TÊN ĐỀ TÀI : Báo Cáo Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán

Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán là yêu cầu tất yếu khách quan của kế toán. Trong quá trình ghi chép hàng ngày kế toán phải thường xuyên kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết với số tổng cộng, giữa chứng từ gốc với sổ sách nhằm đảm bảo cho việc ghi chép phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một cách chính xác. Tuy nhiên, sự sai sót trong quá trình tính toán, xử lý số liệu và ghi chép sổ sách là điều vẫn có thể xảy ra vì khối lượng ghi chép, tính toán của kế toán rất lớn, hay cụ thể hơn là do những nguyên nhân khác nhau như ghi nhầm sổ, ghi sai định khoản, bỏ xót ngiệp vụ, ghi trùng một nghiệp vụ nhiều lần. Do đó vào lúc cuối kỳ trước khi lập báo cáo tài chính, kế toán cần phải kiểm tra lại toàn bộ số liệu đã ghi chép, tính toán trong kỳ, dựa trên tính chất cân đối vốn có của đối tượng kê toán, đó là đối chiếu số liệu ghi chép trên các tài khoản tổng hợp với nhau và đối chiếu số liệu ghi chép trên tài khoản tổng hợp từ các tài khoản chi tiết của nó, nhằm đảm bảo sự đáng tin cậy của các chỉ tiêu kinh tế sẽ được trình bày trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lúc cuối kỳ.
Việc đối chiếu kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản tổng hợp được thực hiện thông qua bảng cân đối tài khoản (bảng cân đối số phát sinh) và bảng đối chiếu kiểu bàn cờ.
Việc đối chiếu số liệu giữa tài khoản tổng hợp với các tài khoản chi tiết được thực hiện thông qua bảng tổng hợp chi tiết (bảng chi tiết số dư và số phát sinh) với tài khoan tổng hợp tương ứng của nó.
Xem Thêm: Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán sẽ giúp ích cho bạn.