Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng Tiên Phong chi nhánh Hà Nội

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng Tiên Phong chi nhánh Hà Nội


  Luận văn tốt nghiệp
  Định dạng file word


  MỤC LỤC

  MỤC LỤC i
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. 2
  TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN, CHẤT LƯỢNG 2
  TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN 2
  1.1. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại 2
  1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại 2
  1.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế. 2
  1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn. 2
  1.1.2.2 Hoạt động cho vay. 3
  1.1.3. Các loại hình tín dụng của ngân hàng. 6
  1.1.3.1. Phân loại theo thời hạn tín dụng. 6
  1.1.3.2. Phân loại theo hình thức tài trợ. 6
  1.1.3.3. Phân loại theo tài sản đảm bảo. 7
  1.1.3.4 Tín dụng phân chia theo rủi ro. 8
  1.1.3.5 Quy trình tín dụng tổng quát 8
  1.2. Tín dụng trung dài hạn của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường 10
  1.2.1 Khái niệm tín dụng trung và dài hạn. 10
  1.2.2 Vai trò của tín dụng trung và dài hạn. 11
  1.2.2.1 Vai trò của tín dụng trung và dài hạn đối với các doanh nghiệp. 11
  1.2.2.2 Vai trò của tín dụng trung và dài hạn đối với nền kinh tế. 12
  1.2.2.3 Vai trò của tín dụng trung và dài hạn đối với hoạt động của Ngân hàng thương mại 12
  1.2.2 Nội dung của nghiệp vụ cho vay trung và dài hạn. 13
  1.2.2.1 Mục đích cho vay. 13
  1.2.2.2 Đối tượng cho vay. 13
  1.2.2.3 Điều kiện cho vay. 13
  1.2.2.4 Thời hạn cho vay. 15
  1.2.2.5 Hạn mức cho vay. 15
  1.2.3 Chất lượng tín dụng trung và dài hạn. 16
  1.2.3.1 Quan niệm về chất lượng tín dụng trung và dài hạn. 16
  1.2.3.2 Chỉ tiêu để phản ánh chất lượng tín dụng trung và dài hạn. 16
  1.2.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng trung và dài hạn. 20
  CHƯƠNG 2. 28
  THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ 28
  DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 28
  TIÊN PHONG CHI NHÁNH HÀ NỘI. 28
  2.1 Khái quát chung về ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong. 28
  2.1.1 Sự hình thành của bộ máy tổ chức. 28
  2.1.1.1 Sự hình thành của ngân hàng Tiên Phong. 28
  2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển Chi nhánh Hà Nội 29
  2.1.2.3. Môi trường hoạt động kinh doanh. 29
  2.1.1.4 Các sản phẩm, dịch vụ của Chi nhánh Hà Nội 31
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức của chi nhánh. 33
  2.1.2.1 Mô hình tổ chức. 33
  2.1.2.2 Mô hình chi nhánh / phòng giao dịch. 33
  2.1.2.3.Chức năng nhiệm vụ các phòng ban. 34
  2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2008, 2009,2010. 37
  2.1.3.1 Hoạt động huy dộng vốn. 37
  2.2 Thực trạng và chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong. 47
  2.2.1 Khái quát chung. 47
  2.2.2 Thực trạng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 49
  2.2.2.1 Khái quát chung. 49
  2.2.2.2. Tình hình cho vay trung và dài hạn tại Chi nhánh Hà Nội 52
  2.2.2.3. Tình hình nợ quá hạn. 56
  2.2.3 Đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 58
  2.2.3.1 Những kết quả đạt được. 59
  2.2.3.2 Những tồn tại 61
  2.2.3.3 Nguyên nhân tồn tại 62
  CHƯƠNG 3. 63
  GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 63
  3.1 Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 63
  3.1.1 Mục tiêu phát triển của ngân hàng. 63
  3.1.2. Quan điểm chỉ đạo hoạt động tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2010-2014. 64
  3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng. 66
  3.2.1 Cải thiện đa dạng hóa cơ cấu, loại hình cho vay trung và dài hạn. 66
  3.2.2 Thực hiện tốt công tác khách hàng và mở rộng tín dụng. 67
  3.2.3 Nâng cao chất lượng tín dụng trên cơ sở nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư 67
  3.2.4 Tăng cường kiểm tra tín dụng. 69
  3.2.5 Nâng cao công nghệ của ngân hàng. 69
  3.2.6. Luôn luôn dự báo các rủi ro tiềm ẩn trong tín dụng trung dài hạn và chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu. 70
  3.3 Một số kiến nghị với cơ quan nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng 71
  3.3.1. Đối với Nhà nước. 71
  3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước. 75
  3.3.3. Đối với Khách hàng. 76
  KẾT LUẬN 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 80


