Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Kế toán tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương tại công ty Xây Dựng Nam Sơn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương tại công ty Xây Dựng Nam Sơn


  Phụ lục:
  Lời mở dầu
  Chương I: Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương. Chương II: Tình hình thực tế về công tác kế toán tiền lương và các. khoảnhà máy trích theo lương tại công ty xây dựng nam sơn- Cống vị-
  Ba đình- Hà nội.
  Chương III : Phương hướng hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tai công ty xây dựng nam sơn.
  Kết luận.
  Lời mở đầu.
  Tiền lương luôn là vấn đề được cả xã hội quan tâm bởi ý nghĩa kinh tế và xã hội to lớn của nó. Đối với người lao động tiền lương là nguồn thu nhập quan trọng nhất giúp họ hoà đồng với trình độ văn minh của xã hội mà họ đang sống. Đối với doanh nghiệp, tiền lương là một phần không nhỏ của chi phí sản xuất. Đối với nền kinh tế , tiền lương là sự cụ thể hoá quá trínhản xuất phân phối của cải vật chất do chính người lao động trong xã hội sáng tạo ra.
  Hoàn thiện công tác tiền lương là một trong những biện pháp được các đơn vị sản xuất kinh doanh đặc biệt coi trọng để phát huy mọi khả năng lao động và hiệu quả kinh doanh. Mặt khác. xã hội không ngừng phát triển. nhu cầu sống của con người ngày càng tăng. Do đó đòi hỏi chính sách tiền lương phải có những đổi mới cho phù hợp với khả năng cho phép của nền kinh tế và trình độ phát triển của xã hội tong từng giai đoạn. Đây là vấn đề luôn được Nhà nước quan tâm. bởi nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi ngưòi lao động. đến sự công bằng trong xã hội.
  Chính sách tiền lương được vân dụng linh hoạt ở mỗi doanh nghiệp khác nhau
  phụ thuộc vào đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý. Sản xuất kinh doanh và vào tính chất công việc.
  Nhận thấy được vai trò to lớn của công tác tiền lương trong doanh nghiệp , nên
  em đã chọn đề tài “ Kế toán tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương tại
  công ty Xây Dựng Nam Sơn.
  Nôi dung của báo cáo bao gồm 3 chương :
  Chương I: Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương .
  Chương II: Thực tế công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại
  công ty xây dựng Nam Sơn .
  Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán tiền lương và các
  khoản trích theo lương ở công ty xây dựng Nam Sơn .

  Chương I.
  Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Xây Dựng Nam Sơn.


