Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thiết bị công nghiệp việt

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thiết bị công nghiệp việt


  MỤC LỤC
  
  I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
  VIỆT 7
  1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 7
  2. Phạm vi hoạt động và mục tiêu của công ty 8
  3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của công ty 8
  4. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 8
  4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 10
  4.2. Chức năng nhiệm vụ của từng kế toán 10
  4.3. Hình thức hạch toán và các chính sách kế toán áp dụng 11
  4.4. Hình thức kế toán và phượng tiện phục vụ công tác kế toán 11
  II. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 13
  1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 13
  1.1. Khái niệm doanh thu 13
  1.2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 13
  1.3. Chứng từ sử dụng 14
  1.4. Sổ chi tiết 14
  1.5. Tài khoản sử dụng 14
  2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
  16
  2.1. Chiết khấu thương mại 16
  2.2. Hàng bán trả lại 17
  2.3. Giảm giá hàng bán 18
  3. Kế toán giá vốn hàng bán 18
  3.1. Khái niệm 18
  3.2. Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: 19
  3.3. Chứng từ sử dụng 19
  3.4. Sổ chi tiết 19
  3.5. Tài khoản sử dụng 19
  3.6. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 20
  4. Kế toán chi phí bán hàng 21
  4.1. Khái niệm 21
  4.2. Chứng từ sử dụng 21
  4.3. Sổ chi tiết 21
  4.4. Tài khoản sử dụng 21
  4.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 22
  5. Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp 23
  5.1. Khái niệm 23
  5.2. Chứng từ sử dụng 23
  5.3. Sổ chi tiết 24
  5.4. Tài khoản sử dụng 24

  5.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 24
  6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 26
  6.1. Khái niệm 26
  6.2. Chứng từ sử dụng 26
  6.3. Sổ chi tiết 26
  6.4. Tài khoản sử dụng 26
  6.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 27
  7. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 28
  7.1. Khái niệm 28
  7.2. Chứng từ sử dụng 28
  7.3. Sổ chi tiết 28
  7.4. Tài khoản sử dụng 28
  7.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 29
  8. Kế toán thu nhập khác 30
  8.1. Khái niệm 30
  8.2. Chứng từ sử dụng 30
  8.3. Sổ chi tiết 30
  8.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 31
  9. Kế toán các khoản chi phí khác 32
  9.1. Khái niệm 32
  9.2. Chứng từ sử dụng 33
  9.3. Sổ chi tiết 33
  9.4. Tài khoản sử dụng 33
  9.5. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 33
  10. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 34
  10.1. Khái niệm 34
  10.2. Chứng từ sử dụng 34
  10.3. Sổ chi tiết 35
  10.4. Tài khoản sử dụng 35
  III. THựC TIễN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT 37
  1. Tình hình kế toán tại công ty 37
  1.1. Kế toán doanh thu bán hàng 37
  1.2. Kế toán hàng bán bị trả lại 47
  1.3. Kế toán giá vốn hàng bán 48
  1.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác 50
  1.5. Kế toán chi phí bán hàng : 52
  1.6. Kế toán chi phí quản lh doanh nghiệp : 53
  1.7. Kế toán chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác 55
  1.8. Kế toán eác định kết quả kinh doanh : 56
  IV. NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 59
  1. Nhận xét và kiến nghị công tác tổ chức kế toán 59
  2. Kết luận 60

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Hoàng Hải


  Xem Thêm: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thiết bị công nghiệp việt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thiết bị công nghiệp việt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status