Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác hạch toán kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Thuỷ sản Vân Như

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác hạch toán kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Thuỷ sản Vân Như


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Công tác hạch toán kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Thuỷ sản Vân Như

  4. Nội dungkết cấu đề tài:
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm 3
  chương:
   Chương 1: Cơ s ở lý luận về kế toán vốnbằngtiền
   Chương 2: Thực trạng công táckếtoánvốnbằngtiềntạicông ty TNHH thu ỷsản
  Vân Như.
   Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toánvốnbằngtiềntạicông ty
  TNHH thuỷsảnVân Như.

  LỜI NÓIĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài
  Hoàchung vớixu thếhộinhậpkinh tếkhu vựcvàthếgiới, kinh t ếViệtNam đang trở
  thành điểmhút đầutư đốivớicánhậntổchứctrong v àngoàinước. Nướcta đang có
  nhữngbướcchuyểnmìnhmạnhmẽthờikhắc đángghinhớ nhất lànăm 2007 (ViệtNam
  gia nhậptổchứcthươngmạiquốctế WTO), nhưng đồngthờicũngphảinói đếnnhững
  khókhăn màcácdoanh nghiệpnướcta đã và đang phải đốimặttrong điềukiệncanh
  tranh kh ốcliệtnhưhiệnnay, khủnghoảngkinh tếtoàncầubuộccácdoanh nghi ệpphảicố
  gắnghếtsứcmình đểtồntạivàpháttriển. Và đómớichỉlànhữngyếutốkháchquan tác
  động đến doanh nghi ệp, cònyếutốchủquan mang t ínhquyết địnhchínhlànộilựccủa
  bảnthân doanh nghi ệp đó. Trong ph ạmvi nghiên cứucủamìnhem xin ch ọn đềtài:
  “Công tác h ạch toán kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Thuỷ sản Vân Nh ư”
  Công ty vớinguồnvốnchủyếulàvốnvay nên khảnăng chủ độngvềtìnhhìnhtàichính
  gặprấtnhiềukhókhăn, đặcbiệtkhi nềnkinh tế đang gặpkhủnghoảng. Việcquảnlý, sử
  dụngvàhạchtoántiềnnhưthếnàolàhiệuqu ả, giảmthiểu đượcrủiro khi n ềnkinh tế
  thườngxuyên cónhữngbiến độngbấtthường.
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đối tượng
  Đề tài nghiên cứu về công tác hạch toán kế toán vốnbằng tiềntạicông ty TNHH thu ỷ
  sảnVân Như. Dựatrên mộtsốnộidung :
  -Tổchứchệthốngchứngtừ, sổsách, tàikhoảnsửdụngtại đơn vị
  -Tổchứcphầnhànhkếtoánvốnbằngtiềng m: Kếtoántiềnmặttạiquỹ, kếtoántiền
  gửingân hàng.
  Phạm vi nghiên cứu:
  Đề tài chỉ nghiên cứu th ựctrạngcông tác k ế toán vốnbằngtiềntạicông ty TNHH
  thu ỷsảnVân Như:
  2
  3. Phương phápnghiên cứu
  Phương phápnghiên cứuchủyếucủa đềtàilà: Phương phápthống kê, quan s át, phỏng
  vấnvàkếthợpmộtsốphương phápkếtoánnhư: Phương pháphạchtoánkếtoánvốn
  bằngtiền, phương phápso sánhcácchỉsố, .
  4. Nội dungkết cấu đề tài:
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm 3
  chương:
   Chương 1: Cơ s ở lý luận về kế toán vốnbằngtiền
   Chương 2: Thực trạng công táckếtoánvốnbằngtiềntạicông ty TNHH thu ỷsản
  Vân Như.
   Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toánvốnbằngtiềntạicông ty
  TNHH thuỷsảnVân Như.
  5. Những đóng góp của đề tài
  - Đề tài đã đánh giá đúng th ực trạng công tác kế toán V ốnbằngtiềntạicông ty
  -Đề tài đã chỉ ra được những mặt mạnh, những mặt còn hạn chế của công tác kế toán
  vốnbằngtiền. Đồng thời nêu ra được một số kiến nghị nhằm hoàn thiện côn g tác kế toán
  tại Công ty TNHH thu ỷsảnVân Như.
  3
  CHƯƠNG 1 :
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
  1.1. Những vấn đề chung vế quản lý vốn bằng tiền
  1.1.1 Khái niệm và vị trí vốn bằng tiền
  Vốn bằngtiền là tài sản tồn tại trực tiếp dưới hình thức giá trị bao gồm tất cả các loại
  tiền do Ngân h àngnhà nước Việt Nam phát hành và các loại ngoại tệ, vàng bạc, đá quý.
  Như vậy qua sự luân chuyển của vốn bằng tiền ng ười ta có thể kiểm tra và đánh giá
