Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Xác định doanh thu và chi phí tại Công ty lương thực Trà Vinh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xác định doanh thu và chi phí tại Công ty lương thực Trà Vinh


  PHẦN NỘI DUNG
  CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ
  CÔNG TY LƯƠNG THỰC TRÀ VINH
  1.1. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển
  1.1.1. Giới thiệu Công ty lương thực Trà Vinh
  IMEX TRAVINH là thành viên của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VIETFOOD) Công ty đã được Tổ chức SGS Vương Quốc Anh đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008.
  o Tên Công ty: CÔNG TY LƯƠNG THỰC TRÀ VINH
  o Tên tiếng Anh: TRAVINH FOOD COMPANY
  o Tên giao dịch: IMEX TRAVINH
  o Trụ sở chính: 102 Trần Phú, Khóm 2, Phường2, thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
  o Ðiện thoại: (074) 3867014 - 3862636 – 3862424
  o Fax: (074) 3862778 - 3865237
  o Email: <a class="__cf_email__" href="http://www.cloudflare.com/email-protection" data-cfemail="234a4e465b575142554a4d4b63554d4d0d554d">[email protected]<script type="text/javascript">
  (function(){try{var s,a,i,j,r,c,l,b=document.getElementsByTagName("scr ipt");l=b[b.length-1].previousSibling;a=l.getAttribute(data-cfemail);if(a){s=;r=parseInt(a.substr(0,2),16);for (j=2;a.length-j;j+=2){c=parseInt(a.substr(j,2),16)^r;s+=String.f romCharCode(c);}s=document.createTextNode(s);l.par entNode.replaceChild(s,l);}}catch(e){}})();

  o Website: www.imextravinh.com.vn
   Các lĩnh vực kinh doanh chính:
  1. Chế biến và xuất khẩu gạo các loại;
  2. Kinh doanh xe và phụ tùng chính hãng Honda;
  3. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe Honda;
  4. Kinh doanh nhà hàng, khách sạn và lữ hành nội địa;
  5. Kinh doanh các mặt hàng lương thực và thực phẩm khác.
   Thị trường chủ yếu: Châu Á, Châu Âu, Châu Phi .
   Chính sách chất lượng: “An toàn – Vệ sinh - Chất lượng - Khách hàng thoả mãn - Doanh nghiệp thành đạt”

  1.1.2. Quá Trình Phát triển
  + Công ty Xuất Nhập khẩu Trà Vinh được thành lập theo quyết định số 424/QĐ/UBT ngày 22/10/1992 của UBND tỉnh Trà Vinh. Đến ngày 23/10/1995, UBND tỉnh Trà Vinh có quyết định số 1296 /QĐ.UBT đổi tên Công ty Xuất Nhập khẩu Trà Vinh thành Công ty Xuất Nhập khẩu & Lương thực Trà Vinh trên cơ sở sáp nhập Công ty Lương thực - Thực phẩm tỉnh Trà Vinh và Công ty Xuất Nhập khẩu Trà Vinh.
  + Ngày 25/11/1995, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam có quyết định số 073/TCT/TCLĐ-QĐ tiếp nhận Công ty Xuất Nhập khẩu và Lương thực Trà Vinh là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.
  + Ngày 04/08/2008, Công ty XNK & Lương thực Trà Vinh được đổi tên mới là Công ty Lương thực Trà Vinh (Imex Tra Vinh), là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam theo Quyết định số 184/QĐ-HĐQT.
  1.2. Cơ cấu tổ chức
  1.2.1. Cơ cấu tổ chức


