Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Tổ chức hạch toán TSCĐ hữu hình với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ hữu hình ở Công ty Cổ phần t

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức hạch toán TSCĐ hữu hình với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ hữu hình ở Công ty Cổ phần t


  Lời nói đầu

  Mục lục

  Phần I: Lý luận chung về hạch toán TSCĐ hữu hình ở
  các doanh nghiệp sản xuất
  I. Một số vấn đề cơ bản về TSCĐ hữu hình 1
  1. Khái niệm về TSCĐ hữu hình . 1
  2. Đặc điểm và nhiệm vụ của kế toán TSCĐ . 1
  3. Phân loại TSCĐ hữu hình 2
  3.1. TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh . 2
  3.2. Phân loại theo quyền sở hữu 3
  3.3. Phân loại theo tình hình sử dụng 4
  3.4. Phân loại theo nguồn hình thành 4
  II. Đánh giá TSCĐ hữu hình 4
  1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình . 4
  1.1. TSCĐ hữu hình do mua sắm . 4
  1.2. TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi 5
  1.3. Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất 5
  1.4. Nguyên giá TSCĐ hữu hình do đầu tư XDCB hình thành theo phương thức.
  giao thầu 5
  1.5. Nguyên giá TSCĐ hữu hình do được cấp, được điều chuyển đến 6
  1.6. Nguyên giá TSCĐ hữu hình được cho, được biếu, được tặng, nhận góp vốn liên doanh, nhận lại vốn góp, do phát hiện thừa 6
  2. Đánh giá TSCĐ 6
  2.1. Đánh giá TSCĐ theo nguyên giá 6
  2.2. Xác định giá trị còn lại của TSCĐ 6
  2.3. Xác định giá trị hao mòn 7
  III. Tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ 7
  1. Hạch toán kế toán chi tiết . 7
  2. Hạch toán tổng hợp TSCĐ hữu hình 7
  2.1. Tài khoản sử dụng . 7
  2.2. Phương pháp hạch toán tăng giảm TSCĐ hữu hình 9
  2.3. Kế toán TSCĐ thuê ngoài 9
  a. TSCĐ thuê tài chính 9
  b. Kế toán TSCĐ thuê hoạt động 10
  2.4. Kế toán cho thuê TSCĐ . 10
  a. Kế toán cho thuê TSCĐ tài chính 10
  b. Kế toán cho thuê hoạt động 10
  3. Kế toán khấu hao TSCĐ 10
  3.1. Các phương pháp tính khấu hao 11
  3.2. Tài khoản kế toán sử dụng 13
  4. Hạch toán sửa chữa TSCĐ 13
  5. Kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ 14  Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán TSCĐ hữu hình tại công ty cổ phần thiết bị thuỷ lợi
  I. Tình hình và đặc điểm chung của công ty cổ phần
  thiết bị thuỷ lợi 16
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 16
  2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 17
  3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý 18
  4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở công ty Cổ phần thiết bị Thuỷ
  Lợi . 19
  4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 19
  4.2. Chế độ kế toán 20
  II. Thực trạng tổ chức hạch toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần
  thiết bị Thuỷ Lợi 22
  1. Phân loại TSCĐ tại Công ty Cổ phần thiết bị Thuỷ Lợi 22
  a. Theo hình thái biểu hiện . 22
  b. Theo tình hình sử dụng 22
  2. Hạch toán chi tiết TSCĐ 23
  3. Hạch toán tổng hợp TSCĐ . 23
  a. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ . 23
  b. Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ 24
  4. Kế toán khấu hao TSCĐ 26
  5. Kế toán sửa chữa TSCĐ . 27
  6. Công tác kiểm tra và đánh giá lại TSCĐ 28
  7. Phân tích tình hình TSCĐ 29
  Phần III. Đánh giá chung và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức quản lý và hạch toán nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cổ phần thiết bị Thủy Lợi.
  I. Đánh giá chung về công tác kế toán TSCĐ tại công ty Cổ phần thiết bị Thuỷ Lợi
  31
  1. Ưu điểm 31
  2. Những tồn tại và hạn chế trong công tác quản lý TSCĐ tại công ty 32
  II. Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả
  sử dụng TSCĐ tại công ty Cổ phần thiết bị Thuỷ Lợi
  34
  1. Về tổ chức bộ máy kế toán 34
  2. Về công tác sửa chữa TSCĐ 35
  3. Về công tác hạch toán và tính khấu hao 35
  4. Về quản lý và sử dụng TSCĐ 35
  5. Mở Thẻ TSCĐ và sổ tài sản theo từng đơn vị sử dụng 35
  Kết luận
  Tài liệu tham khảo


  Xem Thêm: Tổ chức hạch toán TSCĐ hữu hình với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ hữu hình ở Công ty Cổ phần t
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán TSCĐ hữu hình với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ hữu hình ở Công ty Cổ phần t sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status