Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CPTM Công nghệ Hoàng Hoa

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CPTM Công nghệ Hoàng Hoa


  116 trang

  Mục lục


  NỘI DUNG Trang


  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở doanh nghiệp 1

  I.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở doanh nghiệp 1

  I.1.1. Các khái niệm cơ bản và vai trò của việc bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1

  I.1.1.1. Khái niệm hàng hoá 1

  I.1.1.2. Khái niệm bán hàng 1

  I.1.1.3. Khái niệm kết quả bán hàng 1

  I.1.1.4. Vai trò của bán hàng 1

  I.1.2. Sự cần thiết phải tổ chức quá trình bán hàng và kết quả bán hàng 2

  I.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 2

  I.2. Xác định thời điểm bán hàng 3

  I.3. Tổ chức kế toán giá vốn hàng bán tại doanh nghiệp 4

  I.3.1. Tài khoản, chứng từ, sổ sách tổng hợp và chi tiết trong kế toán giá vốn hàng bán 4

  I.3.2. Kế toán giá vốn hàng bán 6

  I.3.3. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 11

  I.4. Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng 12

  I.4.1. Tài khoản, chứng từ, sổ sách tổng hợp và chi tiết trong kế toán doanh thu bán hàng 12

  I.4.2. Trình tự hạch toán nghiệp vụ bán hàng ở doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kế khai thường xuyên 17

  I.4.2.1. Bán buôn hàng hoá 17

  I.4.2.1.1. Hạch toán nghiệp vụ bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp 18

  I.4.2.1.2. Hạch toán nghiệp vụ bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng 19

  I.4.2.1.3. Hạch toán nghiệp vụ bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp (hình thức giao tay ba) 20

  I.4.2.1.4. Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng 20

  I.4.2.2. Bán lẻ hàng hoá 22

  I.4.2.2.1. Hạch toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá thu tiền trực tiếp 23

  I.4.2.2.2. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng trả góp 23

  I.4.2.3. Bán đại lý, ký gửi 24

  I.4.2.4. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng khác 27

  I.4.2.4.1. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng nội bộ 27

  I.4.2.4.2. Hạch toán nghiệp vụ hàng đổi hàng 27

  I.4.2.4.3. Hạch toán trường hợp dùng hàng hoá thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho công nhân viên 28

  I.4.2.4.4. Hạch toán trường hợp xuất hàng hoá để tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo, hội trợ, triển lãm, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 29

  I.4.3. Trình tự hạch toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 29

  I.4.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 30

  I.5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 31

  I.5.1. Kế toán chi phí bán hàng 31

  I.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 34

  I.6. Kế toán dự phòng phải thu khó đòi 36

  I.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng 37

  I.8. Hình thức sổ kế toán 38

  Chương II:Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ Hoàng Hoa 41

  II.1. Giới thiệu sơ lược về Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ Hoàng Hoa 41

  II.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 41

  II.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 42

  II.1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý của đơn vị 43

  II.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Hoàng Hoa JSC 48

  II.2.1. Bộ máy tổ chức kế toán. 48

  II.2.2. Nhiệm vụ 49

  II.2.3. Hình thức kế toán áp dụng tại Hoàng Hoa JSC 50

  II.3. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 52

  II.3.1. Thực tế công tác quản lý hàng hóa 52

  II.3.2. Phương thức bán hàng ở Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ Hoàng Hoa và các hình thức thanh toán 52

  II.3.3. Trình tự tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ Hoàng Hoa 54

  II.3.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán 54

  II.3.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng 56

  II.3.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 59

  II.3.3.4. Tổ chức kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty CP TM Công nghệ Hoàng Hoa 60

  II.3.3.4.1. Tổ chức kế toán chi phí bán hàng 60

  II.3.3.4.2. Tổ chức kế toán Chi phí quản lý doanh nghiệp 620

  II.4. Kế toán kết quả bán hàng 63

  Chương III: Những phương hướng, biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng ở Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ Hoàng Hoa 87

  III.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán bán hàng và kết quả bánh hàng ở Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ Hoàng Hoa 87

  III.1.1. Nhận xét chung 87

  III.1.2. Nhận xét cụ thể 88

  III.1.3. Những hạn chế cần hoàn thiện 89

  III.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP TM Công nghệ Hoàng Hoa 92

  III.2.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 92

  III.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CPTM Công Nghệ Hoàng Hoa 93

  Lời mở đầu


  Trong xu thế phát triển của thế thế giới ngày nay và đặc biệt là của Việt Nam trong vài năm trở lại đây, sự tự do thương mại ngày càng được mở rộng. Do vậy, để đứng vững và phát triển được trên thị trường các doanh nghiệp cần phải tìm mọi cách để ổn định, chiếm lĩnh thị trường và tạo lòng tin đối với khách hàng. Có thể nói, thị trường là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp, mọi hoạt động của các doanh nghiệp đều gắn với thị trường.

