Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang


  Mục lục

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Sự cần thiết của đề tài 1

  2. Mục tiêu nghiên cứu 1

  3. Phương pháp nghiên cứu 2

  4. Phạm vi nghiên cứu 2

  PHẦN NỘI DUNG

  CHƯƠNG 1:MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG CỦA KẾ

  TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

  1 Khái niệm và ý nghĩa 3

  1.1 Khái niệm 3

  1.1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3

  1.1.2 Kết quả hoạt động tài chính 3

  1.1.3 Kết quả hoạt động khác 3

  1.2 Ý nghĩa 4

  2. Kế toán doanh thu bán hàng 4

  2.1 Khái niệm 4

  2.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511 5

  2.3 Sơ hạch toán doanh thu bán hàng 6

  3. Kế toán các khoản làm giảm doanh thu 7

  3.1 Chiết khấu thương mại 7

  3.1.1 Khái niệm 7

  3.1.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 521 7

  3.1.3 Sơ đồ hạch toán 8

  3.2 Hàng bán bị trả lại 8

  3.2.1 Khái niệm 8

  3.2.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 531 9

  3.3.2 Sơ đồ hạch toán 9

  3.3 Giảm giá hàng bán 9

  3.3.1 Khái niệm 9

  3.3.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 532 10

  3.3.3 Sơ đồ hạch toán 10

  3.4 Thuế 10

  3.4.1 Phản ánh thuế GTGT (PP trực tiếp) phải nộp 10

  3.4.2 Phản ánh thuế xuất khẩu phải nộp 10

  3.4.3 Phản ánh thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp 11

  4. Kế toán giá vốn hàng bán 11

  4.1 Khái niệm 11

  4.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 632 11

  4.3 Sơ đồ hạch toán 13

  5. Kế toán chi phí bán hàng 14

  5.1 Khái miệm 14

  5.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 641 14

  5.3 Sơ đồ hạch toán 15

  6. Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp 16

  6.1 Khái niệm 16

  6.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 642 16

  6.3 Sơ đồ hạch toán 17

  7. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động 17

  tài chính

  7.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 18

  7.1.1 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 515 18

  7.1.2 Sơ đồ hạch toán 19

  7.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 19

  7.2.1 Khái niệm 19

  7.2.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 635 20

  7.2.3 Sơ đồ hạch toán 21

  8. Kế toán các khoản thu nhập và chi phí khác 21

  8.1 Kế toán các khoản thu nhập khác 22

  8.1.1 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 711 22

  8.1.2 Sơ đồ hạch toán 23

  8.2 Kế toán chi phí khác 24

  8.2.1 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 811 24

  8.2.2 Sơ đồ hạch toán 24

  9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 24

  . 9.1 Khái niệm 24

  9.2 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911 24

  9.3 Nguyên tắc hạch toán tài khoản 911 25

  9.4 Sơ đồ hạch toán 26

  CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

  TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN KIÊN GIANG

  Phần 1: Giới thiệu về công ty

  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 27

  2. Nhiệm vụ cụ thể của công ty 28

  3. Mô hình tổ chức của công ty 29

  4. Phòng kế toán tài vụ 31

  5. Các chính sách kế toán đang áp dụng tại công ty 33

  5.1 Chế độ kế toán 33

  5.2 Phương pháp kế toán tài sản cố định 33

  5.3 Phương pháp kế toán hàng tồn kho 33

  5.4 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và

  nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác 34

  6. TRình tự ghi sổ kế toán 35

  Phần 2: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty XNK

  thủy sản KG 35

  1. Phương thức kinh doanh xuất khẩu 35

  2. Thị trường xuất khẩu 36

  3. Kế toán doanh thu bán hàng 37

  4. Kế toán các khoản làm giảm doanh thu 39

  5. Kế toán giá vốn hàng bán 42

  6. Kế toán chi phí bán hàng 44

  7. Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp 45

  8. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 47

  9. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 48

  10. Kế toán các khoản thu nhập khác 49

  11 Kế toán chi phí khác 49

  12. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 50

  PHẦN KẾT LUẬN

  Nhận xét và kiến nghị

  1. Đội ngũ nhân viên 53

  2. Công tác kế toán tại công ty 54

  3. Việc áp dụng chế độ kế toán 54

  4. Ghi chép kế toán 55


  Xem Thêm: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status