Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty cổ phần Gas Petrolimex

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty cổ phần Gas Petrolimex


  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI. 3
  1.1. Đặc điểm, yêu cầu quản lý về công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong các đơn vị kinh doanh thương mại . 3
  1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại. 3
  1.1.2. Đặc điểm tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong đơn vị kinh doanh thương mại. 4
  1.1.2.1. Khái niệm, ý nghĩa của tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong đơn vị kinh doanh thương mại 4
  1.1.2.2. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa trong đơn vị kinh doanh thương mại 6
  1.1.2.3. Xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong đơn vị kinh doanh thương mại 9
  1.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong các đơn vị kinh doanh thương mại. 9
  1.2. Tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong đơn vị kinh doanh thương mại. 11
  1.2.1. Tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hóa trong đơn vị kinh doanh thương mại 11
  1.2.1.1. Kế toán doanh thu tiêu thụ. 11
  1.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 17
  1.2.1.3. Kế toán giá vốn hàng bán. 20
  1.2.2. Tổ chức kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa. 26
  1.2.2.1. Kế toán chi phí bán hàng. 26
  1.2.2.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 28
  1.2.2.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 30
  1.2.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa ở các đơn vị kinh doanh thương mại. 32
  1.2.3.1. Hình thức Nhật ký – Sổ cái 32
  1.2.3.2. Hình thức Chứng từ ghi sổ. 32
  1.2.3.3. Hình thức Nhật ký chung. 33
  1.2.3.4. Hình thức Nhật ký – Chứng từ. 33
  1.3. Kinh nghiệm hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa ở một số nước trên thế giới. 35
  1.3.1. Chuẩn mực kế toán quốc tế về tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa 35
  1.3.2. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới. 36
  CHƯƠNG II: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX 40
  2.1. Tổng quan về Công ty Công ty cổ phần Gas Petrolimex. 40
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Gas Petrolimex 40
  2.1.2.Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Gas Petrolimex 41
  2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần Gas Petrolimex. 41
  2.1.2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Gas Petrolimex 43
  2.1.2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty Cổ phần Gas Petrolimex 45
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức Hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Gas Petrolimex 48
  2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị 48
  2.1.3.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại đơn vị 49
  2.2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý về hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần Gas Petrolimex. 52
  2.2.1. Đặc điểm về hàng hóa tại Công ty cổ phần Gas Petrolimex. 52
  2.2.2. Yêu cầu quản lý hàng hóa, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần Gas Petrolimex. 53
  2.3. Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần Gas Petrolimex. 54
  2.3.1. Kế toán doanh thu và giá vốn hàng bán. 54
  2.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 74
  2.3.3. Kế toán các khoản Phải thu khách hàng và thuế Giá trị gia tăng đầu ra 76
  2.3.3.1. Kế toán các khoản phải thu khách hàng. 76
  2.3.3.2. Kế toán thuế Giá trị gia tăng đầu ra. 85
  2.4 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa. 88
  2.4.1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 88
  2.4.1.1 Kế toán chi phí bán hàng. 88
  2.4.1.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 91
  2.4.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 94
  CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX 100
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác quản lý và kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần Gas Petrolimex. 100
  3.1.1. Ưu điểm . 100
  3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại. 103
  3.2 Sự cần thiết và các nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần Gas Petrolimex. 107
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần Gas Petrolimex. 107
  3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần Gas Petrolimex. 108
  3.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần Gas Petrolimex. 109
  KẾT LUẬN 115
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty cổ phần Gas Petrolimex
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty cổ phần Gas Petrolimex sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status