Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH kiểm toán Quốc gia Việt Nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH kiểm toán Quốc gia Việt Nam


  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TẠI CTY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM (MEKONG-NAG) 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 1 1.1.1. Về lý luận. 1 1.1.2. Về thực tế. 2 1.2. Xác lập và tuyên bố đề tài 2 1.3. Các mục tiêu nghiên cứu. 3 1.4. Phạm vi nghiên cứu. 4 1.5. Kết cấu luận văn tốt nghiệp. 4 CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN BCTC 5 2.1 Một số khái niệm, định nghĩa cơ bản và một số lý thuyết về kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC 5 2.1.1 Một số khái niệm, định nghĩa cơ bản. 5 2.1.2. Nội dung cơ bản của kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính . 6 2.2. Tổng quan nghiên cứu về kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC 13 2.3 Nội dung Quy trình kiểm toán HTK trong hoạt động Kiểm toán BCTC. 14 2.3.1. Nội dung kiểm toán HTK quy định trong VAS và VSA 14 2.3.2 Quy trình kiểm toán HTK 17 CHƯƠNG III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM (MEKONG NAG). 30 3.1. Phương pháp nghiên cứu. 30 3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu. 30 3.1.2. Phương pháp xử lý, phân tích, tổng hợp dữ liệu. 32 3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến quy trình kiểm toán HTK. 32 3.2.1. Đánh giá tổng quan về quy trình kiểm toán HTK trong hoạt động kiểm toán BCTC tại các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam 32 3.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quy trình kiểm toán HTK trong hoạt động kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH kiểm toán Quốc gia Việt Nam. 33 3.3. Kết quả tổng hợp đánh giá của các chuyên gia về quy trình kiểm toán HTK trong hoạt động kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH kiểm toán Quốc gia Việt Nam. 35 3.4. Thực trạng quy trình kiểm toán HTK trong hoạt động kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH kiểm toán Quốc gia Việt Nam. 38 3.4.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH kiểm toán Quốc gia Việt Nam 38 3.4.2. Quy trình kiểm toán HTK của MEKONG-NAG. 40 3.4.3. Quy trình kiểm toán HTK của công ty XYZ do MEKONG-NAG thực hiện. 45 + Phương pháp tính giá: theo phương pháp bình quân gia quyền. 47 CHƯƠNG IV: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HTK TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI MEKONG-NAG . 56 4.1. Các kết luận phát hiện qua nghiên cứu. 56 4.1.1. Đánh giá thực trạng kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm Toán Quốc gia Việt Nam thực hiện. 56 4.1.2. Các phát hiện qua nghiên cứu. 60 4.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện. 61 4.3. Các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia Việt Nam. 62 4.3.1. Phương hướng hoàn thiện việc đánh giá hệ thống KSNB. 62 4.3.2. Phương hướng hoàn thiện đánh giá tính trọng yếu, rủi ro. 63 4.3.3. Sử dụng ý kiến chuyên gia. 65 4.3.4. Hoàn thiện các thủ tục phân tích. 66 4.3.5. Tăng cường các thủ tục kiểm tra chi tiết 67 4.3.6. Tăng cường hiểu biết và ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán. 71 4.3.7. Nâng cao chất lượng của KTV 72 4.3.8. Kiến nghị về phía các cơ quan chức năng. 72


  Xem Thêm: Kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH kiểm toán Quốc gia Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH kiểm toán Quốc gia Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status