Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty tư vấn xây dựng điện 4

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty tư vấn xây dựng điện 4


  Đồ án tốt nghiệp
  Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4


  LỜI NÓI ẦU
  Sựcần thiếtcủa đề tài
  Trong hoạt độngkế toántạibấtkỳ doanh nghiệp nào thì công tác quản lý
  vốnbằng tiền và các nghiệpvụ thanh toán luôn làmột trong nhữngvấn đề được
  quan tâm hàng đầucủa các nhà quản trị.Bởi vì việc quản lývốnbằng tiền và các
  khoản thanh toán có ảnhhưởng trực tiếptới hiệu quảsản xuất kinh doanh, các quan
  hệ kinhtếcủa doanh nghiệpvới th ị trườngcũng như ngay trongnộibộ đơnvị.
  Thông quasự luân chuyểncủa các loại tiền và các hoạt động thanh toán, người ta
  có thể kiểm tra đánh giá hiệu quảsản xuất kinh doanh, tình hình tài chính,cũng
  như việc chấp hànhkỷ luật tài chính, tíndụng đốivới khách hàng hay Nhànước.
  Mặt khác cùngvớisự phát triểncủanền kinhtếnước ta hiện nay , quanhệ kinhtế
  giữa các đơnvị ngày càng đadạng và phong phú. Nó không đơn thuần chỉ là hàng
  đổilấy tiền hoặclấy tiền đổi hàng mà cònnảy sinh các quanhệ thanh toán bù trừ
  lẫn nhau, chiếm dụngvốn,cạnh tranh, Những quanhệ này đòihỏi phải cósự tin
  tưởnglẫn nhau và phải có những phương pháp quản lý sao cho đạt đượcsự an toàn
  tuyệt đối, tránh nhữngrủi ro trong kinh doanh. Do đó việc quản lý công táchạch
  toánvốnbằng tiền và các khoản thanh toánmột cách có hiệu quả đóng vai trò quan
  trọng trongtổ chứchạch toánkế toáncũng như hoạt động quản trịtạimỗi đơnvị.
  Tronghệ thốngkế toán các doanh nghiệpsản xuất kinh doanh nói chung,
  Công ty TưvấnXây dựng điện 4 (TVXDĐ4) nói riêng thìkế toánvốnbằng tiền và
  các khoản thanh toán cóvị trí đặc biệt quan trọng vì qua đómọi chi phí phát sinh
  trong công ty đều phải xuất pháttừ nguồngốcvốnbằng tiền và khảnăng phải thu,
  phải trảcủa công ty , đảmbảo chi phí đầu vào,vốnbỏ ravừa đủ để đạt được hiệu
  quả kinhtế cao nhất.Mọi chi phí đầu vàocũng như thu nhập và chi phí đầu ra đều
  được tính đầy đủ, chính xác, đồng thời đòihỏi công ty phải cómộtlượngvốnlưu
  động khả quan để có khảnăng thực hiệntốtmọikế hoạch đề ra, để đạt đượckết
  quả cuối cùng vì trong điều kiệnnền kinhtế thị trườngvớimục đích và nguy êntắc
  kinh doanh đòihỏi các doanh nghiệp phải đảmbảo trang trải bù đắpmọi chi phí
  đầu vàocủa quá trìnhsản xuất kinh doanh và có lãi.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  _ 5 _
  Công ty cònmộtsốtồntạivề công táckế toánvốnbằng tiền như việctập
  hợp chứngtừ đôi lúc chậm trễ, chứngtừdễbị thấtlạc, gây khó khăn cho việchạch
  toán; côngnợ phải thu, phải trả đến cuốinăm cònrấtlớn,sẽ ảnhhưởng đếnvốntự
  tài trợ chokế hoạchsản xuất, đầutưmuasắm năm sau;sản phẩmdở dang cònlớn
  làm ảnhhưởngtớikế hoạch tiêu thụsản phẩm đơnvị, đầutư hoạt động dàihạn
  chưa linh hoạt.
