Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN Kế toán các khoản phải thu – phải trả về hàng hoá tại công ty cổ phần phát hành sách tp.hcm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán các khoản phải thu – phải trả về hàng hoá tại công ty cổ phần phát hành sách tp.hcm


  Đề cương chi tiết
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài :
  Ngành thương mại ngày càng chiếm vị thế quan trọng trong nền kinh tế hội nhập. Nó thực hiện chức năng nối liền sản xuất với tiên dùng. Đối tượng kinh doanh của ngành thương mại là hàng hoá. Song đó không phải là yếu tố sống còn tạo nên thương hiệu.
  Nền kinh tế ngày càng phát triển, các công ty này càng mở rộng quy mô hoạt động của mình để thu hút thêm nhiều khách hàng. Điều đó thúc đẩy công ty nổ lực tìm kiếm những nguồn hàng từ nhiều nhà sản xuất hơn. Kinh tế phát triển cao, quy mô hoạt động càng lớn, khách hàng càng đông, nhà cung cấp càng nhiều. Với áp lực về số lượng như thế đòi hỏi công tác kế toán các khoản phải thu – phải trả phải thật tỉ mỉ nhưng không được rườm rà để quản lý các khoản này thật chặt chẽ bảo đảm nguồn vốn của công ty không bị chiếm dụng.Các khoản phải thu – phải trả can phải được theo dõi tốt vì các khoản này liên quan trực tiếp đến doanh thu và chi phí của công ty.
  Công tác kế toán các khoản phải thu – phải trả tại công ty Cổ Phần Phát Hành Sách TP.HCM ( FAHASA ) bao gồm nhiều phần hành chi tiết song quan trọng nhất là các khoản phải thu – phải trả về hàng hoá. Cách hạch toán, việc theo dõi chi tiết, đối chiếu của các khoản này tại công ty còn tồn tại những điều chưa phù hợp với chuẩn mực quy định. Song điều đó tạo thuận lợi hay bất lợi cho công ty sẽ được trình bày chi tiết trong chuyên đề này.


  2. Mục tiêu nghiên cứu và vấn đề cần giải quyết :
  2.1 Mục tiêu nghiên cứu :
  - Hiểu rõ hơn công tác kế toán nói chung cũng như kế toán phải thu phải trả ở một công ty cụ thể .
  - Khai thác những điểm khác nhau giữa lý thuyết và thực tế về đề tài đã chọn .
  - Đưa ra nhận xét và kiến nghị để đóng góp phần nào đó cho phòng kế toán tại công ty .
  2.2 Vấn đề cần giải quyết :
  - Việc hạch toán phải thu- phải trả có những điểm chưa hợp lý
  - Việc tổ chức chứng từ chưa thật chặt chẽ .
  - Việc đánh giá công nợ có gốc ngoại tệ .
  - Việc sử dụng tỷ giá hạch toán có phù hợp với chuẩn mực hay không .
  3. Bố cục đề tài :
  Để có cái nhin tổng quát cũng như chi tiết từng vấn đề cần giải quyết, chuyên đề tốt nghiệp được chia thành 4 phần cụ thể như sau :
   Phần 1 : Giới thiệu tổng quát về công ty
  Trong phần này sẽ trình bày một cách tổng quát nhất về lịch sử hình thành và phát triển công ty; chức năng và nhiệm vụ của công ty cũng như các phòng ban. Mô tả lần lượt cách tổ chức bộ máy kế toán của công ty như : hình thức sổ kế toán, tổ chức công tác kế toán,
   Phần 2 : Cơ sở lý luận về kế toán các khoản phải thu – phải trả
  Nội dung chính là đưa ra những cơ sở lý thuyết theo quy định hiện hành
   Phần 3 : Kế toán các khoản phải thu – phải trả tại FAHASA
  Trình bày lần lượt các công việc thực tế tại công ty về cách hạch toán, theo dõi, đối chiếu công nợ.


