Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Kế toán nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phẩn Xuất nhập khẩu tạp phẩm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phẩn Xuất nhập khẩu tạp phẩm


  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5
  DANH MỤC SƠ ĐỒ 7
  LỜI MỞ ĐẦU . 9
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NHẬP KHẨU
  HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI . 10
  1.1. Khái quát chung về hoạt động kinh doanh nhập khẩu 10
  1.1.1.Khái niệm và vai trò của hoạt động nhập khẩu 10
  1.1.1.1.Khái niệm . 10
  1.1.1.2. Vai trò của hoạt động kinh doanh hàng hoá nhập khẩu . 10
  1.1.2. Đặc điểm chung của hoạt động kinh doanh hàng hoá nhập khẩu 11
  1.1.3. Giá cả và tiền tệ sử dụng trong kinh doanh hàng hoá nhập khẩu 12
  1.1.3.1.Tiền tệ sử dụng . 12
  1.1.3.2.Giá nhập khẩu 13
  1.1.4. Các phương thức thanh toán trong hoạt động kinh doanh hàng hoá nhập
  khẩu . 15
  1.1.4.1. Phương thức chuyển tiền (Remttance) . 16
  1.1.4.2. Phương thức ghi sổ ( Open account) . 17
  1.1.4.3. Phương thức thanh toán nhờ thu (Collection of payment) 18
  1.1.4.4. Phương thức tín dụng chứng từ. 19
  1.2.Vai trò và nhiệm vụ của kế toán nhập khẩu hàng hoá. 21
  1.2.1.Vai trò của kế toán nhập khẩu hàng hoá . 21
  1.2.2.Nhiệm vụ của kế toán nhập khẩu hàng hoá 22
  1.3. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá . 23
  1.3.1. Các chuẩn mực kế toán liên quan đến nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá 23
  1.3.2. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp theo chế độ hiện hành 25
  1.3.2.1.Về chứng từ 25
  1.3.2.2. Về tài khoản sử dụng . 26
  1.3.2.3. Phương pháp hạch toán . 28
  1.3.3. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác . 32
  1.3.3.1. Chứng từ sử dụng 34
  1.3.3.2. Tài khoản sử dụng . 34
  1.3.3.3. Phương pháp và trình tự hạch toán . 35
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM TOCONTAP . 37
  2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý tại Công ty . 37
  2.1.1. Lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của Công ty cổ phần Xuất
  Nhập khẩu tạp phẩm. . 37
  2.1.1.1. Lịch sử hình thành của Công ty. 37
  2.1.1.2. Các giai đoạn phát triển 39
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu tạp phẩm 42
  2.1.2.1.Chức năng của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tạp phẩm . 42
  2.1.2.2.Nhiệm vụ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tạp phẩm 42
  2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu
  tạp phẩm TOCONTAP . 43  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu tạp
  phẩm TOCOTAP . 44
  2.2. Đặc điểm về tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu tạp phẩm . 47
  2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng kế toán. . 47
  . Chức năng và nhiệm vụ của phòng kế toán 47
  2.2.1.2.Cơ cấn tổ chức của phòng kế toán Công ty . 49
  2.2.2. Đặc điểm về công tác kế toán tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tạp phẩm. 52
  2.2.2.1. Khái quát chung về chế độ kế toán áp dụng tại Công ty. 52
  2.2.2.2. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại TOCONTAP 53
  2.3. Thực trạng kế toán nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tạp
  phẩm. 56
  2.3.1. Đặc điểm nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty . 56
  2.3.2. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp tại Công ty . 57
  2.3.2.1. Chứng từ sử dụng 57
  2.3.2.2. Tài khoản sử dụng . 72
  2.3.2.3. Trình tự hạch toán . 74
  2.3.3. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác . 90
  2.3.3.1. Chứng từ sử dụng 90
  2.3.3.2. Tài khoản sử dụng . 97
  2.3.3.3. Trình tự hạch toán . 97
  2.3.3.4. Sổ kế toán 101
  CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU
  HÀNG HOÁ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NHẬP
  KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM . 111
  3.1. Đánh giá công tác kế toán nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần Xuất nhập
  khẩu tạp phẩm. 111
  3.1.1. Đánh giá chung về công tác kế toán nhập khẩu hàng hoá tại Tocontap 111
  3.1.2. Ưu điểm của kế toán nhập khẩu hàng hóa tại đơn vị . 112
  3.1.2.1.Ưu điểm về tổ chức chứng từ 112
  3.1.2.2. Ưu điểm về tài khoản sử dụng . 112
  3.1.2.3. Ưu điểm về sổ sách sử dụng 113
  3.1.3. Những tồn tại của kế toán nhập khẩu hàng hoá tại TOCONTAP . 114
  3.1.3.1. Tồn tại về chứng từ 114
  3.1.3.2.Tồn tại về tài khoản sử dụng . 114
  3.1.3.3. Tồn tại về sổ sách kế toán 116
  3.2. Sự cần thiết và các yêu cầu trong hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hoá . 117
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hoá tại Tocontap 117
  3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công
  ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm 118
  3.3. Một số giải pháp hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hoá tại công ty Cổ phần
  xuất nhập khẩu tạp phẩm Tocotap 119
  3.3.1. Về chứng từ 119
  3.3.2. Về tài khoản . 122
  3.3.2.1. Về việc sử dụng tài khoản 122  3.3.2.2. Về việc chi tiết các tài khoản. 123
  3.3.3. Hoàn thiện trong hạch toán 125
  3.3.3.1. Hoàn thiện về phương pháp hạch toán ngoại tệ. 125
  3.3.3.2. Hoàn thiện hạch toán nhập khẩu trực tiếp . 127
  3.3.3.3. Hoàn thiện hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác . 128
  3.3.4. Hoàn thiện về sổ kế toán 128
  3.4. Điều kiện thực hiện . 131
  KẾT LUẬN . 133


  Xem Thêm: Kế toán nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phẩn Xuất nhập khẩu tạp phẩm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phẩn Xuất nhập khẩu tạp phẩm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status