Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút S

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút S


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA TIÊU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
  SẢN XUẤT 3
  1.1. Khái niệm và phân loại chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại các doanh nghiệp sản xuất 3
  1.1.1. Khái niện và phân loại chi phí 3
  1.1.2. Khái niệm doanh thu. 7
  1.2. Kế toán chi phí, doanh thu trong các doanh nghiệp sản xuất 8
  1.2.1. Kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất 8
  1.2.2. Kế toán doanh thu trong các doanh nghiệp sản xuất 15
  1.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu trong các
  doanh nghiệp sản xuất 19
  1.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất 20
  1.4. Hình thức ghi sổ kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả trong các doanh nghiệp sản xuất 21
  1.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung. 22
  1.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 24
  1.4.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. 25
  1.4.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ. 26
  1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính. 27
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN 29
  2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn. 29
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xi măng
  Bút Sơn. 29
  2.1.2. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng
  Bút Sơn. 33
  2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần
  Xi măng Bút Sơn. 38
  2.2. Tổ chức công tác kế toán của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn. 42
  2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng
  Bút Sơn. 42
  2.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng
  Bút Sơn. 44
  2.3. Thực tế kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn. 47
  2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 47
  2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng. 59
  2.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 70
  2.3.4. Kế toán chi phí tài chính. 74
  2.3.5. Kế toán doanh thu. 79
  2.3.6. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 87
  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
  BÚT SƠN 91
  3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn. 91
  3.1.1. Những ưu điểm 92
  3.1.2. Những tồn tại 94
  3.2. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn. 96
  3.2.1. Kiến nghị về chứng từ hạch toán. 96
  3.2.2. Kiến nghị về tài khoản và sổ sách kế toán. 97
  3.2.3. Kiến nghị về Báo cáo kế toán. 99
  3.2.4. Các kiến nghị khác. 101
  KẾT LUẬN 103


  Xem Thêm: Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút S
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Xi măng Bút S sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status