Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Giải pháp nâng cao lợi nhuận ở Công ty TNHH Thương mại va dịc vụ IPCA

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao lợi nhuận ở Công ty TNHH Thương mại va dịc vụ IPCA


  MỤC LỤCLời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục bảng biểu
  Danh mục từ viết tắt
  Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI. 1
  1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài. 1
  1.1.1. Về lý luận. 1
  1.1.2.Về mặt thực tiễn :. 1
  1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề : Đề tài nghiên cứu Lợi nhuận và nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ IPCA. 2
  1.3. Các mục tiêu nghiên cứu :. 3
  1.4. Phạm vi nghiên cứu :. 3
  1.5 Một số khái niệm và phân định nội dung của đề tài :. 3
  1.5.1.Một số khái niệm :. 3
  1.5.2.Phân định nội dung nghiên cứu :. 5
  1.5.2.1.Kết cấu lợi nhuận :. 5
  1.5.2.2.Vai trò lợi nhuận :. 5
  1.5.3.Một số chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận :. 7
  Chương 2 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NÂNG CAO LỢI NHUẬN Ở CÔNG TY TNHH 10
  THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPCA 10
  2.1. Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề. 10
  2.1.1. Phương pháp hệ nghiên cứu. 10
  2.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu :. 10
  2.2. Giới thiệu Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ IPCA và các yếu tố tác động đến vấn đề nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ IPCA . 10
  2.2.1. Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ IPCA . 10
  2.2.1.1.Tên công ty :. 10
  2.2.1.2. Địa chỉ của công ty :. 11
  2.2.1.3. Ban lãnh đạo :. 11
  2.2.1.4. Loại hình doanh nghiệp :. 11
  2.2.1.5. Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty :. 11
  2.2.1.6. Quy mô của công ty :. 11
  2.2.1.7. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty :. 12
  2.2.1.8. Kinh nghiệm triển khai các dự án lớn :. 12
  2.2.1.9. Chính sách chất lượng của Công ty IPCA . 13
  2.2.2. Các yếu tố tác động đến vấn đề nâng cao lợi nhuận ở Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ IPCA : 13
  2.2.2.1. C¸c nh©n tè kh¸ch quan :. 13
  2.2.2.1.1. ThÞ tr­êng vµ sù c¹nh tranh : 13
  2.2.2.1.2. ChÝnh s¸ch kinh tÕ cña nhµ n­íc : 14
  2.2.2.1.3. Sù biÕn ®éng gi¸ trÞ tiÒn tÖ : 14
  2.2.2.2. C¸c nh©n tè chñ quan :. 14
  2.2.2.3. Doanh thu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh :. 14
  2.2.2.3.1. Khèi l­îng hµng ho¸ tiªu thô: 15
  2.2.2.3.2. Gi¸ b¸n hµng ho¸ : 15
  2.2.2.4. C¬ cÊu mÆt hµng kinh doanh :. 15
  2.2.2.2.5. Gi¸ thµnh toµn bé :. 16
  2.2.2.2.6. Kh¶ n¨ng vÒ vèn : 16
  2.2.2.2.7. Nh©n tè con ng­êi :. 16
  2.3. Kết quả phân tích các dữ liệu thu thập:. 16
  2.3.1 Tổng hợp kết quả điều tra trắc nghiệm, phỏng vấn:. 16
  2.3.2. Thực trạng công tác thực hiện và nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ IPCA:. 17
  2.3.2.1.Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty trong thời gian qua. 17
  2.3.2.2. Thực trạng về thực hiện lợi nhuận tại công ty TNHH :. 19
  2.3.2.2.1. Thực trạng về thực hiện lợi nhuận theo số tuyệt đối: 19
  2.3.2.2.2. Tỷ suất lợi nhuận: 22
  Chương 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPCA 24
  3.1.Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu:. 24
  3.1.1. Những thành tựu, kết quả đạt được:. 24
  3.1.2.Hạn chế và nguyên nhân:. 25
  3.2.Các đề xuất kiến nghị với vấn đề nghiên cứu:. 26
  3.2.1. Kiến nghị đối với Nhà nước:. 26
  3.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. 27
  3.3.3. Kiến nghị với công ty. 28
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao lợi nhuận ở Công ty TNHH Thương mại va dịc vụ IPCA
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao lợi nhuận ở Công ty TNHH Thương mại va dịc vụ IPCA sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status