Tên đề tài:
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ GIANG, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH
LỜI NÓI ĐẦU


Kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế Với tư cách là công cụ quản lý tài chính ,kế toán gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính ,đảm nhiệm hệ thống tổ chức thong tin có ích cho các quyết định kinh tế tài chính . Kế toán cung cấp các thông tin kinh tế tài chính hiện thực ,có giá trị pháp lý và độ tin cậy cao giúp doanh nghiệp và các đối tượng có liên quan đánh giá đúng tình hình hoạt động của mình, từ đó đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp. Vì vậy, kế toán doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý kinh tế tài chính của nhà nước cũng như trong công ty.


Đối với nhà nước, kế toán là công cụ quan trọng đế tính toán, xây dựng và kiểm tra việc chấp hành ngân sách Nhà nước để kiểm soát vĩ mô nền kinh tế, quản lý và điều hành nền kinh tế quốc dân theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa .


Trong công ty, kế toán tham mưu , hỗ trợ cho giám đốc công tác kế toán tài chính ở công ty giúp lãnh đạo điều hành quản lý hoạt động kinh tế tài chính đạt hiệu quả cao .


Trong những năm qua thực hiện công cuộc đổi mới phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Nền kinh tế nước ta đã có những biến đổi sâu sắc từ nền kinh tế tự cung tự cấp sang nền kinh tế thị trường. Khi chuyển sang nền kinh tế mới và thực hiện hạch toán độc lập, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp kinh doanh khi sản xuất là: Sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Sản xuất cho ai ? Và mối quan tâm hàng đầu chính là lợi nhuận Làm thế nào để quản lý vốn hiệu quả, hạn chế tối đa tình trạng thất thoát, lãng phí trong quá trình sản xuất đế giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp .


Mỗi doanh nghiệp có đặc điểm sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ, trình độ quản lý khác nhau nên phương pháp kế toán áp dụng trong các doanh nghiệp cũng khác nhau. Công tác kế toán sẽ giúp cho sản xuất và tính giá thành sản phẩm được thực hiện tốt ; giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp hạch toán đầy đủ, chính xác, kiểm tra được tính hợp lệ, hợp pháp chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất và các thông tin cần thiết để có biện pháp hạ gía thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Tạo điều kiện cho sản phẩm sản xuất ra có lợi thế cao cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của đơn vị khác. Chính vì vậy việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên luôn được các nhà quản lý quan tâm .


Xuất phát từ yêu cầu trên, em đã mạnh dạn lựa chọn chuyên đề tổ chức công tác “kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” tại Công ty giấy và bao bì Phú Giang, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh làm đề tài nghiên cứu .


Mục đích nghiên cứu: Bằng việc phân tích thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cúa công ty. Từ đó đưa ra các biện pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp bao bì thuộc Công ty giấy và bao bì Phú Giang( đánh giá những mặt đã đạt được và chưa đạt được để đề ra phương hướn g, biện pháp cho hướng đi sắp tới ).
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề là nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp bao bì thuộc Công ty giấy và bao bì Phú Giang.


Phạm vi nghiên cứu: Tại công ty giấy và bao bì Phú Giangthuộc thôn Tam Tảo - xã Phú Lâm - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh.


Chuyên đề được kết cấu theo:


Lời mở đầu


Phần I: Khái quát một số tình hình cơ bản của Công ty giấy và bao bì Phú Giang
PhầnII: Chuyên đề nghiên cứu
I: Lý luận chung về ”Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm”
II: Cơ sở thực tiễn về công tác “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” tại Công ty giấy và bao bì Phú Giang
Phần III: Đánh giá ưu điểm nhược điểm trong công tác kế toán tại Công ty giấy và bao bì Phú Giang- Biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty


Kết luận


Xem Thêm: kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giấy và Bao bì Phú Giang, hu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giấy và Bao bì Phú Giang, hu sẽ giúp ích cho bạn.