Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Na

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Na


  Lời nói đầu

  Trong nền kinh tế thị trường, để có thể tồn tại và phát triển thì vấn đề mà các doanh nghiệp phải đặt lên hàng đầu đó là hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt để đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, các doanh nghiệp phải có những giải pháp hợp lý và kịp thời phù hợp với thực tế thị trường cũng như thực tế doanh nghiệp. Một trong những biện pháp quan trọng đưa đến năng xuất lao động cao, chất lượng sản phẩm tốt, giá thành hạ là phải trả lương đúng với sự cống hiến của người lao động đồng thời phải công bằng và hợp lý giữa các thành viên trong doanh nghiệp để tiền lương thực sự trở thành đòn bẩy kinh tế kích thích sản xuất phát triển.


  Để quá trình sản xuất diễn ra liên tục thì người lao động phải tái sản xuất sức lao động của mình và tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động được dùng để bù đắp sức lao động mà họ bỏ ra, do vậy họ đòi hỏi một mức lương xứng đáng đủ đáp ứng yêu cầu cuộc sống. Bên cạnh đó quản lý tiền lương là yêu cầu cấp thiết tác động đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Qua tiền lương, xã hội không chỉ đảm bảo phát triển ổn định mà nó còn phản ánh ý nghĩa tích cực và nhân đạo thông qua việc giải quyết tốt nhu cầu sống và lao động của mỗi cá nhân.


  Bằng những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập tại trường và qua quá trình thực tập ở Khách sạn Khăn Quàng Đỏ, cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo hướng dẫn Lương Trọng Yêm, các cán bộ phòng Kế toán, em chọn đề tài “ Hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Nam( Khách sạn Khăn Quàng Đỏ)”

  Chương 1

  Cơ sở lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  I- Đặc điểm của tiền lương và các khoản trích theo lương

  1- Tiền lương và ý nghĩa của tiền lương:

  1.1-Khỏi niệm về tiền lương:

  Tiền lương là phương tiện để tái sản xuất sức lao động cho xó hội. Nú là khoản thu nhập chủ yếu của người lao động, do vậy mà tiền lương đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người lao động.

  Núi một cỏch khỏc thỡ tiền lương là khoản thu nhập mà người lao động

  nhận được từ người sử dụng sức lao động của họ. Nó là giá cả sức lao động.

  1.2-í nghĩa của tiền lương:

  Bất kỳ xã hội nào, việc sản xuất ra của cải vật chất tinh thần hay thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh đều gắn liền với hoạt động của con người, lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của con người. Trong mọi chế độ xã hội việc sáng tạo ra của cải vật chất đều không tách rời lao động, lao động là điều kiện đầu tiên, cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người, là yếu tố cơ bản tác dụng quyết định trong quá trình sản xuất.


  Để quá trình tái sản xuất xã hội nói chung và quá trình sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp nói riêng được diễn ra thường xuyên và liên tục thì một vấn đề thiết yếu là phải tái sản xuất sức lao động, vì vậy khi họ tham gia lao động sản xuất ở các doanh nghiệp thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải trả thù lao lao động cho họ. Trong nền kinh tế hàng hoá thù lao lao động được biểu hiện bằng thước đo giá trị gọi là tiền lương. Như vậy tiền lương được biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng công việc mà người lao động đã cống hiến cho doanh nghiệp.


  Tiền lương trả cho người lao động trong các doanh nghiệp khác với tiền lương của những người hoạt động trong lĩnh vực phi sản xuất là ở chỗ: Tiền lương của doanh nghiệp được tính thẳng vào chi phí sản xuất, là bộ phận m trong cụng thức C+V+m của Marx. Cũn tiền lương của những người hoạt động trên các lĩnh vực khác như công chức quản lý nhà nước, viên chức trong cơ quan sự nghiệp (văn hóa, giáo dục, y tế )thỡ do ngõn sỏch nhà nước cấp. Ngân sách nhà nước thu thuế từ doanh nghiệp và dân cư để chi

  cho các hoạt động của nhà nước, trong đó có tiền lương, nên tiền lương ở đây là một bộ phận m trong công thức của Marx.

