Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty ô tô toyota việt nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty ô tô toyota việt nam


  PHẦN MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: “HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM” 4
  * Tính cấp thiết của đề tài 4
  * Mục tiêu nghiên cứu 6
  * Câu hỏi nghiên cứu 6
  * Phạm vi nghiên cứu của đề tài 6
  * Phương pháp nghiên cứu 7
  * Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 7
  * Kết cấu của đề tài nghiên cứu 7
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 9
  1.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 9
  1.1.1. Khái niệm và bản chất của kế toán quản trị 9
  1.1.1.1. Khái niệm kế toán quản trị 9
  1.1.1.2. Bản chất kế toán quản trị 10
  1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán quản trị trong hoạt động quản lý 11
  1.1.2.1. Chức năng của kế toán quản trị trong hoạt động quản lý 11
  1.1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán quản trị 13
  1.1.3. Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính 14
  1.1.3.1. Những điểm giống nhau 14
  1.1.3.2. Những điểm khác nhau 14
  1.2. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 16
  1.2.1. Khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của kế toán quản trị chi phí sản xuất 16
  1.2.1.1. Khái niệm kế toán quản trị chi phí sản xuất. 16
  1.2.1.2.Vai trò, nhiệm vụ của kế toán quản trị chi phí sản xuất. 17
  1.2.2. Nội dung kế toán quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. 18
  1.2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất 18
  1.2.2.2. Các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ 27
  1.2.2.3. Hệ thống định mức và lập dự toán chi phí sản xuất. 32
  1.2.2.4. Hệ thống báo cáo kế toán quản trị: 40
  1.2.2.5. Phân tích chi phí sản xuất để tăng cường quản trị doanh nghiệp 44
  1.3. THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – SỐ LƯỢNG – LỢI NHUẬN 46
  1.4. MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT 52
  1.5. KINH NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI 53
  1.5.1. Kế toán quản trị chi phí sản xuất của một số nước phát triển trên thế giới 53
  1.5.1.1. Kế toán quản trị chi phí sản xuất của Cộng hoà Pháp 53
  1.5.1.2. Kế toán quản trị chi phí sản xuất của Mỹ 54
  1.5.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp sản xuất nói riêng. 55
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM 58
  2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM 58
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ô tô Toyota Việt Nam 58
  2.1.2. Quy trình công nghệ và tổ chức quản lý sản xuất tại công ty ô tô Toyota Việt Nam 59
  2.1.2.1. Ngành nghề sản xuất kinh doanh 59
  2.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ 59
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty ô tô Toyota Việt Nam 64
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty ô tô Toyota Việt Nam 67
  2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 67
  2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 70
  2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM 75
  2.2.1. Công tác phân loại chi phí sản xuất tại công ty ô tô Toyota Việt Nam 75
  2.2.2. Đối tượng tập hợp, phương pháp xác định và nội dung kế toán chi phí sản xuất tại công ty ô tô Toyota Việt Nam 77
  2.2.2.1. Đối tượng tập hợp và phương pháp xác định chi phí sản xuất 77
  2.2.2.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 77
  2.2.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 84
  2.2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 90
  2.2.3. Hệ thống định mức và dự toán chi phí sản xuất tại công ty ô tô Toyota Việt Nam 94
  2.2.4. Tổ chức hệ thống báo cáo chi phí sản xuất 98
  2.2.5. Phân tích chi phí sản xuất để tăng cường quản trị doanh nghiệp tại công ty ô tô Toyota Việt Nam 100
  2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM. 101
  2.3.1. Những kết quả đạt được 101
  2.3.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán 101
  2.3.1.2. Về xây dựng định mức và lập dự toán chi phí sản xuất 102
  2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu trong kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty ô tô Toyota Việt Nam 103
  2.3.2.1. Về tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất phục vụ kế toán quản trị 103
  2.3.2.2. Về phân loại và hạch toán chi phí sản xuất 104
  2.3.2.3. Về hệ thống định mức và lập dự toán chi phí sản xuất 105
  2.3.2.4. Về việc đánh giá hiệu quả kiểm soát chi phí. 105
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM 107
  3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM 107
  3.1.1. Định hướng phát triển của công ty ô tô Toyota Việt Nam đến năm 2018 107
  3.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty ô tô Toyota Việt Nam 108
  3.1.3. Các nguyên tắc cơ bản khi hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất 109
  3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM. 111
  3.2.1. Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất phục vụ kế toán quản trị 111
  3.2.2. Hoàn thiện việc phân loại, hạch toán chi phí sản xuất phục vụ kế toán quản trị 116
  3.2.3. Xây dựng hệ thống định mức và dự toán chi phí sản xuất phục vụ yêu cầu quản trị 118
  3.2.4. Xây dựng các báo cáo kế toán quản trị chi phí sản xuất phục vụ cho việc phân tích thông tin chi phí - khối lượng - lợi nhuận 122
  3.2.4.1. Xây dựng hệ thống thông tin cho lập kế hoạch quản trị chi phí sản xuất 122
  3.2.4.2. Xây dựng các báo cáo đánh giá trách nhiệm bộ phận 122
  3.2.4.3. Xây dựng báo cáo cung cấp thông tin cho kiểm tra và đánh giá 123

  3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 125

  3.3.1. Về phía cơ quan nhà nước 125
  3.3.2. Về phía các tổ chức đào tạo, tư vấn về kế toán, tài chính và quản lý kinh tế 127
  3.3.2. Về phía doanh nghiệp 127


  Xem Thêm: hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty ô tô toyota việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty ô tô toyota việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status