Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng công trình 623

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng công trình 623


  Luận văn tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng công trình 623
  Định dạng file word

  5.Kết cấu của đề tài:

  Đề tài của em gồm 3 phần:

  Phần mở đầu

  Phần nội dung

  Chương 1: Tổng quan về phân tích tài chính.

  Chương 2: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần cơ khí xây

  dựng công trình 623.

  Chương 3: Nhận xét – Kiến nghị.

  Phần kết luận

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài:

  Nền kinh tế nước ta đang có xu hướng tự do thương mại. Với việc ký kết Hiệp Định

  Thương Mại Việt – Mỹ và việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã và

  đang tạo cho Việt Nam một môi trường kinh doanh đa dạng hơn. Bên cạnh các cơ

  hội về thị trường mới thì cũng có nhiêu nguy cơ do cạnh tranh với các đối thủ nặng

  ký hơn mang lại. Do đó môi trường kinh doanh sẽ ngày càng biến động, phức tạp và

  ngày càng có nhiều rủi ro.  Để tồn tại và phát triển trong một môi trường kinh doanh như thế. Đòi hỏi các

  doanh nghiệp phải có những định hướng chiến lược, chính sách kinh doanh tốt, khả

  năng hoạch định và quản trị tài chính một cách có hiệu quả, mang tính hoàn thiện

  cao. Đồng thời cũng có những biện pháp nhằm hạn chế rủi ro, nhận diện chính xác

  và tận dụng triệt để các cơ hội mà doanh nghiệp có thể đạt được trong quá trình hoạt

  động của doanh nghiệp.  Đứng trước thời cơ và vận mệnh mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự vận động,

  vươn lên để vượt qua những thử thách, tránh nguy cơ bị đào thải bởi quy luật cạnh

  tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường.  Trong bối cảnh kinh tế như thế, các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương

  trường phải nhanh chóng đổi mới, trong đó đổi mới về quản lý tài chính là một

  trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống

  còn đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Bởi vì để hoạt động kinh doanh của

  doanh nghiệp đạt hiẹu quả thì nhà quản lý cần phải nhanh chóng nắm bắt được

  những tín hiệu của thị trường, xác định đúng nhu cầu về vốn, tìm kiếm và huy động

  nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý trong công việc đầu tư

  cũng như sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy, các doanh
  nghiệp phải nắm bắt những nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của

  từng nhân tố đến tình hình tài chính doanh nghiệp. Điều này chỉ thực hiện được dựa

  trên cơ sở phân tích tài chính.  Viêc thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp các nhà quản lý doanh

  nghiệp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính của doanh nghiệp mình, từ đó có thể

  nhận ra những mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp nhằmlàm căn cứ để hoạch định

  phương án hành động phù hợp cho tương lai và đồng thời đề xuất những giải pháp

  hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính giúp doanh nghiệp phát triển

  một cách bền vững.  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, em quyết đinh đi sâu vào nghiên

  cứu đề tài sau: “Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần cơ khí xây

  dựng công trình 623”.

  Công ty cổ phần cơ khí xây dựng công trình 623 là một trong những doanh nghiệp

  hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Đây là một ngành có mức độ cạnh tranh cao,

  chính vì thế việc phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng

  công trình 623 một cách đúng đắn sẽ là đòn bẩy giúp cho công ty quản lý tốt nguồn

  vốn, thực hiện các quyết định đầu tư hiệu quả bảo đảm phát triển một cách bền

  vững.  2. Mục tiêu nghiên cứu:

  Nội dung bài báo cáo tập trung nghiên cứu tình hình tài chính tại doanh nghiệp để

  thấy rõ xu hướng tốc độ tăng trưởng và thực trạng tài chính của doanh nghiệp, trên

  cơ sở đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị giúp cải thiện tình hình tài chính và

  giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.  3. Phương pháp nghiên cứu:

  Phương pháp nghiên cứu được vận dụng chủ yếu là phương pháp so sánh và tổng

  hợp số liệu thực tế của doanh nghiệp dựa trên bảng cân đối kế toán , Báo cáo kết

  quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp để xác định
  xu hướng phát triển, mức độ biến động của các số liệu cũng như các chỉ tiêu từ đó

  đưa ra các nhận xét, đánh giá.  4. Phạm vi nghiên cứu:

  Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng công trình 623 là một công ty hoạt động về lĩnh

  vực xây dựng. Do hạn chế về mặt thời gian cũng như kiến thức nên em chỉ phân

  tích về tình hình tài chính chung của công ty chứ không đi vào nghiên cứu sâu tình

  hình tài chính từng hạng mục công trình.


  PHẦN NỘI DUNG
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH  1.1 Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp:

  1.1.1 Khái niệm:

  Phân tích tài chính là quá trình tìm hiểu các kết quả của sự quản lý và điều hành tài

  chính ở doanh nghiệp được phản ánh trên các báo cáo tài chính đồng thời đánh giá

  những gì đã làm được, dự kiến những gì sẽ xảy ra trên cơ sở đó kiến nghị những

  biện pháp để tận dụng triệt để những điểm mạnh , khắc phục các điểm yếu.

  Hay nói cách khác, phân tích báo cáo tài chính là làm cho các con số trên báo cáo

  tài chính “biết nói” để người sử dụng chúng có thể hiểu rõ tình hình tài chính doanh

  nghiệp và các mục tiêu, các phương pháp hành động của người quản lý doanh

  nghiệp đó.

  1.1.2 Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp:

  Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh của

  doanh nghiệp, có ý nghĩa quyết định trong việc hình thành, tồn tại và phát triển của

  doanh nghiệp. Do đó tất cả hoạt động kinh doanh đều có ảnh hưởng đến tình hình

  tài chính doanh nghiệp. Ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác động

  thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Vì thế cần phải

  thường xuyên, kịp thời đánh giá, kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp,

  trong đó công tác phân tích hoạt động kinh tế giữ vai trò quan trọng và có ý nghĩa

  như sau:

  Qua phân tích tình hình tài chính mới đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình

  phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả năng

  tiềm tàng về nguồn vốn của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra các biện pháp

  nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giúp doanh nghiệp củng cố tốt hơn hoạt

  động tài chính của mình.


  Tài liệu tham khảo  1. Thạc sĩ Ngô Ngọc Cương , Bài giảng Quản trị tài chính , Trường Đại học Kỹ

  Thuật Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

  2. Thạc sĩ Nguyễn Công Bình và Đặng Kim Cương, Phân tích các báo cáo tài

  chính, Nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải, 2008.

  3. Bảng phân tích và đánh giá tỷ số bình quân ngành: www.cophieu68.com.

  4. Nguyễn Minh Kiều, Phân tích các báo cáo tài chính,chương trinh giảng dạy

  Kinh tế Fulbright: www.***********

  5. Nguyễn Thị Ngọc Trang và Nguyễn Thị Liên Hoa, Phân tích tài chính,Nhà

  xuất bản Lao Động Xã Hội, 2008.

  6. TS. Dương Mai Thị Hà Trâm, Ths. Đặng Ngọc Vàng, Ts.Hà Xuân

  Thạch,Ths. Lý Bích Châu, Kế toán tài chính phần 5, Nhà xuất bản Giao Thông Vận

  Tải, 2011


  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng công trình 623
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng công trình 623 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status