  LỜI NÓI ĐẦU

  Qua thời gian học tập và rèn luyện tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, dưới sự giúp đỡ và dìu dắt của các thầy các cô, em đã tiếp thu được kiến thức nền tảng về Kinh tế, cũng như kiến thức chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng. Quá trình học tập đã trang bị cho em các kiến thức lý thuyết trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, một lĩnh vực quan trọng và biến động không ngừng trong nền kinh tế hiện đại; đồng thời cho em cái nhìn tổng quát về công việc và định hướng nghề nghiệp của một sinh viên Ngân hàng – Tài chính trong tương lai.
  Sau 3 năm học tập, em có cơ hội được thực tập tại Chi nhánh Hà Nội của ngân hàng Tiên Phong . Ngân hàng Tiên Phong là một trong những Ngân hàng TMCP có uy tín tại Việt Nam. Quá trình tìm hiểu tại Chi nhánh Hà Nội đã giúp em nắm được những hoịat động cơ bản của Chi nhánh và Ngân hàng Tiên Phong, về cách thức hoạt động cũng như những công việc cụ thể tại một Ngân hàng thương mại cổ phần.
  Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo khoa Ngân hàng – Tài chính, đặc biệt là Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Phương và sự giúp đỡ tạo điều kiện của Ban giám đốc, các anh, chị đang làm việc tại Chi nhánh Tiên Phong Hà Nội , đã giúp em có thể hoàn thành Chuyên đề thực tập với đề tài là ‘ Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng Tiên Phong chi nhánh Hà Nội’
  Đề tài gồm 3 phần chính
  Chương 1 Tổng quan về tín dụng trung và dài hạn và chất lượng tín dụng trung và dài hạn
  Chương 2 Thực trạng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại Tiên Phong chi nhánh Hà Nội
  Chương 3 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh Hà Nội
  Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng bài Báo cáo thực tập tổng hợp của em không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, sai sót. Kính mong các thầy, các cô giúp đỡ để em có thể hoàn thành tốt quá trình thực tập cuối khoá.

  CHƯƠNG 1
  TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN, CHẤT LƯỢNG
  TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN

