Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long


  MỤC LỤC
  ​CHƯƠNG 1
  GIỚI THIỆU
  ĐẶT VẤN ĐÈ NGHIÊN CỨU
  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  Mục tiêu chung
  Mục tiêu cụ thể
  PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Không gian
  Thời gian
  LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  PHƯƠNG PHÁP LUẬN
  Những vấn đề cơ bản về quản lý và sử dụng vốn lưu động
  Khái niệm vốn lưu động
  Kết cấu vốn lưu động
  Vai trò của vốn lưu động
  Khái niệm và ý nghĩa của việc phân tích tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động
  Khái niệm
  Ý nghĩa
  Nội dung công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động
  Cơ sở quản lý và sử dụng vốn lưu động
  Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động
  Mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu
  Phương pháp thu thập số liệu
  Phương pháp phân tích số liệu
  Phương pháp so sánh
  Phương pháp thống kê mô tả
  Phương pháp phân tích tỷ số tài chính
  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VÈ CÔNG TY CỔ PHÀN DƯỢC PHẨM cửu LONG
  GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔ PHÀN DƯỢC PHẨM cửu LONG
  Lịch sử hình thành và phát triển
  Sản phẩm dịch vụ chính
  Lĩnh vực kinh doanh
  Các sản phẩm chính
  Mạng lưới phân phối
  Cấu trúc và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
  Nhân sự
  Nhà máy trực thuộc
  Định hướng phát triển của công ty
  THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHẴN CỦA CÔNG TY
  Thuận lợi
  Khó khăn
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ sử DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM cửu LONG
  ĐÁNH GIÁ CHUNG VÈ NGUỒN Lực, TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2008-2010
  Khái quát tình hình vốn và nguồn vốn của công ty
  Tình hình tài sản
  Tình hình chung về nguồn vốn
  Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
  Khái quát kết quả kinh doanh của công ty
  PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ sử DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2008-2010
  Phân tích kết cấu vốn lưu động
  Phân tích sự biến động của tài sản lưu động
  Tiền và các khoản tương đương tiền
  Các khoản phải thu
  Hàng tồn kh
  PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ sử DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
  Tỷ số khả năng thanh toán
  Phân tích hiệu quả sử dụng khoản phải thu
  Phân tích hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
  Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động
  4.4 CÁC YỂU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÉN TÌNH HÌNH sử DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY
  Giá nguyên vật liệu đầu vào
  Chính sách kiểm soát giá
  Tỷ giá hối đoái
  Sự vi phạm bản quyền, phát minh
  Lãi suất
  Thuế
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
  TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
  BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
  Biện pháp quản lý khoản phải thu
  Biện pháp quản lý hàng tồn kho
  Đối với việc sử dụng nợ
  Kiểm soát chi phí và tăng lợi nhuận
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ
  KẾT LUẬN
  KIẾN NGHỊ
  Đối với nhà nước
  Đối với công ty
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  CHƯƠNG 1
  GIỚI THIỆU


  ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:
  Ở Việt Nam trước đây đa số các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm chỉ quan tâm đến nhập khẩu và phân phối để đáp ứng nhu cầu trong nước. Mọi việc đã dần thay đổi sau khi chúng ta tham gia vào khối mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và gàn đây là WTO. Theo thời gian hàng rào thuế quan dược phẩm được mở dần theo lộ trình AFTA, WTO, tình hình sản xuất kinh doanh của ngành dược trong nước càng có thêm cơ hội nhưng cũng đày thử thách. Nắm bắt cơ hội này, một số doanh nghiệp dược trong nước đã xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh không chỉ ngắm đến thị trường nội địa mà còn cả thị trường quốc tế. Tuy vậy để tồn tại được ứên thị trường là một điều rất khó, phải chịu sức cạnh tranh rất cao và nhất là phải tự chủ ứong hạch toán kinh doanh. Hiện nay vốn là vấn đề quan ứọng và rất cần thiết đối với quá trình sản xuất kinh doanh, bởi vì muốn tiến hành sản xuất kinh doanh trước tiên là phải có một lượng vốn nhất định để đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua nguyên vật liệu, trả công, nộp thuế .vốn cố định là nền tảng cho sự hình thành và phát triển, vốn lưu động là nhân tố trực tiếp quyết định đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích tình hình sử dụng vốn, doanh nghiệp sẽ có cái nhìn đúng đắn, toàn diện về tình hình tài chính của mình và đây là những thông tin rất quan trọng làm cơ sở cho việc hoạch định các kế hoạch kinh doanh.
  Là một trong 10 công ty dược lớn nhất Việt Nam, công ty cổ Phàn Dược Phẩm Cửu Long đã không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Mặc dù công ty có nhiều điều kiện ưu đãi nhưng bên cạnh đó cũng gặp nhiều khó khăn. Để đánh giá được tình hình, xác định được những mặt mạnh, mặt yếu về mặt vốn lưu động, em quyết định thực hiện đề tài “ Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long” nhằm tìm ra các giải pháp giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động  Xem Thêm: Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ Phần Dược Phẩm Cửu Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status