Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kiểm toán nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán độc lậ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kiểm toán nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán độc lậ


  TÓM LƯỢC
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1
  1.1.Tính cấp thiết 1
  1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 1
  1.3. Mục tiêu nghiên cứu. 2
  1.4. Phạm vi nghiên cứu. 2
  1.5. Kết cấu luận văn. 3
  CHƯƠNG II: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4
  2.1 Một số khái niệm, định nghĩa và lý thuyết về kiểm toán nợ phải thu khách hàng. 4
  2.1.1 Một số khái niệm cơ bản. 4
  2.1.2 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán của khoản mục nợ phải thu khách hàng. 5
  2.1.3 Dự phòng nợ phải thu khó đòi 6
  2.1.4 Hệ thống kiểm soát nộ bộ với việc ghi nhận khoản phải thu khách hàng. 7
  2.2 Lý thuyết về kiểm toán Nợ phải thu khách hàng. 10
  2.2.1 Vai trò và ý nghĩa của việc kiểm toán Nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính 10
  2.2.2 Mục tiêu kiểm toán khoản nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC 10
  2.3. Quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính. 11
  2.3.1 Nội dung kiểm toán nợ phải thu quy định trong VSA và VAS. 11
  2.3.2 Quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng. 13
  2.4 Những khả năng sai phạm đối với khoản mục Nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính. 23
  2.5 Tổng quan tình hình nghiên cứu về kiểm toán Nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính của các năm trước. 24
  CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KTĐLQG . 27
  3.1 Phương pháp nghiên cứu. 27
  3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu. 27
  3.1.2 Phương pháp tổng hợp dữ liệu. 29
  3.2 Đánh giá tổng quan tình hình và các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC. 29
  3.2.1 Đánh giá tổng quan tình hình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC 29
  3.2.2 Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC 30
  3.3 Kết quả điều tra trắc nghiệm vấn đề nghiên cứu và hoặc kết quả tổng hợp đánh giá của các chuyên gia 33
  3.4 Thực trạng quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty KTĐLQG 36
  3.4.1 Tổ chức kinh doanh và quản lý chuyên môn tại Công ty KTĐLQG 36
  3.4.2. Quy trình kiểm toán công nợ phải thu tại công ty TNHH kiểm toán độc lập quốc gia Việt Nam 39
  3.4.3 Minh họa quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng của KTĐLQG tại công ty ABC 44
  CHƯƠNG IV: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KTĐLQG 56
  4.1 Kết luận và các phát luận hiện qua nghiên cứu. 56
  4.1.1 Kết luận về quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty KTĐLQG 56
  4.1.2 Các phát hiện qua nghiên cứu. 61
  4.2 Quan điểm giải quyết quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng tại KTĐLQG 62
  4.2.1. Về công tác đánh giá hệ thống KSNB của khách hàng. 63
  4.2.2. Về thủ tục kiểm tra chi tiết .63
  4.2.3. Về việc gửi thư xác nhận hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty KTĐLQG .63
  4.3. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty KTĐLQG 64
  4.3.1. Về công tác đánh giá hệ thống KSNB của khách hàng. 64
  4.3.2. Phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán nợ phải thu khách hàng. 65
  4.3.3. Bổ sung các thủ tục trong kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty. 67
  4.3.4. Nâng cao chất lượng, kiến thức và đảm bảo nhân sự trong các cuộc kiểm toán. 68
  4.3.5. Về việc lưu trữ tài liệu trong hồ sơ kiểm toán. 69
  4.3.6. Một số kiến nghị với các cơ quan chức năng. 71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  Xem Thêm: Kiểm toán nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán độc lậ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm toán nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán độc lậ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status