Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Hoàn thiện hình thức trả lương sản phẩm tại Công ty cổ phần in Diên Hồng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hình thức trả lương sản phẩm tại Công ty cổ phần in Diên Hồng


  Lời mở đầu


  Trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, tiền lương – tiền công là sự cụ thể hoá của quá trình phân phối của cải vật chất do chính người lao động làm ra. Dưới mọi góc độ Tiền lương – tiền công luôn là đòn bẩy kinh tế – xã hội có quan hệ tới những vấn đề then chốt về kinh tế – chính trị – xã hội, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường. Chính vì vậy mà trong những năm gần đây, bên cạnh việc đổi mới, mở cửa nền kinh tế, Nhà nước ta luôn chú trọng đổi mới công tác trả lương cho người lao động thông qua việc ban hành một loạt các chính sách mới về tiền lương.


  Tiền lương – tiền công đối với người lao động là thu nhập chính để bù đắp hao phí sức lao động và một phần tái sản xuất sức lao động. Tiền lương – tiền công đối với mỗi doanh nghiệp lại là một phần của chi phí sản xuất, cấu thành nên giá trị sản phẩm nên luôn được chủ doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Do đó, trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tiền lương – tiền công được sử dụng như một công cụ quan trọng - đòn bẩy kinh tế – lợi thế cạnh tranh - để kích thích người lao động hăng hái sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội cũng như làm tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, hiện nay trong các doanh nghiệp chưa phát huy được hết các tác dụng của nó để làm cho người lao động yên tâm từ lợi ích vật chất trực tiếp của mình mà quan tâm đến thành quả lao động, chăm lo nâng cao trình độ lành nghề tận dụng thời gian lao động, tiết kiệm trong sản xuất phát huy sáng kiến kỹ thuật, không ngừng tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.


  Công ty cổ phần In Diên Hồng đã trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển và đã áp dụng nhiều hình thức trả lương khác nhau. Gần đây công ty có những thay đổi về hình thức trả lương, từ công văn 4320 / BLĐTB- XH công ty đã xây dựng cách trả lương cho riêng mình với nhiều cải tiến hợp lý và sắp tới do những thay đổi về quy định của nhà nước, công ty sẽ tăng hệ số tiền lương trong khi quỹ tiền lương của nhà xuất bản giáo dục đưa xuống không thay đổi. Do đó công ty sắp tới cần thay đổi hình thức trả lương và đặc biệt là có quyết định của ban giám đốc về việc khoán quỹ tiền lương đến từng tổ sản xuất. Chính vì vậy em chọn đề tài: “ Hoàn thiện hình thức trả lương sản phẩm tại Công ty cổ phần in

  Diên Hồng” để tìm hiểu về tình hình trả lương cho khối hưởng lương sản phẩm tại Công ty, những ưu điểm cũng như những nhược điểm cần khắc phục và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương sản phẩm tại Công ty cổ phần In Diên Hồng. Việc nghiên cứu đề tài này giúp em nắm vững hơn công việc của chuyên ngành quản lý lao động, biết cách áp dụng lý thuyết vào thực tiễn.


  Báo cáo này ngoài phần mở đầu và kết luận có 2 phần chính sau : Phần I: Những vấn đề chung.
  Phần này tập trung nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của công ty cũng như công tác quản lý lao động của công ty.


  Phần II: Chuyên đề chuyên sâu:.


  Phần này nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của hình thức trả lương sản phẩm. Phân tích và đánh giá thực trạng, từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương sản phẩm của công ty.


  Mục lục


  Phần I: Những vấn đề chung


  I. Khái quát chung về công ty cổ phần In Diên Hồng.


  1. Quá trình hình thành và phát triển của CtyCP In Diên Hồng.


  1.1 Giới thiệu chung về CTCP In Diên Hồng.


  1.2 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của CtyCP In Diên Hồng.


  2. Hệ thống tổ chức bộ máy,chức năng nhiệm vụ của đơn vị.


  2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của CtyCP In Diên Hồng.

