Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Tập đoàn HAP

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Tập đoàn HAP


  Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần
  Tập đoàn HAPACO
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . . 1
  CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KỀ
  TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . . 3
  1.1.Vai trò nhiệm vụ của kế toán đối với quả trình xác định doanh thu và
  kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp. . 3
  1.1.1. Vai trò của kế toán đối với quá trình xác định doanh thu và kết quả kinh
  doanh của doanh nghiệp . . 4
  1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của doanh
  nghiệp. 4
  1.1.3. Yêu cầu quản lý, ý nghĩa của công tác kế toán doanh thu và xác định kết
  quả bán hàng . . 5
  1.2. Tổ chức kê toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong
  các doanh nghiệp . . 7
  1.2.1. Khái niệm doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu . 7
  1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. . 9
  1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán : . 16
  1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. . 18
  1.2.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính . . 20
  1.2.6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác: . 22
  1.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . . 23
  1.3.1. Khái niệm về kế quả kinh doanh . . 23
  1.3.2. Xác định kết quả hoạt động kinh doanh . . 24
  1.3.3. Tài khoản và Chứng từ sử dụng. 25
  CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
  HAPACO . 26
  2.1.Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO . . 26
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty Cổ phần Tập đoàn
  Hapaco . . 26
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty . . 28
  1. Hình thức sở hữu vốn . . 28
  2. Chức năng, nhiệm vụ tổ chức kinh doanh . . 28
  3. Thuận lợi và khó khăn . . 29
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý công ty . 29
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty . . 31
  2.1.4.1. Mô hình bộ máy kế toán của tập đoàn HAPACO . . 31
  2.1.4.2. Chế độ và chính sách kế toán áp dụng . . 33
  2.2. Tình hình thực tế về tổ chức kế toán doanh thu và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO. . 36
  2.2.1. Tổ chức kế toán doanh thu bàn hàng và các khoản giảm trừ doanh thu tại
  doanh nghiệp. . 36
  2.2.1.1.Nội dung tổ chức kê toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm
  trừ doanh thu . . 36
  2.2.1.2.Tài khoản và chứng từ sủ dụng sử dụng: . . 37
  2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán của doanh nghiệp . 50
  2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . . 60
  2.2.3.1 Kế toán chi phí bán hàng . . 60
  2.2.3.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp . 65
  2.2.4 Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính . . 70
  2.2.4.1. Kế toán doanh thu tài chính . 70
  2.2.4.2. Kế toán chi phí tài chính . . 74
  2.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác . . 75
  2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn
  HAPACO . 78

  CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO . . 89
  3.1. Quan điểm định hướng và yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu
  và xác định kết quả kinh doanh . . 89
  3.1.1. Quan điểm định hướng . 89
  3.1.2. Yêu cầu hoàn thiện . 91
  3.2. Các giải pháp hoàn thiên kế toán doanh thu và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO . . 93
  3.2.1. Nhận xét chung . 93
  3.2.2. Những mặt còn hạn chế . . 95
  3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO . . 96
  Kết luận . 99
  Danh mục phụ lục
  Tài liệu tham khảo


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Tập đoàn HAP
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Tập đoàn HAP sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status