Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng Miền Đô

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng Miền Đô


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . . 1
  CHƯƠNG 1 MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO
  CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . . 3
  1.1 Báo cáo tài chính . . 3
  1.1.1 Khái niệm, mục đích của Báo cáo tài chính . 3
  1.1.1.1 Khái niệm Báo cáo tài chính . 3
  1.1.1.2 Mục đích của Báo cáo tài chính . . 3
  1.1.1.3 Đối tượng áp dụng . . 4
  1.1.2 Trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tài chính . . 4
  1.1.3 Yêu cầu lập và trình bày Báo cáo tài chính . 5
  1.1.4 Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính . . 6
  1.1.5 Kỳ lập, thời hạn nộp và nơi nhận Báo cáo tài chính . . 8
  1.1.5.1 Kỳ lập Báo cáo tài chính . . 8
  1.1.5.2 Thời hạn nộp Báo cáo tài chính . . 8
  1.1.5.3 Nơi nhận Báo cáo tài chính . . 9
  1.1.6 Hệ thống Báo cáo tài chính của doanh nghiệp . . 10
  1.1.6.1 Báo cáo tài chính năm . . 10
  1.1.6.2 Báo cáo tài chính giữa niên độ . . 10
  1.1.6.3 Báo cáo tài chính hợp nhất . . 11
  1.1.6.4 Báo cáo tài chính tổng hợp . . 11
  1.2 Báo cáo kết quả kinh doanh ( Báo cáo thu nhập ) . . 12
  1.2.1 Khái niệm . . 12
  1.2.2 Nội dung và kết cấu của Báo cáo kết quả kinh doanh . . 12
  1.2.3 Cơ sở lập báo cáo . . 13
  1.2.4 Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả kinh
  doanh . . 15
  1.3 Phân tích Báo cáo tài chính . 19
  1.3.1 Khái niệm . . 19
  1.3.3 Phương pháp phân tích . 20
  1.3.4 Phương pháp dự báo . . 27
  1.3.5 Phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh . 28
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO
  KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG MIỀN ĐÔNG . 31
  2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP xây dựng Miền
  Đông . 31
  2.2. Những đặc điểm chủ yếu của Công ty . 32
  2.2.1. Sản phẩm . 32
  2.2.2. Công nghệ . 32
  2.2.3. Điều kiện lao động của công nhân . 32
  2.3 Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty CP xây dựng Miền Đông . 33
  2.4 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . 36
  2.5 Tổ chức công tác kế toán của Công ty CP xây dựng Miền Đông . 37
  2.5.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . 37
  2.5.2 Chính sách kế toán áp dụng . 38
  2.5.3 Đặc điểm tổ chức hình thức sổ kế toán . 39
  2.5.3.1 Tổ chức hệ thống chứng từ . 39
  2.5.3.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán . 40
  2.5.3.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán. 40
  2.5.3.4 Tổ chức vận dụng hệ thống Báo cáo tài chính . 41
  2.6 Những thuận lợi, khó khăn của Công ty . 42
  2.6.1 Thuận lợi . 42
  2.6.2 Khó khăn . 43
  2.7 Thực trạng lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty CP
  xây dựng Miền Đông . 44
  2.7.1 Thực trạng lập Báo cáo kết quả kinh doanh . . 44
  2.7.1.1 Trình tự lập Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty . . 44
  2.7.1.2 Căn cứ lập Báo cáo kết quả kinh doanh . . 46
  2.7.1.3 Lập Báo cáo kết quả kinh doanh . 59
  2.7.2 Thực trạng phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty . . 63
  CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ
  PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP XÂY
  DỰNG MIỀN ĐÔNG . 64
  3.1 Nhận xét đánh giá về công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh
  64
  3.1.1 Những ưu điểm về công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh
  doanh tại Công ty CP xây dựng Miền Đông . 64
  3.1.2 Những nhược điểm trong công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh
  doanh . . 66
  3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết
  quả kinh doanh tại Công ty CP xây dựng Miền Đông . 66
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 77
  KẾT LUẬN . . 78
  Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh
  tại Công ty cổ phần xây dựng Miền Đông
  LỜI MỞ ĐẦU
  Kinh tế thị trường là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở một nền
  sản xuất hàng hóa. Thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới nhưng đồng
  thời cũng chứa đựng những nguy cơ đe dọa các doanh nghiệp. Để có thể đứng
  vững trước quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh
  nghiệp phải luôn vận động, tìm tòi một hướng đi mới cho phù hợp.
  Vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp là mục tiêu cơ
  bản của nhà quản trị, nó là điều kiện kinh tế cần thiết và quan trọng cho sự tồn tại
  và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Hiệu quả kinh doanh là thước đo chất lượng
  phản ánh trình độ tổ chức, quản lý kinh doanh của các nhà quản trị doanh nghiệp.
  Vì vậy các doanh nghiệp luôn quan tâm, tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu quả
  sản xuất kinh doanh
  Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính doanh
  nghiệp nói chung và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh nói riêng nên trong quá
  trình thực tập tại Công ty CP xây dựng Miền Đông em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện
  công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây
  dựng Miền Đông ”.
  Nội dung chính của khóa luận gồm 3 chương:
  Chương 1: Một số lý luận chung về lập và phân tích Báo cáo tài chính doanh
  nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại
  Công ty CP xây dựng Miền Đông.
  Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả
  kinh doanh tại Công ty CP xây dựng Miền Đông.
  Trong quá trình viết khóa luận em đã nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô
  giáo trong bộ môn quản trị kinh doanh đặc biệt là cô giáo - Th.s Đồng Thị Nga,

  giáo viên trực tiếp hướng dẫn tốt nghiệp của em và tập thể Ban lãnh đạo, phòng kế
  toán của Công ty đã giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này.
  Do thời gian nghiên cứu không nhiều và trình độ còn hạn chế nên khóa luận
  tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự
  góp ý và chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo để khóa luận được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cám ơn !


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng Miền Đô
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng Miền Đô sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status