Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần xây dựng Công trình 505

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần xây dựng Công trình 505


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần xây dựng Công trình 505


  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU ------------------------------ -------------------------------- ---------------------- 01
  CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝLUẬNVỀTIỀNLƯƠNG, TIỀNTHƯỞNGVÀCÁC
  KHOẢN TRÍCHTHEO LƯƠNG------------------------------ ----------------------------- 03
  1.1. Kháiniệm, đặc đi ểm, chứcnăng vànguyên tắctính lương ------------------------- 04
  1.1.1. Kháiniệmtiềnlương vàcác khoản trích theo lương --------------------------- 04
  1.1.2. Đặc đi ểm------------------------------ -------------------------------- ------------------- 06
  1.1.3. Chứcnăng ------------------------------ -------------------------------- ----------------- 06
  1.1.4. Nguyên tắc ------------------------------ -------------------------------- ---------------- 06
  1.2. Các hình thức tiền lương ------------------------------ -------------------------------- -----06
  1.2.1. Hình thứctrảlương theo thờigian------------------------------ ------------------- 07
  1.2.2. Hìnhth ứctiềnlương theo sản phẩm ------------------------------ ----------------- 08
  1.3. Nộidung công tác tiềnlương trong doanh nghiệp ------------------------------ ------10
  1.3.1. Nộidung củaquỹlương ------------------------------ -------------------------------- 10
  1.3.2. Cáchxây dựng đơn giáti ềnl ương vàquỹtiềnlương trong doanh nghiệp -12
  1.3.3. Quy chếtrảl ương ------------------------------ -------------------------------- --------20
  1.4. Lýluậnchung vềtiềnthưởng ------------------------------ ------------------------------- 20
  1.4.1.Kháiniệm------------------------------ -------------------------------- ------------------ 20
  1.4.2. Mục đíchcủatiềnthưởng ------------------------------ ------------------------------ 21
  1.4.3. Yêu cầucủatiềnth ưởng ------------------------------ -------------------------------- 21
  1.4.4. Điềukiệnthưởngvàmứcthưởng------------------------------ --------------------- 21
  1.4.5. Chế độtiềnthưởng ------------------------------ -------------------------------- ------21
  1.5. Kếtoánt ổnghợpcác khoản phảitrảcho ngườilao động --------------------------- 22
  1.5.1. Nguyên tắc ------------------------------ -------------------------------- ---------------- 22
  1.5.2. Chứngtừvà tàikhoản sửdụng------------------------------ ------------------------ 22
  1.5.3. Phương pháphạchtoánmộtsốnghiệpvụchủyếu ----------------------------- 23
  1.6. Kếtoáncác khoản trích theo l ương ------------------------------ ------------------------ 24
  1.6.1. Tàikhoản sửdụng ------------------------------ -------------------------------- -------24
  1.6.2. Phương pháphạchtoánmộtsốnghiệpvụchủyếu ----------------------------- 27
  1.7. Kếtoántríchtrướctiềnl ương nghỉphépcủa công nhân sản xuất----------------- 28
  1.7.1. Nguyên tắchạchtoán ------------------------------ -------------------------------- ---28
  1.7.2. Tàikhoản sửdụng ------------------------------ -------------------------------- -------28
  CHƯƠNG 2: THỰCTRẠNGCÔNG TÁC TIỀNLƯƠNG,
  KÉTOÁNTIỀNLƯƠNG, VÀCÁC KHOẢN TRÍCHTHEO LƯƠNG
  TẠICÔNG TY CỔPHẦNXÂY DỰNGCÔNG TRÌNH505----------------------- 32
  2.1. Tổngquan vềCông ty ------------------------------ -------------------------------- --------33
  2.1.1. GiớithiệukháiquátvềCông ty ------------------------------ ----------------------- 33
  2.1.2. Cơcấuquản lývàtổchứcsản xuấtcủaCông ty ------------------------------ --36
