Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tìm hiểu qui trình kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do VA

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tìm hiểu qui trình kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do VA


  PHẦN I : CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 5


  I. CHU TRÌNH MUA HÀNG – THANH TOÁN VỚI VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN 5
  1. Bản chất của chu trình mua hàng – thanh toán 5
  2. Chức năng của chu trình mua hàng – thanh toán 6
  2.1. Xử lý các đơn đặt mua hàng hoá hay dịch vụ 6
  2.2. Nhận hàng hoá hay dịch vụ 8
  2.3. Ghi nhận các khoản nợ người bán 8
  2.4. Xử lý và ghi sổ các khoản thanh toán cho người bán 9
  3. Chứng từ, sổ sách và các tài khoản liên quan đến chu trình 10
  II. NỘI DUNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG – THANH TOÁN 10
  1. Mục tiêu kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán 10
  2. Quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán 12
  2.1. Lập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán 12
  2.1.1. Thu thập thông tin cơ sở về khách hàng 14
  2.1.2. Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng 15
  2.1.3. Thực hiện các thủ tục phân tích 15
  2.1.4. Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán 16
  2.1.5. Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soát 19
  2.1.6. Lập kế hoạch kiểm toán toàn diện và soạn thảo chương trình kiểm toán 22
  2.2. Thực hiện kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán 25
  2.2.1. Khảo sát các quá trình kiểm soát và khảo sát nghiệp vụ chu trình mua hàng – thanh toán 25
  2.2.2. Khảo sát chi tiết số dư tài khoản trong chu trình mua hàng – thanh toán 29
  2.3. Kết thúc công việc kiểm toán 31
  2.3.1. Bình luận về nợ ngoài ý muốn 31
  2.3.2. Đánh giá kết quả 32


  PHẦN II :THỰC TIỄN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN 33


  I. GIỚI THIỆU CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VACO) 33
  1. Đặc điểm quá trình hoạt động của VACO 33
  2. Qui trình hoạt động của công ty 36
  II. KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG – THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO VACO THỰC HIỆN 39
  1. Kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán do VACO thực hiện tại Nhà máy thuốc lá Thắng Lợi 39
  1.1. Công việc thực hiện trước khi kiểm toán 39
  1.2. Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát 42
  1.3. Lập kế hoạch kiểm toán cụ thể 48
  1.4. Thực hiện kế hoạch kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán 53
  1.5. Kết thúc công việc kiểm toán và lập báo cáo 62
  1.6. Công việc thực hiện sau kiểm toán 63
  2. Kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán do VACO thực hiện tại Công ty Viko 64
  2.1. Kiểm tra hệ thống đối với chu trình mua hàng và thanh toán 64
  2.2. Kiểm tra chi tiết đối với chu trình mua hàng và thanh toán tại Công ty Viko 66


  PHẦN III : BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO VACO THỰC HIỆN 74


  I. BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ THỰC TIỄN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI VACO 74
  II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI VACO 78
  1. Vấn đề kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình mua hàng và thanh toán 78
  1.1. Nhận xét 78
  1.2. Kiến nghị 79
  2. Áp dụng các thủ tục phân tích trong kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán 79
  2.1. Nhận xét 79
  2.2. Kiến nghị 80


  KẾT LUẬN 81  Xem Thêm: Tìm hiểu qui trình kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do VA
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu qui trình kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do VA sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status