Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco


  Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại
  Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco
  LỜI MỞ ĐẦU
  Bảng cân đối kế toán là một trong bốn báo cáo phải lập bắt buộc trong hệ
  thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp do Bộ Tài Chính quy định. Đó là báo
  cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát giá trị tài sản hiện có và nguồn hình
  thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.
  Bảng cân đối kế toán nói riêng và báo cáo tài chính nói chung được nhiều
  đối tượng quan tâm. Trên cơ sở số liệu của nó, các nhà đầu tư, nhà quản lý tiến
  hành phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá thực
  trạng tài chính để biết được sự biến động của tài sản, nguồn vốn, công nợ . của
  doanh nghiệp trong kỳ kế toán, từ đó có biện pháp chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh
  doanh thích hợp và đưa ra quyết định có đầu tư hay không? Tuy nhiên, để có thể
  hiểu được tình hình cụ thể về tình hình tài chính của doanh nghiệp không phải đơn
  giản. Chính vì vậy, công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán nói riêng và báo
  cáo tài chính nói chung là hết sức cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng của
  vấn đề này, trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco em đã lựa
  chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình là: “Hoàn thiện tổ chức lập và phân
  tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco
  ”.
  Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung khóa luận gồm 3 chương:
  Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán .
  Chương 2:Thực trạng tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công
  ty Cổ phần Vận tải 1 Traco
  Chương 3:Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức lập và phân tích bảng cân đối
  kế toán tại Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco
  Khóa luận được hoàn thành nhờ sự giúp đỡ của ban giám đốc, các cô chú ,
  anh chị phòng kế toán tại công ty đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của cô giáo
  hướng dẫn - Thạc sĩ Trần Thị Thanh Phương.
  Do thời gian thực tập ngắn, trình độ còn hạn chế, thu nhập thông tin và tài
  liệu chưa có kinh nghiệm nên bài khóa luận của em không thể tránh khỏi những
  sai sót. Em kính mong nhận được sự chỉ bảo hướng dẫn của các cô chú , anh chị
  trong công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco và cô giáo hướng dẫn để em có thể hoàn
  thiện hơn nữa bài khóa luận của mình.  Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại
  Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco
  CHƯƠNG 1
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN
  TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP
  1.1. Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
  1.1.1. Khái niệm và sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản lý
  kinh tế
  1.1.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính
  Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn
  chủ sở hữu và công nợ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ
  của doanh nghiệp. Nó là phương tiện trình bày khả năng sinh lợi và thực trạng
  tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâm. Cung cấp các thông tin
  kinh tế - tài chính chủ yếu cho người sử dụng thông tin kế toán trong việc đánh
  giá, phân tích và dự đoán tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của
  doanh nghiệp.
  1.1.1.2 Sự cần thiết của Báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế
  Các nhà quản trị muốn đưa ra được các quyết định kinh doanh đúng đắn thì
  họ cần phải căn cứ vào điều kiện hiện tại và những dự đoán tương lai, dựa vào
  những thông tin có liên quan đến quá khứ và kết quả kinh doanh đạt được.
  Những thông tin đáng tin cậy đó do các doanh nghiệp lập các bảng tóm lược quá
  trình hoạt động cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
  nghiệp đã đạt được. Các bảng này được gọi là các Báo cáo tài chính. Như vậy,
  hệ thống Báo cáo tài chính là rất cần thiết đặc biệt là đối với nền kinh tế thị
  trường hiện nay của nước ta. Sự cần thiết của Báo cáo tài chính được thể hiện
  thông qua một số đối tượng chủ yếu sau:
  - Đối với chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị doanh nghiệp: mối quan
  tâm hàng đầu của họ là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng trả nợ để đảm bảo sự tồn
  tại và phát triển doanh nghiệp. Ngoài ra, các nhà quản trị doanh nghiệp còn quan
  tâm đến các mục tiêu khác như tạo công ăn việc làm nâng cao chất lượng sản
  phẩm, đóng góp phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường v.v . Điều đó chỉ thực hiện
  được khi doanh nghiệp công bố Báo cáo tài chính định kỳ về hoạt động của


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status