Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 3
  1. Đặc điểm hoạt động xây lắp, vai trò và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 3
  1.1. Đặc điểm hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 3
  1.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4
  2. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 5
  2.1. Chi phí sản xuất trong kinh doanh xây lắp. 5
  2.1.1. Khái niệm 5
  2.1.2. Phân loại 5
  2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp. 7
  2.2.1. Khái niệm 7
  2.2.2. Phân loại 8
  2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 9
  3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 9
  3.1. Kế toán chi phí sản xuất. 9
  3.1.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 9
  3.1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 11
  3.1.3. Kế toán chi phí NC trực tiếp. 12
  3.1.4. Kế toán chi phí sử dụng MTC 13
  3.1.5. Kế toán chi phí sản xuất chung. 16
  3.1.6. Tổng hợp chi phí sản xuất 17
  3.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 18
  3.3. Tính giá thành sản phẩm xây lắp. 19
  3.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp. 19
  3.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 20
  4. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phương thức khoán gọn. 23
  4.1. Đặc điểm phương thức khoán gọn. 23
  4.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương thức khoán 24
  4.2.1. Trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức bộ máy kế toán riêng 24
  4.2.2. Trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng. 24
  5. Kế toán chi phí sửa chữa, bảo hành công trình và kế toán thiệt hại trong sản xuất xây lắp. 25
  5.1. Kế toán chi phí sửa chữa, bảo hành công trình. 25
  5.2. Kế toán thiệt hại trong sản xuất xây lắp. 26
  6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các hình thức sổ kế toán. 27
  6.1. Kế toán chi tiết 27
  6.2. Kế toán tổng hợp. 28
  PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG SỐ 9. 30
  1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 9 30
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 30
  1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. 31
  1.2.1. Ngành nghề kinh doanh và thị trường hoạt động. 31
  1.2.2. Tình hình tài chính trong những năm gần đây. 33
  1.3. Đặc điểm về tổ chức quản lý của Công ty. 36
  1.4. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại Công ty. 42
  1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 42
  1.4.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty. 45
  2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 9. 49
  2.1. Đặc điểm kinh doanh và công tác quản lý của Công ty ảnh hưởng tới công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 49
  2.2. Kế toán chi phí sản xuất 51
  2.2.1. Kế toán chi phí NVL trực tiếp. 52
  2.2.2. Kế toán chi phí NC trực tiếp. 64
  2.2.3 Kế toán chi phí sử dụng MTC 74
  2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 86
  2.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất. 92
  2.3. Kế toán giá thành sản phẩm xây lắp. 96
  2.3.1. Đối tượng tính giá thành. 96
  2.3.2. Tính giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 96
  2.3.3. Trình tự tính giá thành sản phẩm xây lắp. 98
  PHẦN 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG SỐ 9 99
  1. Đánh giá chung về thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 9 99
  1.1. Những ưu điểm 99
  1.2. Những hạn chế cần khắc phục. 102
  2. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 9. 105
  2.1. Yêu cầu phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 9. 105
  2.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 106
  2.2.1. Công tác kế toán. 106
  2.2.2.Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 108
  3. Một số giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành và tăng cường công tác kế toán quản trị 110
  3.1. Tiết kiệm chi phí NVL. 111
  3.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. 112
  3.3. Giảm chi phí MTC 112
  3.4. Giảm chi phí sản xuất chung. 112
  3.5. Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, quản lý thi công. 113
  3.6. Tăng cường kế toán quản trị 113
  KẾT LUẬN . 115
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 116
  116


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status