  Vớitầm quan tr ọngcủakế toánvốnbằng tiền, em đã chọn đề tài: “Mộtsố biện
  pháp nhằm hoàn thiện công táckế toánvốnbằng tiềncủa công tyTưvấn Xâydựng
  Điện 4” - để nghiêncứu thực hiện, trêncơsở đó để làm rõhơnvề lý luận và thực tiễn
  đã thực hiệntại Công ty TVXDĐ4 nhằm giúp em cómột kiến thứccần thiết đểvận
  dụng có hiệu quả vào nghiệpvụ công tác sau này .
  Đốitượng và phạm vi nghiêncứu
  ểvậndụng lý thuyết vào thực tiễn nhằmcủngcố và nâng cao kiến thức đãhọc
  ở trường, đốitượng nghiêncứu là công táchạch toánkế toánvốnbằng tiền và các
  khoản thanh toántại công ty TưvấnXây dựng Điện 4.
  Phạm vi nghiêncứu không chỉdừnglại ở việc tìm hiểu, khảo sát, phân tíchhệ
  thốngkế toánvốnbằng tiền quý 4/2005 mà còn đưa ra những nhận xétcụ th ể và
  những biện pháp khắc phục nhữngmặt còntồntại đểtừ đó nhằm nâng cao hiệu quả
  quản lývốnbằng tiền và các khoản thanh toán, góp phần nâng cao hiệu quảsản xuất
  kinh doanh chungcủa đơnvị.
  Phương pháp nghiêncứu
  Phương pháp nghiêncứu chủy ếucủa đề tài làdựa trên phương pháp luậnvề
  chủ nghĩa duy vật biện chứng và du y vậtlịchsử,kếthợpvới các phương pháphệ
  thống, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh các chỉsố.
  Nội dung vàkếtcấu đề tài
  Tên đề tài: “Mộtsố biện pháp nhằm hoàn thiện công táckế toánvốnbằng tiền
  của công ty TưvấnXây dựng điện 4”.
  Ngoài phầnmở đầu,kết lu ận, nội dungcủa đề tài baogồm:
  Chương 1:Cơsở lý luậnvề công táckế toánvốnbằng tiền.
  Chương 2: Thực trạng công táckế toánvốnbằng tiềncủa công tyTưvấn Xây
  dựng Điện 4.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  _ 6 _
  Chương 3:Mộtsố biện pháp nhằm hoàn thiện công táckế toánvốnbằng tiền
  của công ty TưvấnXây dựng Điện 4.


  CHƯƠNG 1
  CƠSỞ LÝ LUẬN
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  _ 8 _
  CHƯƠNG 1:CƠSỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁCKẾ TOÁNVỐNBẰNG TIỀN.
  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGVỀ QUẢN LÝVỐNBẰNG TIỀN VÀ CÁC
  KHOẢN THANH TOÁN
  1.1.1. Khái niệm vàvị trívốnbằng tiền
  Vốnbằng tiền là tàisảntồntại trực tiếpdưới hình thức giá trị baogồm tấtcả các
  lo ại tiền do Ngân Hàng NhàNước Việt Nam phát hành và các lo ại ngoạitệ, vàngbạc,
  đá quý.
  Nhưvậy quasự luân chuyểncủavốnbằng tiền người ta có thể kiểm tra và đánh
  giá chấtlượng các hoạt động kinhtế tài chínhcủa doanh nghiệp.Mặt khácsố hiện có
  củavốnbằng tiền còn phản ánh khảnăng thanh toántức thờicủa doanh nghiệp.
  1.1.2. Quản lývốnbằng tiền
  1.Mục đích:
  Như chúng ta đã biếtbất kì 1 doanh nghiệp nào khilưu trữ tiềncũng đều nhằm 3
  mục đích:
  Mục đích mua bán: chủy ếu là dùng để thanh toán tiền hàng, trảlương cho công
  nhân viên
  Mục đích đầucơ: dùng đểlợidụng cáccơhộitạm th ời nhưsựsụt giátức thờivề
  nguy ênvật liệu để giatănglợi nhuận chomình.
  Mục đíchdự phòng: trong quá trình hoạt động thì tiền có điểm luân chuyển
  không theo 1 quy luật nhất định, dovậy doanh nghiệp phải duy trì 1 vùng đệm an toàn
  để thỏamãn nhucầu tiềnbất ngờ.
