Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 5 Hải Phòng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 5 Hải Phòng


  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU . .1.
  Phần thứ nhất
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY
  LẮP . .2.
  1.SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN
  VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP . 2.
  1.1.Vị trí của vật liệu đối với quá trình xây lắp . 2.
  1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu . .2.
  1.1.2.Vai trò của nguyên vật liệu 2.
  1.1.3.Yêu cầu quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây
  lắp 2.
  1.2.Nhiệm vụ của kế toán trong việc quản lý, sử dụng nguyên vật liệu
  trong các doanh nghiệp . .3.
  2. PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU 4.
  2.1. Phân loại nguyên vật liệu .4.
  2.1.1. Sự cần thiết phải phân loại nguyên vật liệu .4.
  2.1.2 Phương pháp phân loại nguyên vật liệu 4.
  2.2.Đánh giá nguyên vật liệu 5.
  2.2.1. Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu .5.
  2.2.2.Đánh giá nguyên vật liệu .6.
  2.2.2.1.Trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu nhập kho .6.
  2.2.2.2. Trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu xuất kho 7.
  3.NỘI DUNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH
  NGHIỆP XÂY LẮP .9
  3.1.Kế toán chi tiết vật liệu 9

  3.1.1. Chứng từ, sổ kế toán chi tiết sử dụng .9.
  3.1.2. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu, công cụ-dụng cụ 9.
  3.1.2.1. Phương pháp thẻ song song 10.
  3.1.2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 12.
  3.1.2.3. Phương pháp sổ số dư .14.
  3.2. kế toán tổng hợp vật liệu .15.
  3.2.1. Kế toán tổng hợp VL theo phương pháp kê khai thường xuyên .15
  3.2.1.1. Tài khoản kế toán sử dụng 15
  3.2.1.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 16
  3.2.1.2.1.Kế toán tổng hợp các trường hợp tăng vật liệu 16
  3.2.1.2.2. Kế toán tổng hợp các trường hợp giảm vật liệu .19
  3.2.2.Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ 23
  3.2.2.1.Khái niệm .23
  3.2.2.2. Tài khoản sử dụng .23
  3.2.2.3. Trình tự kế toán 24
  3.3.Sổ kế toán tổng hợp vật liệu 27
  3.3.1. Hình thức kế toán 27.
  3.3.2. Hệ thống báo cáo kế toán nguyên vật liệu 29.
  Phần thứ hai
  TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5 30.
  1.KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ
  5 .30.
  1.1. Sự hình thành và quá trình phát triển của công ty .30.
  1.2 Chức năng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 30.
  1.3. Tổ chức bộ máy quản lý ở công ty . .31.
  1.4. Tổ chức kế toán ở công ty 33.


  2. THỤC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5 HẢI PHÒNG . .37
  2.1. Đặc điểm, quản lý nguyên vật liệu tại công ty . 37.
  2.2. Phân loại ,Đánh giá vật liệu công cụ dụng cụ ở công ty . .38
  2.3.Tô chức kế toán chi tiết nguên vật liệu tại công ty CPĐTXD Số 5 . .40
  2.3.1.Thủ tục nhập _ xuất nguyên vật liệu . .40
  2.3.2.Phương pháp kế toán chi tiết vật liệu . .44.
  2.4.Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty CPĐTXD Số 5 .54.
  2.4.1.Tài khoản sử dụng 54.
  2.4.2.Chứng từ sử dụng . 54.
  2.4.3.Quy trình hạch toán 55.
  2.4.3.1. Kế toán tổng hợp nhập kho vật liệu 55.
  2.4.3.2. Kế toán tổng hợp xuất kho vật liệu .62.
  2.5. Công tác kiểm kê kho tại công ty 66.
  Phần thứ 3
  PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5 .69.
  1.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT
  LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5 .69
  1.1.Ưu điểm 70.
  1.2.Hạn chế 71
  2.MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY 72.

  2.1.Nguyên tắc hoàn thiện 72.
  2.2.Yêu cầu hoàn thiện .73.
  KẾT LUẬN .83.


  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
  LỜI NÓI ĐẦU
  Hiện nay trong nền kinh tế quốc dân nói chung và trong từng doanh nghiệp
  xây lắp nói riêng đã không ngừng được đổi mới và phát triển cả hình thức, quy
  mô và hoạt động xây lắp.
  Chi phí vật liệu là một trong những yếu tố của qúa trình sản xuất kinh doanh,
  thông thường chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn khoảng từ 70% giá
  trị công trình. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật
  liệu, công cụ dụng cụ trong việc quản lý chi phí của doanh nghiệp. Trong thời
  gian thực tập tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 5 em đã đi sâu tìm hiểu,
  nghiên cứu đề tài"Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ
  phần đầu tư xây dựng số 5 Hải Phòng
  " làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.Nội
  dung của chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận được chia làm 3 phần:
  Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán
  nguyên vật liệu ở doanh nghiệp xây lắp.
  Phần thứ hai:Tổ chức công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại Công ty
  Cổ phần đầu tư xây dựng số 5.
  Phần thứ ba: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên
  vật liệu tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 5.
  Mặc dù đã có nhiều cố gắng,song với lượng kiến thức tích lũy được còn ít ỏi và
  thời gian hạn chế,nên chắc chắn chuyên đề không thể tránh khỏi những thiếu
  sót.Vì vậy em rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu từ các thầy,cô và
  các bạn.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 5 Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 5 Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status