Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích bảng cân đối kế toán tại Xí nghiệp Đảm bảo an toàn giao th

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích bảng cân đối kế toán tại Xí nghiệp Đảm bảo an toàn giao th


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 10
  CHƯƠNG I : . . 12
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN
  TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP . . 12
  1.1. Một số vấn đề chung về hệ thống Báo cáo tài chính trong các Doanh
  nghiệp (DN) . 12
  1.1.1. Khái niệm Báo cáo tài chính (BCTC) . 12
  1.1.2. Sự cần thiết và vai trò của BCTC . 12
  1.1.3. Mục đích của BCTC . 13
  1.1.4. Đối tượng áp dụng . 13
  1.1.5. Hệ thống BCTC . 13
  1.1.6. Yêu cầu lập và trình bày BCTC . 14
  1.1.7. Nguyên tắc chung lập và trình bày BCTC . 15
  1.1.8. Kỳ lập BCTC . 15
  1.1.9. Thời hạn nộp BCTC . 15
  1.1.10. Nơi nhận BCTC . 16
  1.2. Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán ( BCĐKT) 16
  1.2.1. Khái niệm . 16
  1.2.2. Kết cấu và nội dung của Bảng cân đối kế toán . 16
  1.2.2.1. Nội dung của Bảng cân đối kế toán : . 16
  1.2.2.2. Kết cấu của Bảng cân đối kế toán . 17
  1.2.3. Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán . 21
  1.2.4. Căn cứ lập và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán ( B01 - DN ) . 22
  7
  1.2.4.1. Căn cứ lập Bảng cân đối kế toán . 22
  1.2.4.2. Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán năm . 22
  II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ( Mã số 120) . . 23
  1.3. Phân tích Bảng cân đối kế toán. 33
  1.3.1. Sự cần thiết phải phân tích Bảng cân đối kế toán . . 33
  1.3.2. Phương pháp phân tích Bảng cân đối kế toán . . 34
  1.3.3. Nội dung của phân tích Bảng cân đối kế toán . . 34
  1.3.3.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Doanh nghiệp thông qua các
  chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán. . 34
  1.3.3.2. Phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp thông qua các tỷ số tài
  chính cơ bản. 37
  Chương II: THỰC TẾ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI
  KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG
  SÔNG
  HẢI PHÒNG . . 39
  2.1.Lịch sử hình thành và phát triển Xí nghiệp Đảm bảo an toàn giao thông
  Đường sông Hải Phòng. . 39
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển: . . 39
  2.1.2.Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Đảm bảo an toàn giao thông
  đường sông Hải Phòng. 42
  2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp Đảm bảo an toàn giao thông đường
  sông Hải Phòng . 44
  2.1.4.Trình tự ghi sổ kế toán tại Xí nghiệp Đảm bảo an toàn giao thông đường
  sông Hải Phòng . 45
  2.2. Thực trạng công tác tổ chức lập Bảng cân đối kế toán tại Xí nghiệp Đảm
  bảo an toàn giao thông đường sông Hải Phòng. . 47

  2.2.1. Căn cứ lập Bảng cân đối kế toán tại Xí nghiệp Đảm bảo an toàn giao
  thông đường sông Hải Phòng. . 47
  2.2.2. Trình tự lập Bảng cân đối kế toán tại Xí nghiệp Đảm bảo an toàn giao
  thông đường sông Hải Phòng. . 47
  2.2.2.1. Kiểm tra đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ. . 47
  2.2.2.2. Xác định kết quả kinh doanh và Khoá sổ kế toán chính thức . . 51
  2.2.2.3. Lập Bảng cân đối tài khoản ( Bảng cân đối số phát sinh): . . 64
  2.2.2.4. Lập bảng cân đối kế toán tại Xí nghiệp Đảm bảo an toàn giao thông đường
  sông Hải Phòng . . 67
  CHƯƠNG III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP ĐẢM
  BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SÔNG HẢI PHÒNG . . 78
  3.1. Những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán nói chung và công tác
  lập và phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng tại Xí nghiệp Đảm bảo an toàn
  giao thông đường sông Hải phòng. . 78
  3.1.1. Ưu điểm: . . 78
  3.1.2. Nhược điểm: . . 79
  3.2.Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Đảm bảo an
  toàn giao thông đường sông Hải Phòng: . . 80
  3.3.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế
  toán tại Xí nghiệp Đảm bảo an toàn giao thông Hải Phòng. 80
  KẾT LUẬN . . 104


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích bảng cân đối kế toán tại Xí nghiệp Đảm bảo an toàn giao th
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích bảng cân đối kế toán tại Xí nghiệp Đảm bảo an toàn giao th sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status