Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cp du lịch phương đông việt

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cp du lịch phương đông việt


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
  1. QUAN ĐIỂM VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1
  2. CÁC KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI HIỆU QUẢ . 1
  2.1 Các quan điểm cơ bản đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1
  2.2 Phân loại hiệu quả hoạt động . 1
  2.2.1 Phân loại hiệu quả theo nội dung 2
  2.2.1.1Hiệu quả hoạt động kinh doanh . 2
  2.2.1.2Hiệu quả hoạt động tài chính . 2
  2.2.2 Phân loại hiệu quả theo mức độ . 3
  2.2.2.1Hiệu quả cá biệt 3
  2.2.2.2Hiệu quả tổng hợp 3
  3. Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG . 3
  3.1 Ý nghĩa 3
  3.2 Nhiệm vụ . 3
  4. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH . 4
  4.1 Phương pháp so sánh . 4
  4.2 Phương pháp chi tiết 4
  4.3 Phương pháp loại trừ . 4
  4.3.1 Phương pháp thay thế liên hoàn . 5
  4.3.2 Phương pháp số chênh lệch . 5
  5. TỔ CHỨC NGUỒN THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP . 6
  5.1 Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01- DN) 6
  5.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu B02 – DN) . 6
  5.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6
  5.4 Thuyêt minh báo cáo tài chính 6
  6. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 6
  6.1 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . 6
  6.1.1 Phân tích kết quả hoạt động của doanh nghệp . 6
  6.1.2 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản . 7
  6.1.2.1Phân tích hiệu suất sử dụng tổng tài sản 7
  6.1.2.2Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn 8
  6.1.2.3Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn (vốn lưu động) 8
  6.1.3 Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp . 10
  6.1.3.1Phân tích khả năng sinh lời doanh thu 10
  6.1.3.2Phân tích khả năng sinh lời của tài sản (Return On total Assets:ROA)
  12
  6.1.3.3Phân tích khả năng sinh lời kinh tế của tài sản (RE) . 13
  6.2 Phân tích hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp 14
  6.2.1 Phân tích khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu (Return On Equity:ROE)
  14
  6.2.2 Phân tích khả năng thanh toán lãi vay 17
  PHẦN II: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP DU LỊCH PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
  A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CP DU LỊCH PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT 18
  1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CP DU LỊCH PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT 18
  2. TỔ CHỨC BỘ MÁY KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT 19
  2.1 Sơ đồ bộ máy quản lý . 19
  2.2 Chức năng của từng phòng ban trong khách sạn 19
  3. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP DU LỊCH PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
  3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán . 23
  3.2 Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận . 24
  B. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP DU LỊCH PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
  1. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2007-2009 25
  2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2007-2009 27
  2.1 Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản . 27
  2.1.1 Phân tích hiệu suất sử dụng tổng tài sản 27
  2.1.2 Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn . 28
  2.1.3 Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn 29
  2.1.4 Phân tích hàng tồn kho và khoản phải thu của Công ty . 30
  2.2 Phân tích khả năng sinh lời của công ty 32
  2.2.1 Phân tích khả năng sinh lời doanh thu của công ty 32
  2.2.2 Phân tích khả năng sinh lời tài sản của công ty 32
  3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2007-2009 34
  PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP DU LỊCH PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
  1. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA KHÁCH SẠN TRONG THỜI GIAN ĐẾN 37
  2. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐÔNG TẠI CÔNG TY CP DU LỊCH PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
  2.1 Tổ chức công tác phân tích hiệu quả hoạt động của công ty 38
  2.2 Nâng cao chất lượng phục vụ . 38
  2.3 Biện pháp tăng doanh thu . 38
  2.4 Biện pháp giảm thấp chi phí . 39
  2.5 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định 40
  2.6 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 40
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cp du lịch phương đông việt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cp du lịch phương đông việt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status