  Nhưvậy ,dùlưu trữ tiềnvớimục đích nào thì quản lývốnbằng tiềncũng làvấn
  đề quan trọng. Quản lývốnbằng tiềnsẽ giúp cho doanh nghiệp biết đượclượng tiền
  cầnlưu trữ,lưu trữ trong bao lâu?
  2. Ý nghĩa:
  Khi doanh nghiệp tiến hànhsản xuất kinh doanh, ngoài chi phíbỏ ra cho việc
  xâydựng nhàxưởng,mua nguy ênvật liệu, trả công, trả lãi vay , muasắm trang thiếtbị
  sản xuất thì doanh nghiệp còncần 1lượng tiềnvới các lý do sau:
  + ể phòng ngừa và chuẩnbị cho những việc đột xuấtcần đến tiền.
  + ể thỏamãn được các lý do trên nên người ta đưa ra mô hình quản lývốnbằng
  tiền để tránh tình trạng thừa, thiếu tiền làm ảnhhưởng đến hiệu quảsản xuất kinh
  doanh.
  1.2. HẠCH TOÁNKẾ TOÁNVỐNBẰNG TIỀN
  1.2.1 . Đốitượng, nhiệmvụ và nguyêntắchạch toánvốnbằng tiền
  1. Đốitượnghạch toánvốnbằng tiền
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  _ 9 _
  ốitượnghạch toánvốnbằng tiền là baogồm các loại giấy tờ có gi
  á trị dùng trong quanhệ thanh toán mua bán baogồm: tiềnmặttại quỹ , tiềngửi
  ngân hàng, giấy báoNợ, giấy báo Có, ủ y nhiệm thu, ủy nhiệm chi, séc
  2. Nhiệm vụkế toánvốnbằng tiền
  Phản ánhkịp th ời, đầy đủ, chính xácsố hiện có và tình hình luân chuy ểncủavốn
  bằng tiền.
  Theo dõi chặt chẽ việc chấp hành chế độ thu, chi và quản lý tiềnmặt, tiềngửi
  ngân hàng, quản lí ngoạitệ, vàngbạc, đá quý.
  Tổ chứchệ thốngsổ chi tiết (sổ chi tiết tiềnmặt, tiềngửi Ngân hàng, ngoạitệ,
  vàngbạc, đá quý) để ghi chép đối chiếu kiểm tramọisự biến độngcủavốnbằng tiền.
  3. Nguyêntắchạch toán
  Hạch toánvốnbằng tiềncần tôn trọng các nguy êntắc sau:
  a. Giá trịcủa các lo ạivốnbằng tiền, vàngbạc, đá quý đều phải được quy đổi theo 1
  đơnvị tiềntệ thống nhất, đó là đồng ViệtNam để ghi chép trênsổ sáchkế toán.
  b. Nguy êntắc ghi nhận các nghiệpvụ kinhtế phát sinhbằng ngoạitệ và đánh giálại
  các khoảnmục tiềntệ cógốc ngoạitệtại ngàylậpBảngCĐKT ở thời điểm cuốinăm
  tài chính
  1- Các doanh nghiệpsản xuất, kinh doanh có các nghiệpvụ kinhtế phát sinh
  bằng ngoạitệ phải thực hiện ghisổkế toán vàlập báo cáo tài chính theomột đơnvị
  tiềntệ thống nhất là ồng Việt Nam, hoặc đơnvị tiềntệ chính thứcsửdụng trongkế
  toán (nếu được chấp thuận). Việc quy đổi đồng ngoạitệ ra ồng Việt Nam, hoặc ra
  đơnvị tiềntệ chính thứcsửdụng trongkế toánvề nguy êntắc doanh nghiệp phảicăn
  cứ vàotỷ giá giaodịch thựctếcủa nghiệpvụ kinhtế phát sinh hoặctỷ giá giaodịch
  bình quân trên thị trường ngoạitệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhànước Việt Nam
  côngbốtại thời điểm phát sinh nghiệpvụ kinhtế (sau đây gọitắt làtỷ giá giaodịch)
  để ghisổkế toán.
  Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi nguyêntệ trênsổkế toán chi tiết các Tài
  khoản: Tiềnmặt, Tiềngửi Ngân hàng, Tiền đang chuyển, các khoản phải thu, các
  khoản phải trả và Tài khoản 007 “Ngoạitệ các loại” (Tài khoản ngoàiBảng Cân đốikế
  toán).
  2- ốivới Tài khoản thuộc loại doanh thu, hàngtồn kho, TSCĐ, chi phísản
  xuất, kinh doanh, chi phí khác, bênNợ các Tài khoảnvốnbằng tiền, . khi phát sinh
  các nghiệpvụ kinhtếbằng ngoạitệ phải được ghisổkế toánbằng ồng Việt Nam,
  hoặcbằng đơnvị tiềntệ chính thứcsửdụng trongkế toán theotỷ giá giaodịch thựctế
  hoặctỷ giá giaodịch bình quân liên ngân hàngtại th ời điểm nghiệpvụ kinhtế phát
  sinh.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  _ 10 _
  3- ốivới bên Cócủa các Tài khoảnvốnbằng tiền, khi phát sinh các nghiệpvụ
  kinhtếbằng ngoạitệ phải được ghisổkế toánbằng ồng ViệtNam, hoặcbằng đơnvị
  tiềntệ chính thứcsửdụng trongkế toán theotỷ giá ghi trênsổkế toán (t ỷ giá bình
  quân gia quyền;tỷ giá nhập trước, xuất trước .).
  4- ốivới bên Cócủa các Tài khoảnnợ phải trả, hoặc bênNợcủa các Tài
  khoảnnợ phải thu, khi phát sinh các nghiệpvụ kinhtếbằng ngoạitệ phải được ghisổ
  kế toánbằng ồng Việt Nam, hoặcbằng đơnvị tiềntệ chính thứcsửdụng trongkế
  toán theotỷ giá giaodịch. Cuốinăm tài chính cácsốdưNợ phải trả hoặcdưNợ phải
  thu cógốc ngoạitệ được đánh giálại theotỷ giá giaodịch bình quân trên th ị trường
  ngoạitệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhànước Việt Nam côngbốtại thời điểm cuối
  năm tài chính.
  5- ốivới bênNợcủa các Tài khoảnnợ phải trả, hoặc bên Cócủa các Tài
  khoảnnợ phải thu, khi phát sinh các nghiệpvụ kinhtếbằng ngoạitệ phải được ghisổ
  kế toánbằng ồng Việt Nam, hoặcbằng đơnvị tiềntệ chính thứcsửdụng trongkế
  toán theotỷ giá ghi trênsổkế toán.
  6. Cuốinăm tài chính, doanh nghiệp phải đánh giálại các khoảnmục tiềntệ có
  gốc ngoạitệ theotỷ giá giaodịch bình quân trên thị trường ngoạitệ liên ngân hàng do
  Ngân hàng Nhànước Việt Nam côngbốtại th ời điểmlậpBảngCĐKT cuốinăm tài
  chính.
  7- Trườnghợpmua, bán ngoạitệbằng ồngViệtNam thìhạch toán theotỷ giá
  thựctế mua, bán.
  c.Xử lý chênhlệchtỷ giáhối đoái phát sinh trongkỳ và chênhlệch đánh giálại cuối
  kỳ liên quan đến hoạt độngsản xuất, kinh doanh:
  - Toànbộ chênhlệchtỷ giáhối đoái phát sinh trongkỳ và chênhlệchtỷ giáhối
  đoái đánh giálại các khoảnmục tiềntệ cógốc ngoạitệ cuốinăm tài chính hoặc ngày
  kết thúcnăm tài chính khácvớinămdươnglịch(đã được chấp thuận)của các khoản
  mục tiềntệ cógốc ngoạitệ được ghi nhận ngay vào chi phí tài chính, hoặc doanh thu
  hoạt động tài chính trên Báo cáokết quả hoạt động kinh doanhcủanăm tài chính.
  - ốivới doanh nghiệpvừa có hoạt động kinh doanh,vừa có hoạt động đầutư
  XDCB,nếu phát sinh chênhlệchtỷ giáhối đoái trongkỳ và chênhlệch đánh giálại
  cuốikỳ liên quan đến hoạt động đầutưXDCB thìcũngxử lý các chênhlệchtỷ giáhối
  đoái này vào chi phí tài chính, hoặc doanh thu hoạt động tài chính trên Báo cáokết quả
  hoạt động kinh doanhcủanăm tài chính.
