Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thuế thu nhập doanh nghiệp: Lợi nhuận kế toán và lợi nhuận chịu thuế

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thuế thu nhập doanh nghiệp: Lợi nhuận kế toán và lợi nhuận chịu thuế


  MỤC LỤC​ Trang
  Danh mục chữ viết tắt 2
  Lời nói đầu 3
  Phần một: KHÁI QUÁT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 4
  1.1. Khái niệm thuế TNDN . 4
  1.2. Nguồn gốc thuế TNDN 4
  1.3. Đối tượng nộp và không nộp thuế TNDN 4
  1.4. Căn cứ tính thuế TNDN 5
  1.5. Phương pháp tính thuế 5
  1.6. Thuế suất thuế TNDN . 6
  1.7. Kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN 6
  1.8. Ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN 16
  Phần hai:
  PHÂN BIỆT LỢI NHUẬNKẾ TOÁN & LỢI NHUẬN CHỊU THUẾ 20
  2.1. Doanh thu chịu thuế và cách xác định . 20
  2.2. Chi phí kinh doanh và chi phí hợp lý (chi phí thuế) 22
  2.3.Lợi nhuận kế toán và lợi nhuận chịu thuế 25
  Phần ba:ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN 29
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 33
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  Chữ viết tắtĐầy đủBTC
  Bộ Tài chính
  TT
  Thông tư
  CP
  Chính phủ

  Nghị định
  TNCT
  Thu nhập chịu thuế
  TN
  Thu nhập
  CP
  Chính phủ
  TNDN
  Thu nhập doanh nghiệp
  GTGT
  Giá trị gia tăng
  TSCĐ
  Tài sản cố định
  SXKD
  Sản xuất kinh doanh


  LỜI NÓI ĐẦU​ Ta biết rằng, thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước và khi nhiệm vụ, chức năng của Nhà nước càng lớn thì tất yếu phải đòi hỏi nguồn thu từ thuế ngày càng tăng.
  Bên cạnh đó, thuế còn có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn sản xuất, tiêu dung, điều chỉnh các cân đối lớn trong nền kinh tê – xã hội. Thông qua thu thuế Nhà nước thực hiện kiểm kê, kiểm soát và quản lý kinh tê – xã hội, đồng thời điều tiết thu nhập, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bình đẳng về nghĩa vụ đóng góp giữa các thành phần kinh tế, các tầng lớp dân cư.
  Ở các nước phát triển, Luật Kế toán là căn cứ để ban hành các chuẩn mực kế toán. Nhưng ở Việt Nam thì ngược lại, vào ngày 31/12/2001, Bộ Tài chính ký Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ban hành và công bố 04 chuẩn mực kế toán đầu tiên của Việt Nam dựa trên cơ sở nghiên cứu chuẩn mực kế toán quốc tế.
  Trong 4 chuẩn mực kế toán này thì Chuẩn mực số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp được Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định 20/2006/TT-BTC ngày 15/02/2005 và thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 hướng dẫn chi tiết. Chuẩn mực này là cơ sở để các doanh nghiệp hiểu và ứng xử phù hợp nhất đối với các chênh lệch phát sinh giữa số liệu ghi nhận theo chính sách kế toán do doanh nghiệp lựa chọn và số liệu theo quy định của các chính sách thuế hiện hành về thu nhập chịu thuế và lợi nhuận kế toán. Và đây cũng là nội dung nghiên cứu của em.
  Sinh viên thực hiện
  Vũ Minh Duy
  PHẦN MỘT:
  KHÁI QUÁT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  1.1. Khái niệm thuế TNDN:
  Thuế TNDN là loại thuế trực thu đánh trên thu nhập chịu thuế của các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
  Thu nhập của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong một thời kỳ nhất định. Tuy nhiên, cơ sở tính thuế TNDN không phải là toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp mà cơ sở tính thuế là TNCT.
  1.2. Nguồn gốc thuế TNDN:
  Thuế TNDN ra đời xuất phát từ yêu cầu đảm bảo nguồn tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. Ngoài ra, còn là công cụ quan trọng trong việc điều tiết các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân, thực hiện chức năng tái phân phối thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội.
  1.3. Đối tượng nộp và không nộp thuế TNDN:
  1.3.1. Đối tượng nộp:
  a) Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí, Luật thương mại, các văn bản pháp luật chuyên ngành khác dưới các hình thức:
  - Công ty cổ phần;
  - Công ty trách nhiệm hữu hạn;
  - Công ty hợp danh;
  - Doanh nghiệp tư nhân;
  - Doanh nghiệp Nhà nước;
  - Nhóm công ty;
  b) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;
  c) Đơn vị sự nghiệp (bao gồm công lập và ngoài công lập) có sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hoặc có thu nhập trong tất cả các lĩnh vực;
  d) Các tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã bao gồm liên minh hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác.
  đ) Tổ chức khác ngoài các tổ chức nêu tại các điểm a, b, c và d có hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập.


  Xem Thêm: Thuế thu nhập doanh nghiệp: Lợi nhuận kế toán và lợi nhuận chịu thuế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thuế thu nhập doanh nghiệp: Lợi nhuận kế toán và lợi nhuận chịu thuế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status