  1. Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh.
  Lao động là điều kiện đầu tiên và hết sức cần thiết cho sự tồn tại. phát triển của
  xã hội loài người. là tất yếu cơ bản trong quá trình sản xuất kinh doanh. Lao động với tư cách là hoạt động chân tay và trí óc của con người sử dụng các tư liệu lao động nhằm tác động biến đổi các đối tượng lao động thành các vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của mình. Để đảm bảo tiến hành liên tục quá trình tái sản xuất trước hết cần phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động mà con người bỏ ra phải được bồi hoàn dưới dạng thù lao lao động. Đối với doanh nghiệp. tiền lương phải trả cho người lao động là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm , dịch vụ mà doanh nghiệp đã sáng tạo ra. Vì vậy doanh nghiệp phải sử dụng hết sức lao động đó làm sao có hiệu quả cao nhất, để tiết kiệm chi phí lao động trong quá trình sản xuất sản phẩm.
  2. Phân loại lao động trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh:
  Để tạo điều kiện quản lý, huy động cũng như sử dụng hợp lý lao động các doanh nghiệp cần thiết phân loại lao động. Lực lượng lao động tại doanh nghiệp bao gồm Công nhân viên trong danh sách của doanh nghiệp, do doanh nghiệp trực tiếp quản lý, chi trả lương.
  Công nhân viên làm việc tại doanh nghiệp nhưng do các ngành khác quản lý, chi trả lương( như cán bộ công nhân viên chuyên trách công tác đoàn thể , học sinh thực tập).
  Lực lượng công nhân viên trong danh sách thường phân làm hai bộ phận chính theo tính chất công tác của họ là: công nhân viên sản xuất kinh doanh cơ bản và công nhân viên thuộc các loại hoạt động khác.
  +. Loại công nhân viên sản xuất kinh doanh cơ bản là toàn bộ số lao động trực tiếp
  hoặc gián tiếp tham gia qúa trình hoạt động sản xuất kinh doanh chính cuả doanh nghiệp, bao gồm: công nhân sản xuất học nghề, nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý kinh tế, nhân viên quản lý hành chính.
  +. Loại công nhân viên thuộc các hoạt động khác bao gồm số lao động hoạt động
  trong lĩnh vực khác của doanh nghiệp, như trong dịch vụ, căng tin nhà ăn .
  Huy động, sử dụng lao động hợp lý, phát huy được trình độ chuyên môn, tay nghề của các công nhân viên là một trong các vấn đề cần được doanh nghiệp quan tâm thường xuyên.
  3. ý nghĩa , tác dụng của công tác tổ chức quản lý lao động và tiền lương  Trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thì quản lý lao động và tiền lương là một trong những nội dung quan trọng, nó giúp doanh nghiệp hoàn thành được định mức kế hoạch đã đề ra.
  Tổ chức tốt hạch toán lao động và tiền lương giúp cho công tác quản lý lao động của doanh nghiệp được tốt hơn, thúc đẩy người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, từ đó tăng năng suất, tạo cơ sở để tính lương theo nguyên tắc phân
  phối lao động. Tổ chức tốt hạch toán lao động và tiền lương giúp doanh nghiệp quả lý tốt tiền lương, đảm bảo việc trả lương đúng nguyên tắc, đúng chế độ, khuyến khích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo cơ sở cho việc chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác.
  4. Các khái niệm và ý nghĩa của tiền lương, các khoản trích theo lương:
  4.1, Quá trình sản xuất: là quá trình đồng thời kết hợp lẫn tiêu hao các yếu tố cơ bản( lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động).Trong đó, lao động với tư cách là hoạt tay chân và trí óc của con người, áp dụng tư liệu lao động nhằm tác động, biến đổi các đối tượng lao động thành các vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của mình. Để đảm bảo riến hành liên tục quá trình sản xuất, trước hết cần đảm bảo tiến hành liên tục quá trình tái sản xuất sức lao động bù đắp hao phí sức lao động của cán bộ công nhân viên đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh.
  Ngoài tiền lương, để đảm bảo tái sản xuất sức lao động và cuộc sống lâu dài của người lao động, theo chế độ tài chính hiện hành, doanh nghiệp còn phải trích vào chi phí kinh doanh một bộ phận chi phí gồm các khoản trích: BHXH,BHYT, KPCĐ. Đây chính là các khoản trích theo lương .
  4.2, Vai trò của tiền lương và các khoản trích theo lương:
  Tiền lương có vải trò rất quan trọng và cần thiết trong hoạt động của đơn vị, nó được xem như là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích và tạo mối quan tâm của người lao động đến kết quả công việc của họ. Nói cách khác, tiền lương chính là một nhân tố thúc đẩy năng suất lao động. Hơn nữa, tiền lương là một khoản thu chủ yếu của các cán bộ công nhân, viên trong bất kỳ thời điểm nào. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt trong đời sống của từng cán bộ công nhân viên thì phải nhất thiết quan tâm đến nguồn thu của họ. Đây không chỉ là vấn đề chủ chốt trong đơn vị mà còn là mối quan tâm đặc biệt của đơn vị đối với cán bộ công nhân viên, phải trả lương hàng tháng sao cho phù hợp để đảm bảo quá trình tái sản xuẩt của cán bộ công nhân viên.
  4.3, ý nghĩa về tiền lương và các khoản trích theo lương:
  Sử dụng hợp lý lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh là tiết kiệm chi phí về lao động sống, do đó góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp.

