Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần LILAMA

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần LILAMA


  MỤC LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Phần I. Tổng quan về Công ty cổ phần LILAMA 10. 3
  1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 3
  1. 2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và điều hành kinh doanh tại Công ty. 7
  1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ. 12
  Phần II: Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần LILAMA 10. 14
  2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 14
  2.1.1. Khái quát chung. 14
  2.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần LILAMA 10. 15
  2.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty. 21
  2. 2.1. Hình thức kế toán. 22
  2.2.2. Hệ thống chứng từ kế toán. 23
  2.2.3. Hệ thống tài khoản kế toán. 25
  2.2.4. Hệ thống sổ kế toán của công ty. 26
  2.2.5. Hệ thống báo cáo kế toán. 26
  2.2.6. Phần mềm kế toán máy áp dụng tại công ty. 27
  2. 3. Một số phần hành kế toán chủ yếu của Công ty Cổ phần LILAMA 10 31
  2. 3. 1. Kế toán Tài sản cố định. 31
  2.3.1.1. Đặc điểm tài sản cố định và công tác quản lý tài sản cố định. 31
  2.3.1.1.1. Phân loại Tài sản cố định trong công ty. 32
  2.3.1.1.2. Đánh giá Tài sản cố định. 32
  2.3.1.2. Tài khoản sử dụng. 32
  2.3.1.3. Chứng từ sử dụng. 33
  2.3.1.4. Tổ chức ghi sổ TSCĐ 34
  2.3.2. Kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 35
  2.3.2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của công ty. 35
  2.3.2.2. Tài khoản sử dụng. 36
  2.3.2.3. Chứng từ sử dụng. 37
  2.3.2.4. Tổ chức ghi sổ NVL, CCDC. 39
  2.3.2.4.1. Hạch toán chi tiết NVL, CCDC. 39
  2.3.2.4.2. Hạch toán tổng hợp NVL và CCDC 39
  2.3.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 41
  2.3.3.1. Tài khoản sử dụng. 41
  2.3.3.2. Chứng từ sử dụng. 41
  3.3.3.3. Tổ chức ghi sổ tiền lương. 43
  2.3.4. Kế toán chi phí sản xuất. 44
  2.3.4.1. Tài khoản sử dụng. 44
  2.3.4.2. Chứng từ sử dụng. 44
  2.3.4.3. Tổ chức ghi sổ. 45
  PHẦN III : MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10. 47
  3.1. Nhận xét chung về công ty. 47
  3.2. Đánh giá công tác kế toán của Công ty cổ phần LILAMA 10. 48
  3.2.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán tại công ty. 48
  3.2.2. Một số vấn đề còn tồn tại trong công tác kế toán tại Công ty cổ phần LILAMA 10. 51
  3.3. Một số ý kiến đề xuất tại công ty Công ty cổ phần LILAMA 10. 53
  3.3.1. Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ. 53
  3.3.2. Về hạch toán tiền lương và chi phí nhân công. 53
  3.3.3. Hoàn thiện kế toán chi phí máy thi công. 54
  3.3.4. Đối với công tác kế toán TSCĐ 55
  3.3.5. Coi trọng công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ. 55
  KẾT LUẬN 57


  DANH MỤC VIẾT TẮT
  TSCĐ: Tài sản cố định
  GTGT: Giá trị gia tăng
  BHXH: Bảo hiểm xã hội
  BHYT: Bảo hiểm y tế
  KPCĐ: Kinh phí công đoàn
  BXD: Bộ Xây dựng
  BTC: Bộ Tài chính
  TK: Tài khoản
  TGNH: Tiền gửi ngân hàng
  NVL: Nguyên vật liệu
  CCDC: Công cụ dụng cụ
  VT: Vật tư
  LĐTL: Lao động tiền lương
  CBCNV: Cán bộ công nhân viên


  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

  Bảng 01: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các năm 6
  Sơ đồ 01: Bộ máy quản lý và tổ chức Công ty Cổ phần LILAMA 10 . 11
  Sơ đồ 02. Tổ chức bộ máy kế toán. 20
  Sơ đồ 03. Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung áp dụng. 23
  phần mềm kế toán FAST 2005. 23
  Sơ đồ 04. Mối liên hệ giữa các phân hệ trong Fast Accounting 2005. 30
  Sơ đồ 05: Quy trình tổ chức và luân chuyển chứng từ TSCĐ 34
  Sơ đồ 06: Quy trình ghi sổ TSCĐ theo hình thức nhật ký chung tại công ty cổ phần LILAMA 10. 35
  Sơ đồ 07: Quy trình luân chuyển chứng từ xuất kho NVL, CCDC 38
  Sơ đồ 09: Hạch toán chi tiết NVL, CCDC theo phương pháp thẻ song song 39
  Sơ đồ 10: Tổ chức ghi sổ tổng hợp NVL, CCDC 40
  Sơ đồ 11: Quy trình luân chuyển chứng từ tiền lương. 42
  tại công ty cổ phần LILAMA 10. 42
  Sơ đồ 12. Tổ chức ghi sổ tiền lương và các khoản trích theo lương. 43
  Bảng 02. Mẫu sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh. 45
  Sơ đồ 13: Quy trình ghi sổ chi phí sản xuất kinh doanh 46


  Xem Thêm: Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần LILAMA
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần LILAMA sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status