  2.1.3. Kếtquảhoạt độngsản xuấtcủaCông ty ------------------------------ ------------ 45
  2.1.4. Nhữngthuậnlợi, khókhăn vàphương hướngpháttriển củaCông ty ------46
  2.1.4.1. Nhữngthuậnlợivàkhókhăn ------------------------------ ---------------------- 46
  2.1.4.2. Phương hướngpháttriển củaCông ty ------------------------------ ----------- 47
  2.2. Thựctrạngcông táctiền lương vàcác khoảntrích theo lương--------------------- 48
  2.2.1. Sơ đồbộmáykếto ánvàhình thứckếtoán ------------------------------ --------48
  2.2.1.1. Sơ đồbộmáy kếtoán ------------------------------ ------------------------------- 48
  2.2.1.2. Hìnhthứckếtoán ------------------------------ -------------------------------- ----51
  ------------------------------ -------------------------------- -------------------------------- -------------2.2.2. Tổchứchạchtoántiềnlương vàcác khoản trích theo lương ----------------- 52
  2.2.2.1. Nguyên tắcchung ------------------------------ -------------------------------- ----52
  2.2.2.2. Xác định đơn giátiềnlương vàquỹtiềnl ương ------------------------------ 52
  2.2.2.3. Các chỉtiêu đểtínhl ương ------------------------------ -------------------------- 54
  2.2.2.4. Phương pháptínhlương ------------------------------ ---------------------------- 54
  2.2.2.5. Tổchứchạchtoáncác khoản tríchtheo lương------------------------------ -67
  2.2.3. Kếtoán tiềnlương tiềnthưởng------------------------------ ------------------------ 69
  2.2.3.1. Nộidung khoản mục ------------------------------ -------------------------------- 69
  2.2.3.2. Tàikhoảnsửdụng ------------------------------ -------------------------------- ---69
  2.2.3.3 Chứngtừvàsổsáchsửdụng ------------------------------ ----------------------- 69
  2.2.3.4. Quy trình luân chuyển chứngtừ------------------------------ ------------------- 70
  2.2.3.5. Địnhkhoản nghiệpvụkinh tếphátsinh ------------------------------ ---------71
  2.2.3.6. Sơ đồtàikhoản chữT ------------------------------ ------------------------------- 72
  2.2.3.7. Minh họa chứngtừvàsổsách ------------------------------ --------------------- 73
  2.2.3.8. Nhậnxét ------------------------------ -------------------------------- ---------------- 85
  2.2.4. Kếtoáncác khoản trích theo lương ------------------------------ --------------------- 85
  2.2.4.1. Nộidung khoản mục------------------------------ -------------------------------- -85
  2.2.4.2. Tàikhoảnsửdụng------------------------------ -------------------------------- ----85
  2.2.4.3. Chứngtừvàsổsáchs ửdụng------------------------------ ----------------------- 85
  2.2.4.4. Quy trình luân chuyển chứngtừ------------------------------ ------------------- 86
  2.2.4.5. Địnhkhoản nghiệpvụkinh tếphátsinh ------------------------------ ---------87
  2.2.4.6. Sơ đồtàikhoản chữT ------------------------------ ------------------------------- 88
  2.2.4.7. Minh họa chứngtừvàsổsách ------------------------------ --------------------- 89
  2.2.4.8. Nhậnxét ------------------------------ -------------------------------- ---------------- 95
  CHƯƠNG 3: MỘTSỐBIỆNPHÁPNHẰMHOÀNTHIỆNCÔNG TÁC
  KẾTOÁNTIỀNLƯƠNG TẠICÔNG TY CPXD CÔNG TRÌNH505 ---------- 96
  3.1. Đánh giáchung vềcông tác tiền lương tạiCông ty ------------------------------ ----97
  3.1.1. Nhữngmặt đạt được ------------------------------ -------------------------------- --------97
  3.1.2. Nhữngmặtcòntồntại ------------------------------ -------------------------------- ------97
  3.2. Mộtsốbiệnphápnhằmhoànthiệncông tác tiềnlương ----------------------------- 97
  KẾT LUẬN------------------------------ -------------------------------- ------------------------ 102