  Tiền lương và các khoản trích theo lương( BHXH, BHYT, KPCĐ) được hợp thành về các khỏan chi lao động sống phải trên cơ sở quản lý theo dõi quá trình huy
  động và sử dụng lao động. Ngược lại, việc tính đúng, thanh toán kịp thời các khoản có liên quan đến người lao động có tác động kích thích người lao động quan tâm đến thời gian, kết quả và chất lượng lao động, mặt khác lại thúc đẩy việc sử dụng lao động hợp lý và có hiệu quả. Như vậy vô hình chung, tiền lương và các khoản trích theo lương có tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, điều mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải tính đến nếu muốn tồn tại và phát triển.
  5. Các chế độ về tiền lương , trích lập và sử dụng BHXH , BHYT, KPCĐ, ,
  tiền ăn giữa ca do Nhà nước quy định.
  5.1, Chế độ tiền lương do Nhà nước quy định :
  Tiền lương đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của doanh
  nghiệp không chỉ trên phương diện đòn bẩy kinh tế mà tiền lương còn liên quan trực tiếp đến giá thành sản phẩm .Tiền lương là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chất lượng sản xuất kinh doanh đồng thời nó còn là bộ phận cấu thành nên chi phí sản xuất.
  Vì vậy, việc tính toán tiền lương cho người lao động sau mỗi chu kỳ sản xuất và việc phân bổ khoản tiền lương này vào giá thành sản phẩmvà chi phí lưu thông
  chính xác tránh hiện tượng lãi giả, lỗ thật là yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý lao động toiền lương giúp cho các nhà quản lý biết được tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương và cách phân phối quỹ lương. Đây là cơ sở để tính toán chi phí lao động trong giá thành sản phẩm hoặc tính tổng chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất.
  Thông qua các loại sổ sách, chứng từ kế toán về tiền lương và các thành phần kế toán khác giúp cho các nhà quản lý có kế hoạch sản xuất cụ thể cho thời gian kỳ sau và thông qua đó có các biện pháp hạ giá thành sản phẩm, giảm chi phí để tăng lợi nhuận. Hơn nữa, hạch toán tiền lương tạo đìêu kiện cho việc kiểm tra sự kiểm soát của cấp trên tronh việc phân phối của doanh nghiệp đảm bảo sự công khai trong việc phân phối này qua việc tín dụng, tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương, tạo cho người lao động tin tưởng, chắc chắn vào thành quả lao động của họ , khuyến khích làm việc hăng say hơn và phát huy cao nhất tính sáng tạo của mình.
  Như vậy, chức năng cơ bản nhất của kế toán lao động tiền lương là công cụ phục vụ sự điều hành, quản lý và sử dụng kể cả lao động trong biên chế có hiệu quả.
  Theo chế độ quy định của Nhà nước, chi phí nhân công trực tiếp có thể trả được theo thời gian làm việc( giờ ngày, tuần tháng) hoặc trả theo khối lượng công việc hoàn thành kết hợp với chế độ phụ cấp tiền thưởng, tiền làm việc ngoài giờ. Trong chi phí nhân công, có bộ phận thuộc chi phí trực tiếp, gián tiếp, có loại biến phí,

  định phí.Việc tính và chi phí nhân công có thể hiện theo nhiều hình thức khác nhau
  tuỳ theo đặc điểm hoạt động kinh doanh, tính chất công việc va trình độ quản lý.
  Trên thực tế thường áp dụng các hình thức trả lương theo thời gian và theo sản
  phẩm. Đó là hai hình thức được áp dụng chủ yếu trong các doanh nghiệp.


  Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương tại công ty Xây Dựng Nam Sơn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương tại công ty Xây Dựng Nam Sơn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status