Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN Báo cáo thương niên của công ty xi măng hoang mai từ năm 2009- 2011

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Báo cáo thương niên của công ty xi măng hoang mai từ năm 2009- 2011


  TÍNH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG MAI


  1. Tỷ số thanh toán hiện thời(Rs)
  2. Tỷ số thanh toán nhanh
  3. Tỷ số nợ
  4. Tỷ số thanh toán lãi vay
  5.Vòng quay hàng tồn kho
  6. Kỳ thu tiền bình quân
  7. Hiệu suất sử dụng TSCĐ
  8.Vòng quay tài sản
  9. Lãi gộp
  10. Tỷ số lãi gộp
  12. Doanh lợi tài sản (ROA)
  13. Doanh lợi vốn tự có (ROE)
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG MAI

  Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
  I. TÀI SẢN NGẮN HẠN 525,283,053,289 528,364,168,411 604,299,655,333
  1. Tiền và các khoản tương đương tiền 174,262,775,180 32,953,533,090 142,660,784,439
  1.1 Tiền 174,262,775,180 32,953,533,090 142,660,784,439
  1.2 Các khoản tương đương tiền
  2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15,000,000,000 30,355,000,000
  2.1 Đầu tư ngắn hạn 15,000,000,000 30,355,000,000
  2.2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
  3 Các khoản phải thu ngắn han 99,484,477,670 150,529,664,602 78,391,341,384
  3.1 Phải thu khách hang 97,853,205,131 141,886,849,230 65,342,038,719
  3.2 Trả trước cho người bán 1,598,883,566 8,801,520,605 8,513,770,825
  3.3 Các khoản phải thu
  3.4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
  4 Hàng tồn kho 248,251,470,203 327,225,535,037 350,013,712,972
  4.1 Hàng tồn kho 251,732,018,054 330,662,493,421 352,732,758,736
  4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -3,480,547,851 -3,436,958,384 -2,719,045,764
  5 Tài sản ngắn hạn khác 3,284,330,236 2,655,435,682 2,878,826,538
  5.1 Chi phí phải trả ngắn hạn
  5.2 Thuế GTGT được khấu trừ
  5.3 Tài sản ngắn hạn khác 3,284,330,236 2,655,435,682 2,878,826,538
  II - TÀI SẢN DÀI HẠN 1,724,180,980,225 1,611,476,525,643 1,519,326,414,826
  1. Các khoản phải thu dài hạn
  2. Tài sản cố định 1,721,276,405,039 1,609,009,102,988 1,476,154,168,648
  3 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
  4 Tài sản dài hạn khác 2,904,575,186 2,467,422,655 43,172,246,178
  TỔNG TÀI SẢN 2,249,464,033,514 2,139,840,694,054 2,123,626,080,159
  I - Nợ phải trả 11,391,345,180,423 1,282,591,378,203 1,211,685,125,870
  1 Nợ ngắn hạn 763,026,777,880 8,575,454,734,534 767,883,653,580
  2 Nợ dài hạn 628,318,402,543 425,036,643,669 443,801,472,290
  II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 858,118,853,091 857,249,315,851 911,940,954,289
  1 Vốn chủ sở hữu 858,118,853,091 857,249,315,851 911,940,954,289
  2 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 116,040,748,378 102,644,609,686 129,850,654,200
  III - LỢI ÍCH CỦA CỎ ĐÔNG THIỂU SỐ
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,249,464,033,514 2,139,840,694,054 2,123,626,080,159


  Xem Thêm: Báo cáo thương niên của công ty xi măng hoang mai từ năm 2009- 2011
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thương niên của công ty xi măng hoang mai từ năm 2009- 2011 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status