  2.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty.


  2.3 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận.


  3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


  3.1 Đặc điểm các yếu tố đầu vào.


  3.2 Đặc điểm về quy trình công nghệ.


  3.3 Đặc điểm các mặt hàng của doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ sản phẩm.


  4. Một số kết quả đạt được trong những năm qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.


  4.1. Một số kết quả đạt được trong những năm qua.


  4.2 Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.


  II. Thực trạng công tác quản lý lao động.


  1. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực.


  1.1 Tuyển chọn, tuyển dụng lao động.


  1.2 Phân công lao động theo chuyên môn nghề nghiệp được đào tạo.


  1.3 Quản lý chất lượng lao động.


  1.4 Thực trạng điều kiện lao động.


  1.5 Công tác đào tạo tại đơn vị thực tập.


  1.6 Tạo động lực về tinh thần cho ngừơi lao động.


  2. Định mức lao động.


  3. Tiền lương.


  4. Quản lý nhà nước về lao động tiền lương.


  5. Vấn đề thực hiện pháp luật lao động.

  Phần II: chuyên đề


  Hoàn thiện hình thức trả lương sản phẩm tại Công ty Cổ phần In Diên Hồng.
  I. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện hình thức trả lương sản phẩm.


  1. Cơ sở lý luận.


  2. Cơ sở thực tiễn.


  II. Thực trạng công tác trả lương sản phẩm tại Cty CP In Diên Hồng.


  1. Những yếu tố ảnh hưởng đến hình thức trả lương trả lương sản phẩm.


  2. Thực trạng hình thức trả lương sản phẩm tại CtyCP In Diên Hồng.


  2.1 Cách xác định đơn giá của công ty.


  2.2 Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân đối với phân xưởng Sách – In – Chế bản.


  2.3. Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể đối với Tổ Cắt rọc.


  2,4, Chế độ trả lương theo sản phẩm khoán đối với Tổ Bảo Vệ.


  3. Nhận xét chung về tình hình trả lương tại công ty cổ phần in diên hồng.


  3.1. Ưu điểm.


  3.2 Nhược điểm.


  III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương sản phẩm tại công ty cổ phần In diên hồng


  1. Hoàn thiện hình thức trả lương sản phẩm tập thể đối với Tổ Cắt rọc.


  2. Đổi mới cách tính phụ cấp ca 3 và tiền lương làm thêm cho công nhân.


  3. Xây dựng hình thức trả lương mới tại phân xưởng in offset ( khoán quỹ lương).


  4. Hoàn thiện các yếu tố liên quan đến công tác trả lươn g sản phẩm tại doanh nghiệp.

  4.1. Hoàn thiện công tác định mức lao động.


  4.2. Hoàn thiện công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc.


  4.3. Hoàn thiện công tác kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm.


  4.4. Nâng cao ý thức trách nhiệm của người Công nhân.
  một số kí hiệu viết tắt:


  NXBGD: nhà xuất bản giáo dục.


  CtyCP In Diên Hồng: Công ty cổ phần in Diên Hồng.


  CCTC: Cơ cấu tổ chức.


  CTHD: Công tư hợp doanh.


  HĐQT: Hội đồng quản trị.


  PGĐ KT: Phó giám đốc kỹ thuật.


  PGĐ DV- TT: Phó giám đốc dịch vụ thị trường.


  PGĐ SX: Phó giám đốc sản xuất.


  Phòng TC- HC: Phòng tổ chức- hành chính.


  Phòng DV- TT: Phòng dịch vụ- thị trường.


  Phòng KH- SX- VT: Phòng kế hoạch- sản xuất- vật tư.


  PX: Phân xưởng.


  QĐPX: Quản đốc phân xưởng.


  TT: Tổ trưởng.


  CBCNV: Cán bộ công nhân viên.


  Xem Thêm: Hoàn thiện hình thức trả lương sản phẩm tại Công ty cổ phần in Diên Hồng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hình thức trả lương sản phẩm tại Công ty cổ phần in Diên Hồng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status