Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng hạch toán xuất khẩu tại Công ty xuất khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng hạch toán xuất khẩu tại Công ty xuất khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp


  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP(XNK NLS VÀ VTNN) 3
  1.1. Lịch sử hình thành của công ty. 3
  1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 5
  1.2.1. Đặc điểm ngành nghề, thị trường, sản phẩm của công ty XNKNLS&VTNN 5
  1.2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ. 5
  1.2.1.2.Đặc điểm về ngành nghề, sản phẩm và thị trường của công ty 6
  1.2.2. Tình hình tài chính của công ty. 7
  1.2.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh. 9
  1.2.3.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 9
  1.2.3.2. Tổ chức sản xuất kinh doanh. 10
  1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh. 13
  1.3.1. Sơ độ bộ máy quản lý. 13
  1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban. 14
  1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và vận dụng hệ thống chứng từ sổ sách 17
  1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 17
  1.4.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty như sau. 17
  1.4.1.2. Chức năng nhiệm vụ của từng người 17
  1.4.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty. 20
  1.4.2.1.Các chính sách kế toán tài chính chung. 20
  1.4.2.2.Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán. 21
  1.4.2.3.Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 21
  1.4.2.4.Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 22
  1.4.2.5. Hệ thống các báo cáo. 25
  1.5. Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể. 25
  1.5.1 Phần hành tiền. 25
  1.5.2.Phần hành TSCĐ 27
  1.5.3. Phần hành thanh toán. 29
  1.5.4.Phần hành hàng tồn kho. 31
  Chương II: Thực trạng hạch toán xuất khẩu tại Công ty xuất khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp. 34
  2.1. Mặt hàng xuất khẩu. 34
  2.2. Kế toán hàng mua và sản xuất phục vụ xuất khẩu. 35
  2.2.1. Hạch toán mua hàng xuất khẩu. 35
  2.2.2. Kế toán sản xuất hàng hóa. 42
  2.3. Xuất khẩu trực tiếp. 45
  2.3.1. Hạch toán gửi hàng xuất khẩu. 45
  2.3.2. Hạch toán giá vốn. 50
  2.3.3. Xác định doanh thu. 51
  2.4. Xác định kết quả xuất khẩu. 55
  2.4.1.Hạch toán thuế GTGT và thuế xuất khẩu. 55
  2.4.2. Hạch toán chi phí bán hàng. 57
  2.4.3.Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 58
  2.4.4.Dự phòng nợ phải thu khó đòi và giảm giá hàng tồn kho. 60
  2.4.5. Hạch toán ngoại tệ. 61
  2.4.6.Hạch toán tài khoản xác định kết quả kinh doanh – TK911. 63
  2.5. Đánh giá hoạt động và công tác hạch toán xuất nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp. 64
  2.5.1. Hoạt động xuất khẩu. 64
  2.5.1.1. Thành tựu. 64
  2.5.1.2. Tồn tại 65
  2.5.2. Hạch toán xuất nhập khẩu. 65
  2.5.2.1.Thành tựu. 65
  2.5.2.2. Tồn tại 67
  Chương III: Hoàn thiện kế toán xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp. 69
  3.1. Lý do hoàn thiện. 69
  3.2. Yêu cầu của hoàn thiện. 70
  3.3. Một số ý kiến hoàn thiện hạch toán xuất khẩu xác định kết quả tại công ty xuất khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp. 71
  3.4. Điều kiện thực hiện. 74
  3.4.1. Nhân tố vĩ mô. 74
  3.4.2. Nhân tố vi mô. 76
  KẾT LUẬN 77


  Xem Thêm: Thực trạng hạch toán xuất khẩu tại Công ty xuất khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hạch toán xuất khẩu tại Công ty xuất khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status