Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán mua hàng và bán hàng của Công ty TNHH Tư vấn trang trí nội thất và Xây dựng Song Nguyễn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán mua hàng và bán hàng của Công ty TNHH Tư vấn trang trí nội thất và Xây dựng Song Nguyễn


  Kế toán mua hàng và bán hàng của Công ty TNHH Tư vấn trang trí nội thất và Xây dựng Song Nguyễn  MỞ ĐẦU


  Trong nền kinh tế nước ta hiện nay đang vận động theo cơ chế thị trường có nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất vật chất và dịch vụ khác nhau.

  Các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp, nông nghiệp tạo ra của cải vật chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng tạo ra những công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng cho xã hội. Các doanh nghiệp thương mại làm nhiệm vụ là khâu trung gian nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng. Hoạt động kinh tế cơ bản của kinh doanh thương mại là lưu chuyển hàng hoá.

  Trong sản xuất hàng hoá, các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải năng động, kinh doanh phải có lãi nếu không sẽ không thể đứng vững trước sự cạnh tranh của các doanh nghiệp khác. Muốn vậy các doanh nghiệp phải tổ chức tốt nghiệp vụ kế toán về kế toán, phân tích tình hình và khả năng kế toán của chính bản thân doanh nghiệp để từ đó nắm và làm chủ được tình hình tài chính của mình, thông qua đó có những biện pháp tích cực xử lý tốt tình hình công nợ.

  Mặt khác, hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng luôn diễn ra trong mối liên hệ phổ biến với hoạt động của các doanh nghiệp khác và các cơ quan quản lý của Nhà nước, mối liên hệ này tồn tại một cách khác quan trong tất cả các hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp từ quá trình mua sắm các loại vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản cố định , đến quá trình thực hiện quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hay cung cấp dịch vụ, quá trình mua bán các loại chứng khoán Từ đố có thể nói, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn gắn liền với các nghiệp vụ kế toán. Xuất phát từ vấn đề đó, qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH tư vấn trang trí nội thất & xây dựng Song Nguyễn, được sự hưỡng dẫn nhiệt tình của cô giáo Phạm Thu Hiền và sự giúp đỡ của các cán bộ trong phòng kế toán Công ty, tôi tiến hành ngiên cứu đề tài: Kế toán mua hàng và bán hàng của Công ty TNHH Tư vấn trang trí nội thất và Xây dựng Song Nguyễn.

  - Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề kế toán của người mua và người bán.

  - Tiến hành hạch toán các nghiệp vụ kế toán phải thu ở khách hàng và phải trả người bán.

  - Đề ra giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

  Đề tài tập trung nghiên cứu mối quan hệ giao dịch trong mua vật tư bán sản phẩm hàng hoá theo phương thức trả chậm và các nghiệp vụ kế toán phải thu của khách hàng và phải trả cho người bán tại cty TNHH tư vấn trang trí nội thất và xây dựng Song Nguyễn.

  Địa bàn nghiên cứu: Cty TNHH tư vấn trang trí nội thất và xây dựng Song Nguyễn.  LỜI MỞ ĐẦU

  PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP

  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

  II. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRANG TRÍ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG SONG NGUYỄN

  2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty

  2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của cty

  III. TÌNH HÌNH LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ SP CHỦ YẾU

  3.1. Tình hình lao độn

  3.2 Tình hình tài sản và nguồn vốn của cty

  IV. THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG

  V. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SXSP

  VI. THỰC TRẠNG SX KD CỦA CTY QUA 2 NĂM


  PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC MUA HÀNG - BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP

  I. HÌNH THỨC KẾ TOÁN MUA HÀNG BÁN HÀNG TẠI DOANH NGIỆP

  II. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ THỰC TẾ CỦA HÀNG XUẤT KHO

  III. PHƯƠNG PHÁP BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRANG TRÍ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG SONG NGUYỄN

  3.3.1. Một số quy định chung về kế toán

  3.3.2. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ mau hàng bán hàng của cty

  3.3.2.1. Hạch toán kế toán các nghiệp vụ kế toán với khách hàng

  3.3.2.2. Hạch toán các nghiệp vụ kế toán với nhà cung cấp

  IV. CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN PHÁT SINH MUA HÀNG, BÁN HÀNG

  V. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ

  5.1. Các chỉ số về hoạt động kế toán của doanh nghiệp

  5.2. Phân tích tình hình và khả năng kế toán của doanh nghiệp


  PHẦN III: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA HÀNG, BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRANG TRÍ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG SONG NGUYỄN

  I. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU CTY

  1. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm kinh doanh tại cty

  2. Kết quả sản xuất kinh doanh của cty qua 2 năm

  II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  2.1 Phương pháp chung

  2.1.1. Phương pháp duy vật biện chứng

  2.1.2. Phương pháp duy vật lịch sử

  2.2. Phương pháp cụ thể


  PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CTY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ BÁN HÀNG

  II. HẠCH TOÁN NỢ PHẢI THU CỦA CTY

  2.1. Đặc điểm khách hàng của cty

  2.2. Một số quy định chung của cty đối với phương thức bán hàng trả chậm

  2.3. Nội dung hạch toán các nghiệp vụ mau hàng bán hàng với khách hàng

  III. CÁC PHƯƠNG THỨC THU HỒI CÔNG NỢ

  IV. HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN

  V. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KẾ TOÁN VÀ KHẢ NĂNG KẾ TOÁN CÔNG NỢ CỦA CTY

  5.1. Phân tích tình hình kế toán của cty

  5.2 Phân tích khả năng kế toán của cty

  VI. BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG KẾ TOÁN CÔNG NỢ

  6.1. Chính sách tín dụng

  6.1.1. Tiêu chuẩn tín dụng

  6.1.2. Tổ chức các phương thức kế toán

  6.1.3. Khuyến khích kế toán nhanh

  6.2. Khai thác sử dụng hợp lý các nguồn vốn

  6.3. Huy động và tranh thủ các nguồn huy động ngắn hạn

  VII. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI CTY

  7.1. Ưu điểm

  7.2. Một số tồn tại

  VIII. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ BÁN HÀNG TẠI CTY


  KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Kế toán mua hàng và bán hàng của Công ty TNHH Tư vấn trang trí nội thất và Xây dựng Song Nguyễn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán mua hàng và bán hàng của Công ty TNHH Tư vấn trang trí nội thất và Xây dựng Song Nguyễn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status