   Phần 4 : Một số nhận xét và kiến nghị
  Phần này đưa ra những nhận xét từ tổng quát tổ chức công tác kế toán tại công ty đến nhận xét cụ thể về phần hành kế toán mà chuyên đề đã đề cập.Từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm cải thiện tốt hơn .
  4. Phương pháp nghiên cứu :
  5. Tài liệu tham khảo :
   Từ lý thuyết
  Các bài giảng đã được học trong trường Đại học Kinh Tế TP.HCM
  Các chuẩn mực có liên quan đến Phải Thu – Phải trả
   Từ thực tế
  Các sổ sách chứng từ tại công ty
  PHẦN MỘT : GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM ( FAHASA )
  1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển :
  1.1 Giới thiệu
  Tên gọi : Công Ty Cổ Phần Phát Hành Sách TP.HCM
  Tên viết tắt: FAHASA
  Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
  Hình thức kinh doanh : Công ty thương mại
  Công ty đã hoàn thành việc cổ phần hoá đầu năm 2006 và cũng đã hoàn thành nghĩa vụ quyết toán với Nhà Nước .
  1.2 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
  1.3 Mạng lưới kinh doanh




  FAHASA chính thức ra mắt và hoạt động theo cơ chế của công ty Cổ Phần với cơ chế tổ chức mới : hình thàn 4 trung tâm sách, 1 xí nghiệp in, 1 trung tâm băng đĩa nhạc, 1 xe sách lưu động và hàng trăm nhà sach trong cả nước .
  2. Chức năng và nhiệm vụ Công Ty Cổ Phần Phát Hành Sách TP.HCM
  2.1 Chức năng
  2.2 Nhiệm vụ
  2.3 Hoạt động cụ thể tại Công Ty Cổ Phần Phát Hành Sách TP.HCM
  - Kinh doanh - Sản xuất - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu trực tiếp
  2.4 Thuận lợi và khó khăn
  3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý tại công ty
  3.1 Cơ cấu tổ chức
  3.2 Nhiệm vụ các phòng ban
  4. Tổ chức công tác kế toán tại Công Ty Cổ Phần Phát Hành Sách TP.HCM
  4.1 Hình thức kế toán áp dụng
  Công ty kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ, áp dụng thống nhất cho cả tổng công ty và các đơn vị trực thuộc .
  4.2 Tổ chức bộ máy kế toán
  4.2.1 Mô hình tổ chức công tác kế toán ở tổng công ty ( Văn phòng công ty) được định hướng theo dạng tổ chức kế toán phân tán .
  4.2.2 Mô hình tổ chức công tác kế toán ở các trung tâm sách và đơn vị trực thuộc được định hướng theo dạng tổ chức ké toán tập trung .
  4.3 Trách nhiệm và quyền hạn từng phần hành kế toán




  Tại văn phòng công ty chủ yếu nhập xuất các mặt hàng là sách ngoại văn, sách quốc văn, lịch nên kế toán các phần hành chi tiết cũng dựa theo các tiêu chí này mà theo dõi .
  Phòng kế hoạch – tài vụ gồm 10 người, kế toán trưởng phân công các phần hành kế toán cho mỗi người như sau :
   Nhân viên 1 : Kế toán trưởng
   Nhân viên 2 : Kế toán tổng hợp
   Nhân viên 3 : Kiểm toán nội bộ .
  4.4 Hệ thống chứng từ sử dụng
  Các chứng từ kế toán được lập theo mẫu biểu quy định của công ty cổ phần thống nhất về các chỉ tiêu thể hiện trên các chứng từ. Được áp dụng thống nhất cho toán bộ hệ thống trung tâm nhà sách và đơn vị trực thuộc
  4.5 Hệ thống tài khoản sử dụng
  Hiện nay hệ thống tài khoản của công ty đang sử dụng là hệ thống tài khoản đã được sửa chữa bổ sung theo quyết định số 15/2006/QD-BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính.
  Ngoài các tài khoản trước nay, công ty cũng đã sử dụng các tài khoản mới như : 1385,243, 3385, 347, 821 .
  4.6 Chính sách kế toán tại công ty
  - Niên độ kế toán : 01/01- 31/12
  - Đơn vị tiền tệ sử dụng : Đồng Việt Nam
  - Tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ : Tỷ giá liên ngân hàng khi phát sinh thanh toán, và dùng phương pháp tỷ giá hạch toán để tính chênh lệch tỷ giá là 16000 với USD, 32000 với GBP
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Phương pháp kê khai thường xuyên


  Xem Thêm: Kế toán các khoản phải thu – phải trả về hàng hoá tại công ty cổ phần phát hành sách tp.hcm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán các khoản phải thu – phải trả về hàng hoá tại công ty cổ phần phát hành sách tp.hcm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status