  1.1. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại
  1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại
  Cho đến thời điểm hiện nay có rất nhiều khái niệm về NHTM: Ở Mỹ thì Ngân hàng thương mại là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính.
  Đạo luật ngân hàng của Pháp (1941) cũng đã định nghĩa: “Ngân hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc của công chúng dưới hình thức ký thác, hoặc dưới các hình thức khác và sử dụng tài nguyên đó cho chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng và tài chính”.
  Ở Việt Nam, theo Luật tổ chức tín dụng khoản 1 và khoản 7 Điều 20 đã xác định Ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung cấp các dịch vụ thanh toán" và trong các loại hình tổ chức tín dụng thì " ngân hàng là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán".
  Từ những nhận định trên có thể thấy NHTM là một trong những định chế tài chính mà đặc trưng là cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền gửi, cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán. Ngoài ra, NHTM còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của xã hội.
  1.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế
  1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn
  Cho vay được coi la hoạt động sinh lời cao, do đó các ngân hàng đã tìm kiếm mọi cách để huy động được tiền. Một trong những nguồn quan trong đó là huy động tiền gưi rthanh toán và tiền gửi tiết kiệm của khách hàng. Ngân hàng mở dịch vụ nhận tiền gửi để cất giữ hộ người có tiền với cam kết trả đúng hạn đã ký kết. Trong cuộc cạnh tranh để huy đông tiền gửi của khách hàng thì các ngân hàng trả cho khách hàng lãi suất tiền gửi coi như một phần thưởng cho khách hàng về việc sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình . Trong lịch sử đã có nhiều ngân hàng phải huy động với lãi suát cao có những lúc lên tới 18% hay 19%.
  Ngân hàng có thể huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau như tiền từ tầng lớp dân cư hay đi vay ngân hàng khác để phục vụ nhu cầu của ngân hàng.
  1.1.2.2 Hoạt động cho vay
  Ngay từ thời kỳ ban đầu các ngân hàng đã cho chiết khấu thương phiếu mà thực tế là cho vay đối với người bán . Sau đó ngân hàng cho vay trực tiếp với khách hàng giúp họ có vốn để mua hàng dữ trự để mua hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh.
  Hoạt động cho vay của ngân hàng gồm
  ●Cho vay tiêu dùng
  Trong giai đoạn đầu hầu hết các ngân hàng không tích cực cho vay đối với cá nhân hộ gia đình , bởi vì họ tin rằng cho vay tiêu dùng rủi ro vỡ nợ cao . Sự gia tăng trong cho vay tiêu dùng và sự cạnh tranh trong cho vay đã hướng các ngân hàng tới người tiêu dùng như một khách hàng tiềm năng. Sau chiến tranh thế giới lần hai tiêu dùng đã trở thành một trong những hoạt động tín dụng tăng trưởng nhanh nhất ở các nước phat triển
  ● Tài trợ cho dự án
  Bên cạnh cho vay truyền thống là cho vay ngắn hạn các ngân hàng cũng nỗ lực trong việc cho vay trung và dài hạn , tài trợ cho vay xây dựng nhà máy phát triển ngành công nghệ cao Một số ngân hàng còn cho vay để đầu tư cào đất đia bất động sản, chứng khoán.
  ● Bảo quản tài sản hộ
  Các ngân hàng thực hiện việc lưu giữ vàng và cac giấy tờ có giá và cac tài sản khác cho khách hàng trong két . Ngân hàng giữ hộ những tài sản tài chính , giấy tờ có giá với cam kết bảo đmar an toàn bí mật thuận tiện cho khách hàng , thanh toán lãi cổ tức cho khách hàng
  ● Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán


  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Báo cáo thường niên các năm 2008-2009-2010 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong
  2. Các tài liệu được cung cấp bởi phòng khách hàng doanh nghiệp, phòng kế toán, phòng tổ chức – nhân sự của Chi nhánh Hà Nội
  3. Hướng dẫn thực hành tín dụng và Thẩm định tín dụng Ngân hàng thương mại – Nguyễn Minh Kiều xb năm 2007
  4. Luật Ngân hàng và Luật Các tổ chức tín dụng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  5. Ngân hàng thương mại – PGS.TS. Phan Thị Thu Hà, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.xb năm 2002
  6. Quản trị Ngân hàng thương mại – Peter Rose, NXB Tài Chính.xb năm 2005
  7. Quy chế cho vay, bảo lãnh, cho thuê do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.
  8. Quy chế về tín dụng trung và dài hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.
  9. Quy định về nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
  10. Tiền tệ, Ngân hàng và Thị trường tài chính – Federic Mishkin, NXB Khoa học và Kỹ thuật xb1994.
  11. Tiền tệ, Ngân hàng và Tín dụng – Robert Raymond xb năm 2006
  12. Thông tin lấy từ báo và tạp chí: Tạp chí Ngân hàng, Thời báo kinh tế Việt Nam.
  13. Thông tin lấy từ website: tienphongbank.com.vn
  nganhangnhanuoc.vn
  www.mof.gov.vn
  www.moj.gov.vn


  Xem Thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng Tiên Phong chi nhánh Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng Tiên Phong chi nhánh Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status