  -Doanh nghiệp không được chialợi nhuận hoặc trảcổtức trên lãi chênhlệchtỷ
  giáhối đoái đánh giálại cuốinăm tài chínhcủa các khoảnmục tiềntệ cógốc ngoạitệ.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  _ 11 _
  d.Xử lý chênhlệchtỷ giáhối đoái phát sinh trongkỳ và chênhlệch do đánh giálại
  cuốikỳ liên quan đến hoạt động đầutư xây dựng (giai đoạn trước hoạt động) như sau:
  - Trong giai đoạn đầutư xây dựng, khoản chênhlệchtỷ giáhối đoái đã thực
  hiện và chênhlệchtỷ giá đánh giálại cuốinăm tài chínhcủa các khoảnmục tiềntệ có
  gốc ngoạitệ phản ánh lu ỹ kế trênBảng cân đốikế toán (Chỉ tiêu Chênhlệchtỷ giáhối
  đoái).
  -Khikết thúc quá trình đầutư xây dựng, chênhlệchtỷ giáhối đoái thựctế phát
  sinh trong giai đoạn đầutư xây dựng (lỗ hoặc lãitỷ giáhối đoái) không tính vào trị giá
  TSCĐ màkết chuy ển toànbộ vào chi phí tài chính, hoặc doanh thu hoạt động tài chính
  củanăm tài chính có TSCĐ và các tàisản đầutư hoàn thành đưa vào hoạt động hoặc
  phânbổtối đa là 5năm (kểtừ khi công trình đưa vào hoạt động).
  - Chênhlệchtỷ giáhối đoái đánh giálạicủa các khoảnmục tiềntệ cógốc ngoại
  tệ cuốinăm tài chính và ở thời điểm quyết toán, bàn giao đưa TSCĐ vàosửdụng (lỗ
  hoặc lãitỷ giáhối đoái) không tính vào trị giá TSCĐ hoàn thành đầutư mà phânbổ
  vào chi phí tài chính, hoặc doanh thu hoạt động tài chínhcủa cáckỳ kinh doanh tiếp
  theovới thời giantối đa là 5năm (kểtừ khi công trình đưa vào hoạt động).
  e.Xử lý chênhlệchtỷ giáhối đoái phát sinhtừ chuyển đổi báo cáo tài chínhcủa hoạt
  động ởnước ngoài
  - Chênhlệchtỷ giáhối đoái phát sinhtừ chuyển đổi báo cáo tài chínhcủacơsở
  nước ngoài hoạt động độclập được phản ánh lu ỹ kế trên Tài khoản 413 - Chênhlệch
  tỷ giáhối đoái và chỉ được tính vào chi phí tài chính, hoặc doanh thu hoạt động tài
  chính khi doanh nghiệp thanh lý khoản đầutư thuần đó ởcơsởnước ngoài.
  f. Cuốinăm tài chính,kế toán đánh giálạisốdư các Tài khoản “Tiềnmặt”, “Tiềngửi
  Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”, các khoảntương đương tiền, các khoản phải thu,
  các khoản phải trả cógốc ngoạitệ theotỷ giá giaodịch bình quân trên thị trường ngoại
  tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhànước Việt Nam côngbốtại thời điểmlậpbảng
  CĐKT cuốinăm tài chính. Khoản chênhlệchtỷ giá do đánh giálạisốdư ngoạitệcủa
  các khoảnmục tiềntệ cógốc ngoạitệ đượchạch toán vào Tài khoản 413 “Chênhlệch
  tỷ giáhối đoái”; sau khi bù trừ giữa chênhlệchtỷ giáhối đoáităng, hoặc giảm do đánh
  giálại phảikết chuyển ngay vào chi phí tài chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính.
  g.Khoản chênhlệchtỷ giáhối đoái đã thực hiện và chênhlệchtỷ giáhối đoái đánh giá
  lại cuốinăm tài chính đốivới các khoảnmục tiềntệ cógốc ngoạitệcủa hoạt động đầu
  tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động) được phản ánh lu ỹ kế trênBảng cân đốikế toán
  {khoảnmục Chênhlệchtỷ giá (TK 413)}.