  Mặt khác, trong cơ chế thị trường hiện nay, các thành phần kinh tế được tự do phát triển nhà nước ưu tiên khuyến khích việc tư nhân hoá, cổ phần hoá. Các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau và bình đẳng trước pháp luật. Chính vì thế việc sản xuất ra sản phẩm đã khó nhưng việc tiêu thụ còn khó hơn nhiều. Do đó, các doanh nghiệp rất coi trọng việc bán hàng và tổ chức kế toán bán hàng trong toàn bộ công tác kế toán.

  Công tác kế toán bán hàng là một phần không thể thiếu và đặc biệt quan trọng trong toàn bộ quá trình kế toán tại các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ. Nó phản ánh tình hình biến động của hàng hoá, quá trình tiêu thụ của hàng hoá và hiệu quả kinh tế đem lại đồng thời phản ánh tình hình tiêu thụ và công nợ, để từ đó làm cơ sở cho lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra quyết định đúng đắn kịp thời.

  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề tiêu thụ hàng hoá trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ Hoàng Hoa, được sự giup đỡ tận tình của cô giáo Phạm Minh Hoa và các cán bộ trong Công ty em đã vận dụng lý thuyết đã học để đi sâu nghiên cứu đề tài: “Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CPTM Công nghệ Hoàng Hoa” với mong muốn được tìm hiểu thực tế và nâng cao sự hiểu biết về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.  * Nội dung của Luận Văn tốt nghiệp gồm 3 chương:

  Chương I. Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở doanh nghiệp.

  Chương II. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần thương mại công nghệ hoàng hoa.

  Chương III . Những phương hướng, biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng ở Công ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Hoàng Hoa.

  Do thời gian thực tập cũng như kiến thức chuyên môn óc hạn nên những vấn đề em đưa ra trong luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, vậy em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn.

  Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Phạm Minh Hoa đã giúp em hoàn thành bài viết này.

  CHƯƠNG I

  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP

  I.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP.

  I.1.1. Các khái niệm cơ bản và vai trò của việc bán hàng và xác định kết quả bán hàng.

  I.1.1.1. Khái niệm hàng hoá.

  Hàng hoá là một khái niệm dùng để chỉ sản phẩm, vật thể có giá trị và giá trị sử dụng được các doanh nghiệp mua về để bán phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của xã hội.

  I.1.1.2. Khái niệm bán hàng.

  Bán hàng: Là việc chuyển quyền sở hữu về hàng hóa thành phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Doanh nghiệp thu được tiền hoặc được quyền thu tiền. Xét về mặt chu chuyển vốn thì bán hàng là quá trình vận động của vốn kinh doanh từ vốn thành phẩm, vốn hàng hóa sang vốn bằng tiền và hình thành kết quả.

  I.1.1.3 Khái niệm kết quả bán hàng.

  Kết quả bán hàng được tạo ra từ quá trình bán hàng biểu hiện bằng số tiền lãi hoặc lỗ. Kết quả bán hàng là nguồn để doanh nghiệp tái sản xuất, là nguồn phân phối cho các chủ sở hữu, làm nghĩa vụ với Nhà nước, cải thiện đới sống cho người lao động.

  I.1.1.4. Vai trò của bán hàng.

  Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất và là giai đoạn cuối cùng của quá trình tuần hoàn vốn ở đơn vị kinh doanh (T- H- H’), nó có vai trò quan trọng không chỉ đối với mỗi đơn vị kinh tế mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

  Đối với bản thân các đơn vị kinh tế, đặc biệt là đối với các Doanh nghiệp Thương mại có bán được hàng thì mới có thu nhập để bù đắp các chi phí đã bỏ ra và hình thành kết quả kinh doanh. Như vậy bán hàng sẽ quyết định sự sống còn của doanh nghiệp, hàng hóa được lưu thông thì doanh nghiệp mới có khả năng tái sản xuất.

  Bán hàng, xét trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân là tiền đề cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa tiền và hàng trong lưu thông đặc biệt là điều kiện để đảm bảo sự phát triển cân đối giữa các ngành trong nền kinh tế.

  I.1.2. Sự cần thiết phải tổ chức quá trình bán hàng và kết quả bán hàng.