  Sơ đồ 1.1. Sơ đồ tổ chức quản lý của Công ty Lương Thực Trà Vinh
  1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban
  * Giám đốc:
  - Trách nhiệm phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt tổ chức, hoạt động của công ty Lương Thực Trà Vinh.
  - Trực tiếp phụ trách:
  + Xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh cho toàn công ty;
  + Công tác đầu tư, liên doanh liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước;
  + Hoạt động hai xí nghiệp chế biến gạo trực thuộc và chi nhánh tại TPHCM: tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế- xuất nhập khẩu;
  - Được quyền quyết định toàn bộ hoạt động của công ty về tổ chức nhân sự, tổ chức sản xuất kinh doanh, ngoại giao và hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 toàn công ty.
  * Phó giám đốc:
  - Lập phương án và tổ chức thực hiện các đề án xây dựng- phát triển công ty theo kế hoạch đã được ban Giám Đốc và tổng công ty Lương Thực Miền Nam phê duyệt.
  - Kí kết các hợp đồng bảo hiểm hàng hóa và giải quyết các phần việc có liên quan.
  - Kí duyệt các chi phí hợp pháp, các phiếu thu, chi, xuất nhập kho phát sinh hằng ngày khi quyền giám đốc đi vắng.
  - Thay mặt quyền Giám Đốc công ty tham dự các cuộc họp, hội thảo do các cơ quan- đơn vị tổ chức hoặc triệu tập khi Giám Đốc không thể tham dự được
  * Phòng tổ chức hành chánh:
  Giúp giám đốc xây dựng cơ cấu tổ chức toàn công ty: bố trí công tác cho nhân viên: chỉ đạo việc thực hiện chính sách dối với người lao động; tổ chức thực hiện và duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Từ chối bổ sung lao động nếu phòng ban, đơn vị trực thuộc không có kế hoạch lao động được ban giám đốc phê duyệt; kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn đối với các đơn vị trực thuộc công ty theo yêu cầu của Giám Đốc .
  * Phòng tài chính kế toán:
  Thực hiện công tác hạch toán kế toán tái chính tại công ty và các xí nghiệp, đơn vị trực thuộc đúng chế độ kế toán tài chính hiện hành: lập báo cáo vế tình hình cân đối vốn, tài sản và nguồn vốn; kiểm tra tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, thu nộp ngân sách và toàn công ty; tham mưu trong việc sử dụng tiền vốn, hàng , tài sản, quản lý công nợ
  * Phòng kế hoạch kinh doanh:
  Triển khai các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh ngắn hạn và dài hạn; theo dõi ,kiễm tra hoạt động thu mua, sản xuất chế biến gạo tại các xí nghiệp chế biến lương thực trực thuộc công ty, kiểm tra viêc thực hiện dịch vụ vận chuyển gạo thành phẩm từ các kho trong và ngoài đơn vị đến cảng xuất hàng. Đế xuất ý kiến và giải pháp để thực hiện các dự án và hợp đồng đạt hiệu quả cao nhất .
  * Các đơn vị trực thuộc:
  Chi nhánh đại diện tại TP.HCM:
  Xây dựng tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án kinh doanh XNK; khai thác thị trường xuất khẩu triển khai việc mua bán gạo và các mặt hàng khác; soạn thảo, theo dõi thực hiện các hợp đồng ngoại thương, các hoạt động dịch vụ liên quan đến việc xuất nhập khẩu hàng hóa như: mua bán bao bì, hưng trùng giám định, vận chuyển quốc tế; thường xuyên duy trì và cải tiến hê thóng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại chi nhánh. Yêu cầu các xí nghiệp trực thuộc cung cấp số liệu vế số lượng hàng hóa tại xí nghiệp, phục vụ cho việc tổ chức giao nhận hàng hóa theo các hợp đồng công ty đã kí
  Các cửa hàng Honda:
   Cửa hàng Honda Trà Vinh:
  + Mua bán các mặt hàng xe máy do công ty Honda ủy nhiệm theo kế hoạch của công ty duyệt.
  + Thực hiện nghiệp vụ kế toán tài chính phát sinh tại của hàng theo đúng nguyên tắc kế toán tài chính hiện hành và hướng dẫn qui định của phòng Tài Chính Kế Toán công ty.
  + Quản lý điều hành công tác sinh hoạt của cán bộ- công nhân viên trong biên chế của hàng, quản lý tài sản, hàng hóa, quỹ tiền mặt tại cửa hàng đảm bảo an toàn đúng qui định.


   Cửa hàng Honda Càng long:
  + Trung tâm bảo dưỡng và dịch vụ do Honda ủy nhiệm.
  + Kinh doanh phụ tùng và sửa chữa xe gắn máy Honda theo qui định của công ty Honda Việt Nam.
  + Thực hiện nghiệp vụ kế toán tài chính phát sinh rồi chuyển chứng từ về cho văn phòng công ty.
   Đối với các xí nghiệp chế biến lương thực:
  + Thu mua nguyên vật liệu phục vụ yêu cầu sản xuất tại xí nghiệp. xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất các sản phẩm để cung ứng xuất khẩu. được chủ động trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tìm nguồn hàng, tìm thị trường, đối tác kinh doanh
  + Xay xác chế biến kinh doanh gạo, cung ứng cho xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.
  + Thực hiện đúng chế độ quản lý kinh tế, tài chính hiện hành của Nhà Nước. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của xí nghiệp.
   Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản cồn thủy tiên:
  + Chịu trách nhiệm công việc tổ chức thu mua các loại nguyên liệu, vật liệu, hóa chất phục vụ yêu cầu sản xuất tại xí nghiệp.
  + Tổ chức mua cá giống và bán cá.
  + Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề của cán bộ, công nhân viên trong phạm vi phụ trách đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
   Xí nghiệp chế biến thức ăn thủy sản vàm Trà Vinh:
  + Chuyên sản xuất các loại thức ăn cung cấp cho xí nghiệp nuôi trồng thủy sản cồn Thủy Tiên và cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước.
  + Khai thác và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích và có hiêu quả các nguồn vốn.
  + Thực hiện đúng qui chế hiện hành của nhà nước.
   Khách sạn Thanh Trà:
  + Chuyên doanh nghành dịch vụ như: nhà hàng khách sạn cho khách hàng trong và ngoài nước.
  + Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, khảo sát thực tế nâng cao trình độ chuyên môn .
  Cơ cấu và trình độ chuyên môn của lao động:
  + Trên đại học: 1 người
  + Đại học: 50 người
  + Cao đẳng: 64 người
  + Trung cấp, công nhân kĩ thuật và lao động phổ thông: 11 người
  Trong năm đã đề bạc, bố trí bổ nhiệm 20 lượt cán bộ, điều động 22 cán bộ, đồng thời tiến hành cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm dân sự, đảm bảo cho đơn vị tiếp tục hoạt động ổn định, đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.
  1.2.3. Hình thức công tác kế toán tại Công ty Lương Thực Trà Vinh
  1.2.3.1. Sơ đồ bộ máy kế toán


  Xem Thêm: Xác định doanh thu và chi phí tại Công ty lương thực Trà Vinh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xác định doanh thu và chi phí tại Công ty lương thực Trà Vinh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status