Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP xây dựng và đầu tư hạ tầng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP xây dựng và đầu tư hạ tầng


  Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP xây dựng và đầu tư hạ tầng
  CHƯƠNG I
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN BẰNG TIỀN
  VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
  TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
  1.1. Những vấn đề lý luận chung về vốn bằng tiền.
  1.1.1. Khái niệm vốn bằng tiền.
  Tiền là bộ phận của tài sản ngắn hạn tồn tại dưới hình thái tiền tệ, là loại
  tài sản có tính thanh khoản cao nhất, là chỉ tiêu quan trọng đánh giá khả năng
  thanh toán của một doanh nghiệp.
  Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là quá trình
  vận động liên tục của vốn kinh doanh theo chu kỳ T - H - T, trong quá trình đó
  luôn có một bộ phận vốn dừng lại hình thái tiền tệ, bộ phận này gọi là vốn bằng
  tiền.
  Vậy vốn bằng tiền của doanh nghiệp là một bộ phận của tài sản lưu động,
  được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ, bao gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân
  hàng, kho bạc hoặc các công ty tài chính và tiền đang chuyển.
  Vốn bằng tiền có tính lưu hoạt (thanh khoản) cao nhất trong các loại tài
  sản của DN, được dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán tức thời của doanh
  nghiệp, thực hiện việc mua sắm hoặc chi phí.
  Với cơ chế chính sách hiện nay vốn đóng góp vai trò hết sức quan trọng
  trong sản xuất kinh doanh cũng như trong các lĩnh vực phát triển đầu tư. Muốn
  thành lập được nhiều doanh nghiệp, nhà máy, công ty cũng như các cửa hàng
  kinh doanh đòi hỏi các đơn vị, cá nhân, tập thể, nhà máy phải có lượng vốn đủ
  để sản xuất kinh doanh, đủ để quay vòng sản xuất, tạo ra các sản phẩm mới trên
  thị trường với sức hút mạnh nhất.
  1.1.2. Các loại vốn bằng tiền và đặc điểm của vốn bằng tiền.
   Các loại vốn bằng tiền:
  Theo hình thức tồn tại vốn bằng tiền của doanh nghiệp được chia thành:
  - Tiền Việt Nam  Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP xây dựng và đầu tư hạ tầng
  + Ngoại tệ
  + Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
  Nếu phân loại theo trạng thái tồn tại nơi quản lý, vốn bằng tiền của doanh
  nghiệp bao gồm:
  - Tiền tại quỹ: gồm giấy bạc Việt Nam, ngoại tệ ,bạc vàng, kim khí quý, đá
  quý, ngân phiếu hiện đang được giữ tại két của doanh nghiệp để phục vụ nhu cầu
  chi tiêu trực tiếp hàng ngày trong sản xuất kinh doanh.
  - Tiền gửi ngân hàng: là tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý đá
  quý mà doanh nghiệp đang gửi tại tài khoản của doanh nghiệp tại Ngân hàng.
  - Tiền đang chuyển: là tiền đang trong quá trình vận động để hoàn thành
  chức năng phương tiện thanh toán hoặc đang trong quá trình vận động từ trạng
  thái này sang trạng thái khác.
  Doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch thu, chi (ngắn hạn, dài hạn), duy trì
  một lượng tiền tồn quỹ hợp lý để sử dụng.
   Đặc điểm:
  Trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn bằng tiền vừa được sử dụng để
  đáp ứng nhu cầu về thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc mua sắm
  vật tư, hàng hoá sản xuất kinh doanh, vừa là kết quả của việc mua bán hoặc thu
  hồi các khoản nợ. Với tính lưu hoạt cao nhất - vốn bằng tiền được dùng để áp
  dụng cho nhu cầu thanh toán, thực hiện việc mua sắm hoặc chi phí sản xuất của
  doanh nghiệp. Nhằm đảm bảo cho quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp được
  thực hiện thường xuyên, liên tục. Chính vì vậy, quy mô vốn bằng tiền là loại vốn
  đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý hết sức chặt chẽ vì vốn bằng tiền có tính luân
  chuyển cao nên nó là đối tượng của sự gian lận và ăn cắp. Vì thế trong quá trình
  hạch toán vốn bằng tiền, các thủ tục nhằm bảo vệ vốn bằng tiền khỏi sự ăn cắp
  hoặc lạm dụng là rất quan trọng, nó đòi hỏi việc sử dụng vốn bằng tiền cần phải
  tuân thủ các nguyên tắc chế độ quản lý tiền tệ thống nhất của Nhà nước. Chẳng
  hạn tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp dùng để chi tiêu hàng ngày không được
  vượt quá mức tồn quỹ mà doanh nghiệp và Ngân hàng đã thoả thuận theo hợp
  dồng thương mại, khi có tiền thu bán hàng phải nộp ngay cho Ngân hàng.

  1.1.3. Vị trí, vai trò của vốn bằng tiền trong hoạt động sản xuất kinh doanh
  của doanh nghiệp.
   Vị trí:
  Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình
  thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực
  hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Vốn bằng tiền là một trong những
  vị trí quan trọng nhất không thể thay thế trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Trong điều kiện hiện nay phạm vi hoạt động của doang nghiệp không còn bị giới
  hạn ở trong nước mà đã được mở rộng, tăng cường hợp tác với nhiều nước trên
  thế giới. Do đó, quy mô và kết cấu của vốn bằng tiền rất lớn và phức tạp, việc sử
  dụng và quản lý chúng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của
  doanh nghiệp.
   Vai trò:
  - Bản chất tiền tệ là một hàng hóa đặc biệt đóng vai trò là vật ngang giá
  chung để đo giá trị của tất cả các hàng hóa khác. Sự xuất hiện của tiền tệ trong
  nền kinh tế thị trường đã chứng minh rằng: tiền tệ phát sinh, phát triển và tồn tại
  trong sản xuất và trao đổi hàng hóa. Ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hóa thì ở
  đó tồn tại tiền tệ.
  - Bản chất đầy đủ của tiền tệ được hiểu thông qua các chức năng của nó.
  Tiền tệ là thước đo giá trị, phương tiện lưu thông, phương tiện cất trữ, phương
  tiện thanh toán và tiền tệ thế giới.
  - Phản ánh chính xác, đầy đủ và kịp thời số hiện có, tình hình biến động và
  sử dụng tiền mặt. Giám sát chặt chẽ việc chấp hành chế độ thu, chi và quản lý tiền
  mặt.
  - Phản ánh chính xác đầy đủ và kịp thời tiền gửi Ngân hàng, kim loại quý
  và ngoại tệ. Giám sát việc chấp hành đầy đủ chế độ quy định về quản lý tiền tệ,
  ngoại tệ, kim loại quý và chế độ thanh toán không dùng tiền mặt.
  - Vốn bằng tiền có vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt
  là nền kinh tế thị trường, trước hết vai trò của tiền tệ thể hiện ở chỗ nó kích thích
  sản xuất hàng hoá và lưu thông hàng hoá, vì trong nền kinh tế thị trường bất kỳ


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP xây dựng và đầu tư hạ tầng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP xây dựng và đầu tư hạ tầng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status