  PDF created with pdfFactory Protrial version www.pdffactory.com
  _ 12 _
  Khikết thúc quá trình đầutư xâydựng, khoản chênhlệchhối đoái này được
  tính ngay , hoặc phânbổtối đa là 5năm vào doanh thu hoạt động tài chính, hoặc chi
  phí tài chínhkểtừ khi công trình hoàn thành đưa vào hoạt động.
  h. ốivới doanh nghiệp không chu y ên kinh doanh mua, bán ngoạitệ, thì các nghiệp
  vụ kinhtế mua, bán ngoạitệ phát sinh được qu y đổi ra ồng Việt Nam theotỷ giá
  mua, bán thựctế phát sinh. Chênhlệch giữatỷ giá thựctế mua vào vàtỷ giá thựctế
  bán racủa ngoạitệ đượchạch toán vào Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài
  chính”, hoặc vào Tài khoản 635 “Chi phí tài chính”.
  j. Các khoản tiền thu chibằng ngoạitệcần phải được theo dõi chi tiết theo các loại
  nguy êntệ để biếtsố ngoạitệ biến động trongkỳ và cònlại ởmọi thời điểm.
  k. ốivới vàngbạc, kim khí quý, đá quý ở những đơnvị không kinh doanh vàng thì
  được phản ánh vào các tài khoảnvốnbằng tiền theo giá hóa đơn hoăc theo giá được
  thanh toán. Ngoài việc theo dõivềmặt giá trị,kế toán còn phải theo dõicảvềmặtsố
  lượng, trọnglượng, qu y cách và phẩm chấttừng thứ, từng lo ại.
  1.2.2.Chứngtừ và thủtụckế toán
  1,Kế toán tiềnmặttại quỹ
  Thủ quỹ là người chịu trách nhiệm mởsổ qu ỹ , ghi chép hàng ngày các nghiệpvụ
  thanh toán thu, chi tiềnmặttại quỹ .
  Chứngtừhạch toán tiềnmặttại quỹ gồm:
  - Phiếu thu,mẫusố 01-TT.
  - Phiếu chi, mẫusố 02-TT.
  - Biên lai thu tiền,mẫusố 05-TT.
  -Bảng kê vàngbạc, đá quý, m ẫusố 06-TT.
  -Bảng kiểm kê quỹ, mẫusố 07a-TT và 07b-TT.
  - Các chứngtừ khác có liên quan: GBN, GBC, UNT, UNC
  Việc thu chi tiền hàng ngày do thủ quỹ tiền hành trêncơsở các phiếu thu, phiếu
  chi, hoặc các chứngtừ nhập xuất vàng,bạc, đá quý có đầy đủ chữ kýcủa những người
  có trách nhiệm, của người nhận, người giao,người kiểm tra kí duy ệt theo chế độ chứng
  từkế toán. Sau khi th ực hiện nghiệpvụ thu, chi tiềnmặt, thủ quỹ ký tên và đóngdấu
  vào các chứngtừ đó là“đã thu tiền” hoặc“đã chi tiền” lên các phiếu thu, phiếu chi
  đồng thờisửdụng các chứngtừ này để ghi vàosổ quỹ . Cuốimỗi ngày thủ quỹ phải
  nộp báo cáo quỹ và các chứngtừ kèm theo chokế toánvốnbằng tiền.
  Kế toán tiềnmặtcũngcăncứ vào các chứngtừ thu chi tiềnmặt để phản ánh tình
  hình luân chuyểncủa tiềnmặt trên cácsổkế toáncần thiết nhưsổ thu tiềnmặt,sổ chi
  tiềnmặt, Riêng vàngbạc đá quý, nhận kí quỹ , kícược, th ế chấp thì phải theo dõi
  riêng 1sổ hay 1 phầnsổ sau khi làm các thủtụcvề cân, đong, đo, đếmsốlượng, trọng


  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty tư vấn xây dựng điện 4
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty tư vấn xây dựng điện 4 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status