Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán xuất khẩu tại công ty xuất khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán xuất khẩu tại công ty xuất khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp


  MỤC LỤC Trang


  LỜI MỞ ĐẦU 2
  CHUƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG XUẤT KHẨU 4
  1.1. Những lý luận cơ bản về hoạt động xuất khẩu trong nền kinh tế thị trường 4
  1.1.1. Đặc điểm của hoạt động lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và xác định kết quả tiểu thụ hàng hóa xuất khẩu. 4
  1.1.2. Đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa xuất khẩu 6
  1.1.3. Các quy định về công tác hạch toán hoạt động xuất khẩu. 10
  1.1.3.1. Quy định chung. 10
  1.1.3.2. Phương pháp xác định giá mua hàng và chi phí thu mua. 10
  1.1.3.3. Phương pháp xác định giá vốn hàng xuất khẩu. 11
  1.1.3.4. Phương pháp tính giá bán hàng xuất khẩu. 13
  1.1.3.5. Nguyên tắc hạch toán ngoại tệ. 13
  1.2. Hạch toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng xuất khẩu. 14
  1.2.1. Nhiệm vụ hạch toán. 14
  1.2.2. Hạch toán chi tiết hàng hóa xuất khẩu. 15
  1.2.3. Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ mua hàng và bán hàng xuất khẩu
  1.2.3.1.Hạch toán nghiệp vụ mua hàng để xuất khẩu. 18
  1.2.3.2. Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa. 25
  1.2.4. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 29
  1.2.4.1. Chi phí bán hàng ( CPBH) 29
  1.2.4.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp ( CPQLDN) 31
  1.2.5.Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ hàng xuất khẩu. 32
  1.2.6. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán. 34
  1.2.6.1. Hình thức ghi sổ kế toán “ Nhật ký – sổ cái”. 34
  1.2.6.2. Hình thức ghi sổ “ Nhật ký chung”. 35
  1.2.6.3. Hình thức ghi sổ “ chứng từ ghi sổ”. 36
  1.2.6.4. Hình thức sổ “nhật ký chứng từ”. 37
  1.2.7. So sánh giữa kế toán quốc tế và kế toán Việt Nam 38
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP. 39
  2.1. Tổng quan về công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp ( XNK NLS VÀ VTNN) 39
  2.1.1. Lịch sử hình thành của công ty. 39
  2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 41
  2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ. 41
  2.1.2.2.Đặc điểm về ngành nghề, sản phẩm và thị trường của công ty 42
  2.1.2.3. Tình hình tài chính của công ty. 44
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh. 47
  1.2.3.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 47
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh. 48
  2.1.3.1. Sơ độ bộ máy quản lý. 48
  2.1.3.2.Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban. 49
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và vận dụng hệ thống chứng từ sổ sách 52
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 52
  2.1.4.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty. 55
  2.2. Thực trạng hạch toán xuất khẩu tại Công ty xuất khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp. 60
  2.2.1. Mặt hàng xuất khẩu. 60
  2.2.2. Kế toán hàng mua. 62
  2.2.3. Xuất khẩu trực tiếp. 68
  2.2.3.1. Hạch toán gửi hàng xuất khẩu. 68
  2.2.3.2. Hạch toán giá vốn. 73
  2.2.3.3. Hạch toán doanh thu. 74
  2.2.4. Xác định kết quả xuất khẩu. 79
  2.2.4.1.Hạch toán thuế GTGT và thuế xuất khẩu. 79
  2.2.4.2. Hạch toán chi phí bán hàng. 81
  2.2.4.3.Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 83
  2.2.5. Đánh giá hoạt động và công tác hạch toán xuất nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp. 86
  2.2.5.1. Hoạt động xuất khẩu. 86
  2.2.5.2. Hạch toán xuất nhập khẩu. 88
  Chương III: Hoàn thiện kế toán xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp. 91
  3.1. Lý do hoàn thiện. 91
  3.2. Yêu cầu của hoàn thiện. 93
  3.3. Một số ý kiến hoàn thiện hạch toán xuất khẩu xác định kết quả tại công ty xuất khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp. 94
  3.4. Điều kiện thực hiện. 96
  3.4.1. Nhân tố vĩ mô. 96
  3.4.2. Nhân tố vi mô. 98
  KẾT LUẬN 99


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán xuất khẩu tại công ty xuất khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán xuất khẩu tại công ty xuất khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status