Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN Hệ thống kế toán Pháp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hệ thống kế toán Pháp


  Mục Lục
  CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN PHÁP


  I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢN CHẤT, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
  1. Bản chất
  2. Đối tượng
  3. Hệ thống phương pháp nghiên cứu của kế toán
  II. TÀI KHOẢN VÀ PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN
  1. Khái niệm và nguyên tắc ghi TK
  2. Các quan hệ đối ứng TK
  3. Nguyên tắc ghi sổ kép
  4. Hệ thống TK KT thống nhất hiện hành của Pháp
  III. SỔ KẾ TOÁN
  1. Sổ nhật ký
  2. Sổ cái
  3. Bảng cân đối số phát sinh
  IV. BÁO CÁO KẾ TOÁN
  CHƯƠNG II: KẾ TOÁN TÀI SẢN BẤT ĐỘNG
  I. KHÁI NIỆM VÀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TSBĐ
  1. Khái niệm và phân loại
  2. Nhiệm vụ kế toán TSBĐ
  3. Xác định nguyên giá
  II. HẠCH TOÁN BIẾN ĐỘNG ­, ¯ TSBĐ
  1. Các TK sử dụng
  2. Hạch toán các nghiệp vụ làm ­ TSBĐ
  3. Hạch toán các nghiệp vụ làm giảm TSBĐ
  III. KẾ TOÁN KHẤU HAO TSBĐ
  1. Khái niệm và ý nghĩa của khấu hao
  2. Các phương pháp tính khấu hao
  3. Phương pháp hạch toán khấu hao TSBĐ
  CHƯƠNG III: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO
  I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
  1. Khái niệm
  2. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho
  3. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho
  II. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN HÀNG TỒN KHO
  1. Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK
  CHƯƠNG IV: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
  I. KHÁI QUÁT CHUNG
  1. Khái niệm và phân loại
  2. Phương pháp tính lương
  II. NỘI DUNG HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ TIỀN LƯƠNG
  1. Tài khoản sử dụng
  CHƯƠNG V: KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH
  I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ
  1. Khái niệm
  2. Phân loại
  II. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
  1. Hạch toán mua NVL, hàng hoá
  2. Hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài
  3. Hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài khác
  4. Hạch toán chi phí về thuế
  5. Hạch toán chi phí nhân viên.(Xem chương IV)
  6. Hạch toán chi phí quản lý thông thường khác
  7. Hạch toán chi phí khấu hao và dự phòng
  2. Phương pháp hạch toán
  2. Phương pháp hạch toán
  CHƯƠNG VI: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN THU NHẬP KINH DOANH
  I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THU NHẬP
  1. Khái niệm
  2. Phân loại thu nhập
  II. Hạch toán thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh
  1. Hạch toán bán hàng
  2. Hạch toán thu nhập từ chênh lệch tồn kho SP và dịch vụ
  3. Hạch toán thu nhập từ XDCB
  4. Hạch toán thu nhập từ trợ cấp kinh doanh
  5. Hạch toán thu nhập quản lý thông thường khác
  6. Hạch toán thu nhập từ hoàn nhập dự phòng không dùng đến
  III. KẾ TOÁN THU NHẬP HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
  1. Tài khoản sử dụng
  2. Phương pháp hạch toán
  3. Kế toán thu nhập từ hoàn nhậ dự phòng
  IV. KẾ TOÁN THU NHẬP HOẠT ĐỘNG ĐẶC BIỆT
  1. TK sử dụng
  2. Phương phát hạch toán trên tài khoản 77
  3. Hạch toán trên tài khoản 787
  V. KẾ TOÁN THUẾ VAT
  1. Khái niệm và phương pháp tính
  2. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán
  CHƯƠNG VII: KẾ TOÁN BẰNG TIỀN CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN VÀ THƯƠNG PHIẾU
  I. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
  1. Hạch toán thu nhập
  2. Hạch toán TGNH
  3. Kế toán bưu - chi phiếu
  II. KẾ TOÁN CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN
  1. Khái niệm và phân loại
  2. Tài khoản sử dụng
  3. Phương pháp hạch toán
  2. Hạch toán thương phiếu sẽ thu
  3. Hạch toán thương phiếu sẽ trả
  CHƯƠNG VIII: CÔNG TÁC KẾ TOÁN CUỐI NĂM
  I. HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ DỰ PHÒNG
  1. Khái niệm và ý nghĩa
  2. Hạch toán dự phòng ¯ giá TK khách hàng (dự phòng phải thu khó đòi)
  3. Hạch toán dự phòng ¯ giá hàng tồn kho
  4.Hạch toán dự phòng ¯ giá TSBĐ
  5. Hạch toán dự phòng ¯ giá đầu tư tài chính
  II. HẠCH TOÁN ĐIỀU CHỈNH CP VÀ TN
  1. Hạch toán điều chỉnh CP
  2. Hạch toán điều chỉnh thu nhập
  III. HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  1. Khái niệm và PP xác định

  2. Phương pháp hạch toán
  IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  1. Khái niệm và ý nghĩa
  2. Bảng cân đối kế toán (bảng tổng kết TS)
  3. Báo cáo kết quả kinh doanh
  CHƯƠNG IX: KẾ TOÁN CÔNG TY
  I. KẾ TOÁN CÔNG TY HỢP DANH
  1. Khái quát chung
  2. Phương pháp hạch toán


  Xem Thêm: Hệ thống kế toán Pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hệ thống kế toán Pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status