Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thàmh sản phẩm tạ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thàmh sản phẩm tạ


  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 3
  LÍ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP. 3
  1.1. Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp. 3
  1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 3
  1.1.2. Bản chất, chức năng của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 3
  1.1.2.1. Bản chất chức năng của chi phí sản xuất 3
  1.1.2.2. Bản chất chức năng của giá thành sản phẩm. 4
  1.1.3. Yêu cầu quản lí chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 5
  1.1.4. Vai trò của kế toán trong việc quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 7
  1.1.5. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 7
  1.2. Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 8
  1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất. 8
  1.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí. 9
  1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí. 9
  1.2.1.3. Phân loại chi phí sản theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm công việc lao vụ sản xuất trong kì. 10
  1.2.1.4. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí : 10
  1.2.1.5. Phân loại theo nội dung cấu thành chi phí 11
  1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 11
  1.2.2.1. Phân loại giá thành theo thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành 11
  1.2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán 12
  1.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành. 12
  1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác định 12
  1.3.2. Đối tượng tính giá thành và căn cứ xác định 13
  1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm 14
  1.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 14
  1.5.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 15
  1.5.1. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 15
  1.5.1.1 Tài khoản sử dụng: 15
  1.5.1.2. Phương pháp kế toán 16
  1.5.1.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 16
  1.5.1.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 18
  1.5.1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung( CFSXC) 19
  1.5.1.2.4. Kế toán các chi phí sản xuất khác 21
  1.5.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 24
  1.5.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 27
  1.5.4. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 28
  1.5.4.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn. 29
  1.5.4.2. Phương pháp tính giá thành phân bước. 29
  Chương 2 33
  Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh. 33
  2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH ANH MINH. 33
  2.1.1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Anh Minh. 33
  2.1.2 Đặc điểm quy trình công nghệ của Công ty TNHH Anh Minh 34
  SƠ ĐỒ 1: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIÀY. 35
  2.1.3. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Anh Minh. 35
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty 38
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 38
  2.1.4.2. Quan hệ kinh tế và vị trí của các phòng kế toán. 38
  2.1.4.3. Nhiệm vụ của bộ máy kế toán. 39
  2.1.4.4. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty. 40
  2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH ANH MINH 42
  2.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 42
  2.2.1.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 42
  2.2.1.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 43
  2.2.2. Thực trạng kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất tại Công ty 43
  2.2.2.1. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 43
  2.2.2.2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp. 48
  Công ty TNHH Tháng 6/2002 52
  2.2.2.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung. 52
  2.2.2.3.1. Hạch toán chi phí nhân viên phân xưởng. 53
  2.2.2.3.2. Hạch toán chi phí vật liệu. 53
  2.2.2.3.3. Hạch toán chi phí dụng cụ sản xuất. 54
  2.2.2.3.4. Hạch toán khấu hao TSCĐ. 54
  2.2.2.3.5 Hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài. 55
  2.2.2.3.6 Chi phí khác bằng tiền 55
  2.2.2.3.7 Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. 58
  2.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 59
  2.2.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Anh 60
  Minh. 60
  2.2.4.1. Đối tượng tính giá thành. 60
  2.2.4.2 Phương pháp tính giá thành. 60
  Chương 3 63
  Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh. 63
  Nhận xét chung về công ty 63
  3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh. 64
  3.1.1. Ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 64
  3.1.2.1 Về hình thức kế toán và trình tự ghi sổ 65
  3.1.2.2 Về việc tổng hợp chi phí sản xuất 65
  3.1.2.3 Về phương pháp tính giá thành sản phẩm. 66
  KẾT LUẬN 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 76


  Xem Thêm: Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thàmh sản phẩm tạ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thàmh sản phẩm tạ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status