  LỜI NÓI ĐẦU
  Tiềnlương làmột đònbẩykinh tếthúc đẩyviệcnângcao năng suấtlao động,
  hạgiáthànhsảnphẩm, tăng lợi nhuận. Doanh nghiệp muốn tối thiểu hoá chi phí để
  tối đa hoá lợi nhuận, còn ng ười lao động lại mong mu ốn nhận được mức l ương cao
  để tăng thu nhập v à đảm bảo chất l ượng cuộc số ng. Chínhvìv ậyvi ệcxây d ựng
  được hệ thống tiền l ương công bằng và hợp lý, sẽ tạo ra không khí tho ải mái và cởi
  mở giữa người lao động, hình thành khối đoàn kết thống nhất vì sự nghiệp phát triển
  của doanh nghiệp v à lợi ích của bản thân ng ười lao động. N gược lại hệ thống tiền
  lương thiếu công bằng v à hợp lý sẽ dẫnđến mâu thuẫn nội bộ rất gay gắt giữa những
  người làm công vi ệc như nhau, gi ữa các nh à quản trị với ng ười lao động, v à từ đó
  gây ra sự lãng phí.
  Do đó để đạt đ ược mục ti êu này, hệ thống tiền l ương của doanh nghiệp phải
  được xây dựng tr ên cơ s ở kích thích động vi ên người lao động thông qua các h ình
  thức như: tăng lương, nâng b ậc, thu hút các lao đ ộng l ành ngh ề, những ng ười có
  năng lực, đồng thời phải đảm bảo khoảng cách thích hợp về mức lương giữacác loại
  lao động có tr ình độ như nhau đ ể ng ười lao động không ngừng nâng c ao trình độ
  trong quá trình làm vi ệc. Vì vậy, công tác tiền l ương, tiền thưởng là một công tác rất
  phức tạp nhưng lại rấtcóý nghĩa,điều này đã giúp em lựa chọn đề tài “Tiền lương
  và các khoản trích theo l ương” để làm, nhằm tìm hiểu và bổ sung thêm kiến thức về
  vấn đề này.
  Với cuốn báo cáo này em xin trình bàynộidung chínhsau:
  CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN L ƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ
  CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC - KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ
  CÁC KHOẢN TRÍCH THEO L ƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
  CÔNG TRÌNH 505
  CHƯƠNG 3: M ỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HO ÀN THIỆN CÔNG TÁC
  TIỀN LƯƠNGTẠI CÔNG TY.
  -2 -Mặc dù đã có r ất nhiều cố gắng, song trong g iới hạn kiến thức có hạ n nên bài
  viết của em không tránh khỏi nhữ ng thiếu sót. Kính mong sự góp ý của các cô chú,
  anh chị trong ph òng tổ chức lao độnghành chính, phòng k ế toán v àthầy cô để cho
  em có được kết quả tốt hơn.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. TàiliệuchínhtừCông ty Cổphầnxâydưng công trình505
  2. Sách: Kếtoántàichính1 (Bộmôn kếtoán -Trường ĐH Nha Trang)
  Kếtoántàichính2 (Bộmôn kếtoán -Trường ĐH Nha Trang)
  Tổchứchạchtoánkếtoán(Bộmôn kếtoán -Trường ĐH Nha Trang)
  3. Quyết định 15/2006-QĐ/BTC
  4. Nghị định94/2006/NĐ –CP
  5. Cácvăn bảnquy địnhchế độti ềnl ương –BHXH năm 2004 (Nhàxuấtbản
  Lao Động –Xãhội)


  Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần xây dựng Công trình 505
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần xây dựng Công trình 505 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status