Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH 1 TV may mặc Bình Dương

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH 1 TV may mặc Bình Dương


  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH 1 TV may mặc Bình Dương  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 2
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
  4. Phương pháp nghiên cứu 2
  5. Kết cấu của đề tài 2
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
  1.1 Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
  1.1.1 Ý nghĩa, vai trò và nhiệm vụ của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
  1.1.2 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 4
  1.1.3 Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 7
  1.1.4 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8
  1.2 kế toán tập hợp chi phí sản xuất 9
  1.2.1 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 9
  1.2.2 kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất cơ bản 11
  1.2.3 kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 16
  1.2.4 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 18
  1.2.5 Hạch toán các khoản thiệt hại trong quá trình sản xuất 21
  1.3 Tính giá thành sản phẩm 23
  1.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 23
  1.3.2 Kỳ tính giá thành 23
  1.3.3 Phương pháp tính giá thành 24

  CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG 29
  2.1 Lịch Sử hình thành và phát triển 29
  2.2 Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của Công ty 30
  2.2.1 Mục tiêu 30
  2.2.2 Chức năng 30
  2.2.3 Nhiệm vụ 30
  2.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 31
  2.3.1 Quy mô về vốn sản xuất kinh doanh 31
  2.3.2 Quy mô về cơ sở hạ tầng 32
  2.3.3 Quy mô về lao động 32
  2.3.4 Quy mô về sản phẩm và sản lượng sản xuất 32
  2.3.5 Quy mô về khách hàng và thị trường mục tiêu 33
  2.3.6 Quy mô về tình trạng và quy trình Công Nghệ 33
  2.4 Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty 35
  2.4.1 Sơ đồ tổ chức 35
  2.4.2 Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban 36
  2.5 Công tác tổ chức kế toán tại Công ty 39
  2.5.1 Sơ đồ tổ chức kế toán 39
  2.5.2 Cơ cấu tổ chức kế toán 40
  2.5.3 Hình thức tổ chức kế toán 42
  2.5.4 Hệ thống tài khoản sử dụng tại Công ty 43
  2.5.5 Chế độ, chính sách kế toán 44
  2.5.5 Tin học hóa công tác kế toán tại Công ty 45
  2.6 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm 46
  2.7 Thuận lợi và khó khăn 46
  2.7.1 Thuận lợi 46
  2.7.2 Khó khăn 47
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC BÌNH DƯƠNG 48
  3.1 Một số vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương 48
  3.1.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 48
  3.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sẳn xuất và tính giá thành sản phẩm 48
  3.1.3 Chính sách kế toán đối với chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 49
  3.2 kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 49
  3.2.1 kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 49
  3.2.2 kế toán chi phí nhân công trực tiếp 60
  3.2.2 kế toán chi phí nhân công trực tiếp 60
  3.2.3 kế toán chi phí sản xuất chung 72
  3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 88
  3.3.1 Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ 88
  3.3.2 Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ 88
  3.4 kế toán chi phí thiệt hại trong sản xuất 90
  3.4.1 Thiệt hại do sản phẩm hỏng 90
  3.4.2 Thiệt hại do ngừng sản suất 90
  3.5 kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Công ty 90
  3.5.1 Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành cho mã hàng F.Olymp 02/11 338-M1 91
  3.5.2 Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành cho xí nghiệp May 1 95
  CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 97
  4.1 Nhận xét 97
  4.1.1 Về công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 97
  4.1.2 Về các phần hành kế toán 100
  4.1.3 Về đặc điểm sử dụng máy tính trong công tác kế toán 101

  4.2 Kiến nghị 102
  4.2.1 Về sử dụng các sổ 102
  4.2.2 Phương pháp kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 102
  4.2.3 Tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung 105
  4.2.4 Dự toán chi phí sản xuất và kế hoạch giá thành sản phẩm 106
  4.2.5 Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 106
  4.2.6 Một số kiến nghị về tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm 107
  KẾT LUẬN 109
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 110


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH 1 TV may mặc Bình Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH 1 TV may mặc Bình Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status