  chất lượng các hoạt động kinh tế tài ch ính của doanh nghiệp. Mặt khác số hiện có của vốn
  bằng tiền còn phản ánh khả n ăng thanh toán t ức thời của doanh nghiệp.
  1.1.2 Quản lý vốn bằng tiền
  1. Mục đích :
  Như chúng ta đã biết bất kỳ mộ t doanh nghi ệp nào khi l ưu trữ tiền cũng đều nhằm ba
  mục đích:
  - Mục đích tiêu dùng: Chủ yếu là dùngđể thanh toán tiền hàng, trả lương cho công
  nhân viên,
  - Mục đích đầu cơ: Dùng để lợi dụng các c ơ hội tạm thời nh ư sự sụt giá tức thời của
  nguyên vật liệu . để gia tăng lợi nhuận cho mình.
  - Mục đích dự phòng: Trong quá trình hoạtđộng tiền có điểm luân chuyển không
  theo một quy luật nhất định, do vậy doanh nghiệp phải duy trì m ộtvùngđệm an toàn để
  thoả mãn nhu cầu sửdụngbất ngờ.
  Như vậy, dù lưu trữ tiền với mục đích nào th ì quản lý vốn bằng tiền cũng là vấ n đề
  quan trọng. Quản lý vốn bằng tiền sẽ giúp cho doanh nghiệp biết được lượng tiền cần lưu
  trữ, lưu trữ trong bao lâu ,vàbằngphương thứcnào . Thực hiện tốt công tác này sẽ giúp
  làm tăng hi ệu quả sử dụng vốn tránh được rủi ro có thể xảy đến với doanh nghiệp .
  2. Ý nghĩa:
  4
  Khi doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh, ngoài chi phí bỏ ra cho việc xây dựng
  nhà xưởng, mua nguyên vật liệu, trả lãi vay, mua sắm trang thiết bị sản xuất thì doanh
  nghiệp còn cần dự trữ một l ượng tiền dùng cho việc chi tiêu đột xuất làm giảm chi phí sử
  dụng vốn cho doanh nghiệp. Mô hìn hquản lý vốn bằng tiền sẽ tránh được tình trạng thứ
  thiếu tiền làm ảnh h ưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .
  1.2 Hạch toán kế toán vốn bằng tiền
  1.2.1 Đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ và nguyên t ắc hạch toán vốn bằng tiền
  1.2.1.1 Đối tượng hạch toán vốn bằng tiền
  Đối tượng hạch toán vốn bằng tiền là các loại giấy tờ có giá trị dùng trong quan hệ
  thanh toán mua bán bao g ồm: Tiềnmặt tại quỹ, tiền gửi N gân hàng, giấy báo Nợ, giấy
  báo Có, Ủynhiệm thu, Ủynhiệm chi, Séc
  1. Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền
  -Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác số hiện có và tình hình luân chuyển của vốn
  bằng tiền.
  -Theo dõi chặt chẽ việc chấp hành chế độ thu, chi và quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân
  hàng, quản lý ngoại tệ, vàng bạc đá quý .
  -Tổ chức hệ thống sổ chi tiết (sổ chi tiết tiền mặt, tiềngửingân hàng, ngoại tệ, vàng
  bạc, đá quý) để ghi chép đối chiếu kiểm tra mọi sự biến động của vốn bằng tiền.
  2. Nguyên tắc hạch toán
  Hạch toán vốn bằng tiền cần tôn trọng các nguyên tắc sau:
  a. Giá trị của các loại vốn bằng tiền , vàng b ạc, đá quý đều phải đượcquy đổi theo một
  đơn vị tiền tệ thống nhất, đó là ViệtNam đồng(VNĐ)để ghi chép sổ sách ngoại trừ một
  số công ty có vốn đầutư nư ớc ngoài có thể sử dụng ngoại tệ để ghi sổ kế toán nh ưng phải
  được bộ tài chính chấp thuận bằng v ăn bản.
  b. Nguyên tắc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoai tệ và đánh giá lại các
  khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tê tại ngày lập bảng cân đối kế toán ở thời điểm cuối năm
  tài chín h.
  1 -Các doanh nghi ệp sản xuất, kinh doanh có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng
  ngoại tệ phải thực hiện ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính theo một đơn vị tiền tệ


  Xem Thêm: Công tác hạch toán kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Thuỷ sản Vân Như
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác hạch toán kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Thuỷ sản Vân Như sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status