Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thủy sản khu vực

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thủy sản khu vực


  CHƯƠNG 1
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
  SẢN XUẤT
  1.1 KHÁI NIỆM VỀ CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
  1.1.1 Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất
  1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất
  1.1.2.1 Phân loại theo yếu tố chi phí
  1.1.2.2 Phân loại chi phí theo phương pháp tập hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm
  1.1.2.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ khối l­uợng sản phẩm sản xuất ra
  1.1.2.4 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí
  1.1.2.5 . Phân loại theo khoản mục chi phí
  1.2 KHÁI NIỆM VỀ GIÁ THÀNH VÀ PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT1.2.1 Khái niệm và bản chất của giá thành sản phẩm1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm
  1.2.2.1 Phân loại giá thành theo thời điểm và nguồn số liệu để tính giá thành sản phẩm1.2.2.2 Phân loại theo phạm vi chi phí phát sinh1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản1.4 YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT1.4.1 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm1.4.2 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  1.5 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT1.5.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
  1.5.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
  1.5.2.1 Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp1.5.2.2 Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí gián tiếp
  1.5.3 Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
  1.5.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  1.5.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
  1.5.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung1.5.3.4 Kế toán tổng cộng chi phí sản xuất
  1.5.4 Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  1.6 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ TRONG DOANG NGHIỆP SẢN XUẤT1.6.1 Trình tự kế toán và tập hợp chi phí sản xuất1.6.1.1 Đánh giá SPDD theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp.1.6.1.2 Đánh giá SPDD theo mức độ hoàn thành tương đương
  1.6.1.3 Đánh giá SPDD theo chi phí sản xuất định mức
  1.7 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM HOÀN THÀNH
  1.7.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm
  1.7.2 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm
  1.7.2.1 Phương pháp giản đơn (phương pháp trực tiếp)1.7.2.2 Phương pháp tổng cộng chi phí
  1.7.2.3 Phương pháp hệ số
  1.7.2.4 Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ
  1.7.2.5 Phương pháp tỷ lệ chi phí sản xuất1.7.2.6 Phương pháp liên hợp 1.8 HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN1.8.1 Hình thức Nhật ký chung1.8.2 Hình thức Chứng từ - ghi sổ1.8.3 Hình thức Nhật ký- Sổ cái1.8.4 Hình thức Nhật ký - Chứng từ1.8.5 Hình thức Kế toán trên máy vi tínhCHƯƠNG 2THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN KHU VỰC 1
  2.1 Khái quát chung về Công ty cổ phần thủy sản khu vực 12.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
  2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thủy sản khu vực 1
  2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty
  2.1.2.2 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty những năm gần đây
  2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất của công ty
  2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty
  2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
  2.1.4.2 Đặc điểm chế độ kế toán áp dụng tại công ty
  2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thủy sản khu vực 12.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty
  2.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thủy sản khu vực I
  2.2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
  2.2.2.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm
  2.2.3 Nội dung kế toán các khoản mục chi phí sản xuất
  2.2.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  2.2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
  2.2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung
  2.2.3.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
  2.2.4 Đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty
  2.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty
  2.3 Kết luận chương 2CHƯƠNG 3MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍSẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TYCỔ PHẦN THỦY SẢN KHU VỰC 1
  3.1 Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thủy sản khu vực 13.1.1 Ưu điểm3.1.2 Nhược điểm3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thủy sản khu vực 13.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thủy sản khu vực 13.2.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thủy sản khu vực 1


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thủy sản khu vực
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thủy sản khu vực sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status