  Tổ chức việc tiêu thụ hàng hóa (hay tổ chức bán hàng) là tổ chức kế hoạch và thực hiện kế hoạch tiêu thụ đối với từng thời kỳ, từng khách hàng, từng hợp đồng kinh tế, tổ chức về số lượng, chất lượng mặt hàng, thời gian tiêu thụ, trị giá vốn của hàng tiêu thụ, chi phí lưu thông phân bổ cho hàng tiêu thụ, tình hình thanh toán tiền hàng của khách hàng Việc tổ chức công tác bán hàng giúp doanh nghiệp phân biệt được doanh thu bán hàng và tiền bán hàng nhập quỹ, xác định chính xác thời điểm kết thúc quá trình bán hàng, giúp bộ phận quản lý tìm ra phương thức thanh toán hợp lý và có hiệu quả, chủ động sử dụng nguồn vốn đem lại nguồn lợi lớn nhất cho doanh nghiệp. Từ phân tích trên ta thấy rằng thực hiện tốt công tác bán hàng có ý nghĩa quan trọng đối với các Doanh nghiệp đặc biệt là Doanh nghiệp thương mại.

  I.1.3. Nhiệm vụ cụ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.

  Trong quá trình bán hàng, Doanh nghiệp phải chi ra những khoản tiền phục vụ cho việc bán hàng, cho việc quản lý doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải có trách nhiệm tính ra kết quả bán hàng trên cơ sơ đó so sánh giữa doanh thu và chi phí hoạt động. Đây là công việc rất quan trọng vì vậy kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cần phải thực hiện được các yêu cầu sau:

  - Ghi chép, phản ánh kịp thời đầy đủ và chính xác tình hình bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ cả về giá trị và số lượng của hàng bán.

  - Tính toán và phản ánh chính xác tổng giá thanh toán của hàng bán ra bao gồm cả doanh thu bán hàng, thuế giá trị gia tăng đầu ra của từng nhóm mặt hàng, từng hóa đơn.

  - Xác định chính xác giá mua thực tế của lượng hàng đã tiêu thụ, đồng thời phân bổ chi phí thu mua cho hàng tiêu thụ nhằm xác định kết quả bán hàng.

  - Kiểm tra, đôn đốc tình hình và thu hồi quản lý tiền hàng, quản lý khách nợ, theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, số tiền khách nợ.

  - Tập hợp đầy đủ, chính xác, kịp thười các khoản chi phí bán hàng thực tế phát sinh và kết chuyển (hay phân bổ) chi phí bán hàng cho hàng tiêu thụ, làm căn cứ xác định kết quả kinh doanh.

  - Cung cấp thông tin cần thiết về tình hình bán hàng, phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  - Tham mưu cho lãnh đạo về các giải pháp thúc đẩy quá trình bán hàng.

  I.2. Xác định thời điểm bán hàng.

  Bán hàng là việc chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho khách hàng, đơn vị bán không còn sở hữu hàng nữa. Vì vậy, xác định thời điểm bán hàng đúng đắn rất quan trọng bởi lẽ nó sẽ phân tách rõ ràng tại thời điểm nào thì hàng hóa thực sự được chuyển giao quyền sở hữu. Có xác định đúng đắn thời điểm bán hàng thì mới xác định được thời điểm kết thúc việc quản lý bán hàng, sử dụng đúng đắn các tài khoản kế toán và phản ánh đầy đủ doanh thu trong kỳ. Trên cơ sở đó, tính toán các khoản nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, xác định kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

  Về nguyên tắc, chỉ khi nào hàng hóa được chuyển giao quyền sở hữu từ đơn vị bán sang đơn vị mua thi khi đó hàng hóa được xác định là đã bán (hàng hóa được xác định là tiêu thụ). Các trường hợp sau được ghi nhận là hàng đã bán và phản ánh doanh thu:

  + Hàng hóa được bán theo phương thức gửi hàng:

  Khi doanh nghiệp chưa nhận được tiền hàng nhưng nhận được thông báo chấp nhận thanh toán của khách hàng.

  Doanh nghiệp đã nhận được tiền hàng do bên mua trả.

  + Hàng hóa bán theo phương thức giao hàng tại kho của doanh nghiệp hoặc giao hàng tay ba, đơnvị mua đã thanh toán tiền ngay hoặc chưa thanh toán đều phải ký xác nhận hóa đơn giao hàng thì coi như hàng đã bán và phải ghi nhận doanh thu.

  I.3. Tổ chức kế toán giá vốn hàng bán tại doanh nghiệp.

  I.3.1. Tài khoản, chứng từ, sổ sách tổng hợp và chi tiết trong kế toán giá vốn hàng bán.

  * Tài khoản sử dụng.

  + Đối với phương pháp kê khai thường xuyên.

  Kế toán giá vốn hàng bán sử dụng tài khoản sau:

  TK 632 “Giá vốn hàng bán”

  Tài khoản này phản ánh giá vốn của thành phẩm- hang hoá, lao vụ dịch vụ đã bán, các khoản chi phí nguyên liệu, nhân công giá trị khấu hao hụt vốn được tính voà giá vốn hàng bán cũng như trích lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

  Kết cấu TK 632 theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

  Bên Nợ:


  Xem Thêm: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CPTM Công nghệ Hoàng Hoa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CPTM Công nghệ Hoàng Hoa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status