Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Tăng cường vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán Việ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tăng cường vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán Việ


  Mục lục


  Mục lục 1
  Danh mục sơ đồ bảng biểu 2
  Lời mở đầu 3
  Nội dung 5
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về thử nghiệm kiểm soát trong Kiểm toán


  Báo cáo tài chính 5


  1. Thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán Báo cáo tài chính 5


  2. Các phương pháp thực hiện thử nghiệm kiểm soát 13


  3. Đặc điểm vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong các giai đoạn kiểm


  toán tài chính 23


  Chương 2: áp dụng thử nghiệm kiểm soát trong thực tiễn hoạt động kiểm toán tài


  chính tại Công ty Kiểm toán Việt Nam 35


  1. Giới thiệu chung về Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) 35


  2. Thử nghiệm kiểm soát áp dụng trong hoạt động kiểm toán tài chính


  tại khách hàng do VACO thực hiện 47


  Chương 3 : Một số nhận xét và ý kiến đóng góp về việc vận dụng thử nghiệm kiểm


  soát trong thực tiễn hoạt động kiểm toán tài chính tại VACO


  1. Một số nhận xét về việc thực hiện thử nghiệm kiểm soát ở VACO 67


  2. Một số ý kiến đề xuất nhằm tăng cường vận dụng thử nghiệm kiểm 67 soát trong thực tiễn hoạt động kiểm toán tài chính tại VACO
  Kết luận 74
  Danh mục tài liệu tham khảo
  91
  92

  Danh sách sơ đồ bảng biểu


  Bảng số 1: So sánh việc áp dụng thử nghiệm kiểm soát tại VACO .70


  Đồ thị 1: Một số chỉ tiêu phát triển của VACO .36


  Mẫu số 1: Mẫu bản mô tả tường thuật của kiểm toán viên .21


  Mẫu số 2: Mẫu sơ đồ mô tả thủ tục kiểm soát . 22


  Mẫu số 3: Mẫu bảng câu hỏi về cơ cấu kiểm soát nội bộ 23


  Mẫu số 4: Giấy tờ làm việc của kiểm toán viên, chỉ mục 1400 50


  Mẫu số 5: Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt . . .51


  Mẫu số 6: Giấy tờ làm việc của kiểm toán viên, chỉ mục 5141 52


  Mẫu số 7: Giấy tờ làm việc, chỉ mục 1400 . 53


  Mẫu số 8: Giấy tờ làm việc, chỉ mục 1511 . 54


  Mẫu số 9: Giấy tờ làm việc của kiểm toán viên, chỉ mục 5142 57


  Mẫu số 10: Giấy tờ làm việc của kiểm toán viên, chỉ mục 5141 59


  Mẫu số 11: Giấy tờ làm việc của kiểm toán viên, chỉ mục 5142 60


  Mẫu số 12: Giấy tờ làm việc của kiểm toán viên, chỉ mục 5143 61


  Mẫu số 13: Giấy tờ làm việc của kiểm toán viên, chỉ mục 5641 63


  Mẫu số 14: Giấy tờ làm việc của kiểm toán viên, chỉ mục 5641 65


  Mẫu số 15: Mẫu giấy tờ làm việc được đề xuất (Mẫu 1) .88


  Mẫu số 16: Mẫu giấy tờ làm việc được đề xuất (Mẫu 2) .89


  Mẫu số 17: Đề xuất cách đưa ra ý kiến trên giấy tờ làm việc .90


  Sơ đồ 1 : Vị trí của thử nghiệm trong các giai đoạn quản lý . .7


  Sơ đồ 2: Thử nghiệm kiểm soát trong các giai đoạn kiểm toán tài chính .24


  Sơ đồ 3: Các phương diện cần đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ .26


  Sơ đồ 4: Quá trình đánh giá rủi ro kiểm soát 28


  Sơ đồ 5: Thử nghiệm kiểm soát trong thiết kế chương trình kiểm toán 31


  Sơ đồ 6: Tổ chức bộ máy quản lý tại VACO hiện nay 37

  Lời mở đầu
  Từ khi nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang “nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận động theo kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước”(12,21) thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”(12,45), hiệu quả kinh tế đã trở thành một vấn đề được nhiều người quan tâm.


  Sự ra đời của kiểm toán là nhằm phát huy hiệu quả kinh tế, phát huy mọi nguồn lực phục vụ cho công cuộc “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”(12,45). Đồng thời, trong bản thân ngành kiểm toán, vấn đề hiệu quả cũng là một vấn đề luôn được các đơn vị kiểm toán, đặc biệt các công ty kiểm toán độc lập - các đơn vị kinh doanh dịch vụ, rất quan tâm.


  Thử nghiệm kiểm soát tồn tại trong các cuộc kiểm toán nhằm thực hiện các chức năng và vai trò nhất định, đặc biệt góp phần nâng cao hiệu quả của cuộc kiểm toán. Chính vì vậy, thử nghiệm kiểm soát là một bộ phận không thể thiếu của hệ thống các thủ tục kiểm toán.


  Nhận thức được tầm quan trọng của thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán tài chính và trong điều kiện các thử nghiệm này chưa được đánh giá và áp dụng đúng mức, em đã chọn và hoàn thành Luận văn tốt nghiệp đại học với đề tài:


  “Tăng cường vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán


  Báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO)”


  Với mục tiêu tìm hiểu và đưa ra được những nét cơ bản và khái quát về phương pháp và đặc điểm vận dụng thử nghiệm kiểm soát trên lý thuyết cũng như trong thực tiễn để từ đó đề xuất một số ý kiến tăng cường việc vận dụng, bản Luận văn được kết cấu với 3 phần chính:

  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về thử nghiệm kiểm soát


  trong kiểm toán Báo cáo tài chính.


  Chương 2: áp dụng thử nghiệm kiểm soát trong thực tiễn hoạt động


  kiểm toán tài chính tại Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO).


  Chương 3: Một số nhận xét và ý kiến đóng góp về việc vận dụng thử


  nghiệm kiểm soát trong thực tiễn hoạt động kiểm toán tài chính tại VACO.


  Trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng làm nền tảng, các phương pháp riêng như diễn giải, khái quát, sơ đồ, bảng, mẫu được sử dụng kết hợp trong bài viết nhằm xem xét và giải quyết vấn đề trong các mối liên hệ biện chứng.


  Xem Thêm: Tăng cường vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán Việ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán Việ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status