Kế toán nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm phương tiện thủy nội địa tại công ty cổ phần cơ khí giao thông vận tải Phú Thọ

1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp luôn phải cạnh tranh lẫn nhau để tồn tại và phát triển. Hiện nay, cuộc suy thoái nền kinh tế trên thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế của các nước nói chung mà còn ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất nói riêng. Việc sản xuất kinh doanh trở nên khó khăn hơn do tình hình vật giá leo thang, giá nguyên- nhiên liệu, điện, nước, chi phí đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất tăng, không ít nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh phải thu hẹp sản xuất thậm chí là đóng cửa, rất nhiều khó khăn thử thách đặt ra cho các doanh nghiệp.Cho nên muốn đứng vững trên thị truwowngg thì sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải có đầu ra ổn định, có lợi nhuận. Để tồn tại lâu dài và phát triển hơn nữa thì mục tiêu mà các doanh nghiệp đó hướng tới là tối đa hóa lợi nhuận. Điều đó đồng nghĩa với việc tối đa hóa chi phí.
Như ta đã biết, nguyên vật liệu là một yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất, nó thường chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm, giá trị của vật liệu tiêu hao cho quá trình sản xuất kinh doanh có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm.
Để quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh cần sử dụng nhiều công cụ khác nhau nhưng trong đó kế toán được xem là một công cụ hiệu quả. Vì kế toán về bản chất chính là một hệ thống đo lường, xử lý các hoạt động kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ, sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của doanh nghiệp.
Muốn quản lý tốt nguyên vật liệu thì đòi hỏi kế toán vật liệu phải đưa ra các thông tin chính xác kịp thời. Việc tổ chức kế toán vật liệu một cách khoa học hợp lý có ý nghĩa rất lớn trong việc quản lý vật liệu, làm cho tình hình cung cấp, sử dụng nguyên vật liệu được hợp lý, dẫn đến giảm chi phí và hạ thấp giá thành sản phẩm.
Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm phương tiện thủy nội địa tại công ty cổ phần cơ khí giao t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm phương tiện thủy nội địa tại công ty cổ phần cơ khí giao t sẽ giúp ích cho bạn.