Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Thực trạng quy trình lập kế hoạch kiểm toán dự án do Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT thực h

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng quy trình lập kế hoạch kiểm toán dự án do Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT thực h


  MỤC LỤC  Trang  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . 1


  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ 2


  LỜI MỞ ĐẦU 4


  Phần I Cơ sở lý luận về quy trình lập kế hoạch cho kiểm toán dự án 5


  1.1. Khái quát về dự án . 5


  1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại dự án . 5 1.1.1.1. Khái niệm dự án . . 5 1.1.1.2. Đặc điểm của dự án . 6 1.1.1.3. Phân loại dự án 7
  1.1.2. Các yếu tố cơ bản của dự án 8


  1.1.2.1. Nguồn vốn đầu tư cho dự án 8


  1.1.2.2. Chủ đầu tư dự án . 9 1.1.2.3. Trình tự tiến hành dự án . . 10
  1.2. Khái quát về kiểm toán dự án . . 12


  1.2.1 Vai trò của kiểm toán dự án . 12


  1.2.2 Mục tiêu và đặc điểm của kiểm toán dự án 13 1.2.2.1 Mục tiêu 13 1.2.2.2 Đặc điểm chung của kiểm toán dự án 13
  1.3. Quy trình lập kế hoạch kiểm toán dự án 15


  1.3.1. Vai trò của lập kế hoạch kiểm toán 15


  1.3.2. Trình tự lập kế hoạch . 17 1.3.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát . 19 1.3.2.2. Thiết kế chương trình kiểm toán . 34
  Phần II. Thực trạng quy trình lập kế hoạch kiểm toán dự án tại


  Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT 37


  2.1 Tổng quan về Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT . 37

  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư


  vấn STT . 37


  2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Hợp danh Kiểm toán và


  Tư vấn STT 38


  2.1.3 . Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Hợp danh Kiểm toán và


  Tư vấn STT 40 2.1.3.1. Kiểm toán . 43 2.1.3.2. Kế toán và các dịch vụ tài chính liên quan . 44 2.1.3.3. Dịch vụ thuế 44 2.1.3.4. Tư vấn hoạt động . 46 2.1.3.5. Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp . . 47
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức kiểm toán tại Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT . 52 2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức hệ thống hồ sơ kiểm toán . 52 2.1.4.2. Đặc điểm chung về quy trình kiểm toán 55 2.1.4.3. Đặc điểm hệ thống kiểm soát chất lượng của Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT 61
  2.2. Thực trạng quy trình lập kế hoạch kiểm toán dự án tại Công ty Hợp danh


  Kiểm toán và Tư vấn STT 65


  2.2.1 Đặc điểm chung của quy trình lập kế hoạch cho kiểm toán dự án tại


  Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT 66


  2.2.2 Thực tế quy trình lập kế hoạch cho kiểm toán dự án tại Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT thông qua cuộc kiểm toán hai dự án X, Y 70 2.2.2.1 Thông tin về hai dự án X và Y . 70 2.2.2.2 Quy trình lập kế hoạch kiểm toán cho hai dự án X, Y . 72 2.2.2.3 So sánh quy trình lập kế hoạch cho hai cuộc kiểm toán với dự án X và
  Y 99

  Phần III Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán dự án tại Công ty


  Hợp danh kiểm toán và Tư vấn STT . 102 3.1.Tính tất yếu của công tác hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán cho BCTC dự án tại Công ty hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT 102
  3.2 Đánh giá chung về quy trình lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại Công ty


  Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT 102


  3.2.1. Ưu điểm 113


  3.2.2 Nhược điểm . 106


  3.3 Một số phương hướng nhằm hoàn thiên quy trình lập kế hoạch kiểm toán


  BCTC dự án tại Công ty hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT 107


  3.3.1 Những kiến nghị về đội ngũ cán bộ lập kế hoạch kiểm toán dự án . 108


  3.3.2 Những kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán dự


  án . 108


  3.3.3 Những kiến nghị đối với cơ quan chức năng Nhà nước 113


  KẾT LUẬN 114


  TÀI LIỆU THAM KHẢO . .


  Xem Thêm: Thực trạng quy trình lập kế hoạch kiểm toán dự án do Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT thực h
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng quy trình lập kế hoạch kiểm toán dự án do Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT thực h sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status