  2- Nội dung của tiền lương và các khoản trích theo lương


  Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, các doanh nghiệp sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần tích cực lao động, là nhân tố thúc đẩy để tăng năng suất lao động. Đối với các doanh nghiệp tiền lương phải trả cho người lao động là một bộ phận chi phí cấu thành nên sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp tạo ra. Do vậy các doanh nghiệp phải sử dụng sức lao động có hiệu quả để tiết kiệm tiền lương trong giá thành sản phẩm.


  Tổ chức tốt hạch toán lao động tiền lương giúp cho công tác quản lý lao động của doanh nghiệp vào nề nếp, thúc đẩy người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, tăng năng suất và hiệu quả của công tác, đồng thời cũng tạo các cơ sở cho việc tính lương theo đúng nguyên tắc phân phối theo lao động. Mặt khác, trong điều kiện sản xuất hàng hoá, tiền lương là một bộ phận cấu thành nên giá trị của sản phẩm do lao động tạo ra, tuỳ theo cơ chế tiền lương có thể xác định là một bộ phận của thu nhập, kết quả tài chính cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, do đó công tác quản lý và trong hoạt động sản xuất kinh doanh tiền lương được sử dụng là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích, động viên người lao động hoàn thành công việc và tăng năng suất lao động.


  Việc tính toán và phân bổ chính xác tiền lương vào chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, thực hiện đúng chế độ tiền lương, tính đúng, tính đủ, thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao động sẽ góp phần nâng

  cao được tính sáng tạo của người lao động, nâng cao năng suất, hạ giá thành, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và cuối cùng là nâng cao được đời sống vật chất tinh thần của người lao động. Bù đắp hao phí sức lao động mà người lao động tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


  ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới, ngoài tiền lương được phân phối cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động của họ, người lao động còn được thưởng một phần sản phẩm xã hội dưới dạng tiền tệ trong trường hợp họ tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất. Phần này được biểu hiện dưới hình thái giá trị là tiền tệ hình thành nên quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH), quỹ bảo hiểm y tế (BHYT), kinh phí công đoàn (KPCĐ).


  Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một khoản tiền trích lập để trợ cấp cho người lao động trong trường hợp họ tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ mất sức, hưu trí, BHXH thực hiện chính sách kinh tế tài chính quốc gia. Quỹ BHXH được trích lập theo một tỷ lệ phần trăm (%) nhất định của cơ quan tài chính Nhà nước quy định trên tổng số tiền lương thực tế phải trả cho công nhân viên và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuỳ vào mức độ phát triển của nền kinh tế quốc dân, tuỳ theo chế độ tài chính của mỗi quốc gia mà quy định tỷ lệ trích BHXH. ở nước ta hiện nay thì tỷ lệ trớch BHXH là 20%, trong đó 15% do người sử dụng lao động nộp (tính vào chi phí sản xuất kinh doanh), 5% tính vào thu nhập của người lao động.


  Bảo hiểm y tế (BHYT) là một khoản trợ cấp tiền thuốc men, khám chữa bệnh cho người lao động khi họ ốm đau phải điều trị, trong thời gian đang làm việc tại doanh nghiệp. Quỹ BHYT được hình thành bằng cách trích theo

  tỷ lệ % quy định trên tổng số lương phải trả cho công nhân viên và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Chế độ quy định hiện nay mức trích BHYT là 3%, trong đó 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, còn 1% trừ vào thu nhập của người lao động. BHYT được nộp lên cơ quan chuyên môn chuyên trách ( thường chủ yếu dưới hình thức mua BHYT) để phục vụ bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên.


  Kinh phí công đoàn (KPCĐ) là nguồn kinh phí nhằm nâng đỡ về mặt tinh thần cho người lao động, KPCĐ được dùng trong các trường hợp sau: các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao của cán bộ công nhân viên, hoạt động tổ chức công đoàn, bảo vệ quyền lợi cho người lao động khi họ bị xâm phạm.


  Xem Thêm: Hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Na
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Na sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status