Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NH Nông nghiệp & PTNT chi nhánh Tây SG

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NH Nông nghiệp & PTNT chi nhánh Tây SG


  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM


  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
  ĐỀ TÀI
  GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG
  TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
  NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN


  Ngành: Kế Toán - Tài Chính - Ngân Hàng
  Chuyên ngành: Kế TOÁN – KIỂM TOÁN
  Giảng viên hướng dẫn : TS. PHAN ĐÌNH NGUYÊN
  Sinh viên thực hiện : LÂM THỊ PHƯƠNG MINH
  MSSV: 0854030162 Lớp: 08DKT3
  TP. Hồ Chí Minh, 2012
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC i
  DANH MỤC KÝ HIỆU VI T TẮT . v
  DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ SỬ DỤNG vi
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ SỬ DỤNG vii
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI . 3
  1.1. Hoạt động tín dụng của ng n ng t ư ng mại . 3
  1.1.1. Khái niệm tín dụng và tín dụng ngân hàng 3
  1.1.1.1. Khái niệm tín dụng . 3
  1.1.1.2. Tín dụng ngân hàng . 4
  1.1.2. Vai trò tín dụng của ngân hàng đối với sự phát triển của nền kinh tế: 4
  1.1.3. Các hình thức tín dụng của ngân hàng 7
  1.1.3.1. Căn cứ vào mục đích 7
  1.1.3.2. Căn cứ vào thời hạn cho vay 7
  1.1.3.3. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng: 8
  1.1.3.4. Căn cứ vào hình thái giá trị của tín dụng: 9
  1.1.3.5. Căn cứ vào phương pháp hoàn trả: 9
  1.1.3.6. Căn cứ vào xuất xứ tín dụng: 10
  1.2. Chất lượng tín dụng của ng n ng t ư ng mại 10
  1.2.1. Khái niệm chất lượng tín dụng . 10
  1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng: 12
  1.2.2.1. Các nhân tố khách quan: . 12
  1.2.2.2. Các nhân tố từ phía khách hàng: . 12
  1.2.2.3. Các nhân tố từ phía ngân hàng: 13
  1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng: . 13
  1.2.3.1. Tỷ lệ nợ quá hạn . 13
  1.2.3.2. Tỷ trọng nợ xấu/ Tổng dư nợ cho vay . 15

  1.2.3.3. Dư nợ trên vốn huy động . 17
  1.2.3.4. Chỉ tiêu hệ số thu nợ 17
  1.2.3.5. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 18


  CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
  TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI
  NHÁNH TÂY SÀI GÒN . 19
  2.1. Khái quát về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh
  Tây Sài Gòn . 19
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển: . 19
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng . 20
  2.1.2.1. Mô hình tổ chức: 20
  2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban: . 21
  2.1.3. Các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp 24
  2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng và hoạt động kinh doanh
  của ngân hàng 26
  2.2.1. Các nhân tố khách quan . 26
  2.2.1.1. Tình hình kinh tế trong nước 26
  2.2.1.2. Tình hình kinh tế trên địa bàn . 30
  2.2.1.3. Chính sách quản lý của Nhà nước 31
  2.2.1.4. Các nhân tố khác 33
  2.2.2. Các nhân tố từ phía ngân hàng 34
  2.2.2.1. Một số quy định về tín dụng: . 34
  2.2.2.2. Quy trình tín dụng tại Chi nhánh: 39
  2.2.2.3. Đội ngũ nhân viên: . 44
  2.1.2. Các nhân tố từ phía khách hàng 45
  2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng 46
  2.2.1. Hoạt động huy động vốn . 46
  2.2.1.1. Phân tích tổng quan nguồn vốn huy động: . 46
  2.2.1.2. Phân tích nguồn vốn huy động theo thời hạn . 47
  2.2.1.3. Phân loại theo kết cấu nguồn vốn: 49
  2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn 51
  2.2.2.1. Phân tích tổng quan tình hình dư nợ tại chi nhánh: . 51
  2.2.2.2. Phân tích dư nợ theo thời hạn vay: . 52
  2.2.2.3. Phân tích dư nợ theo loại tiền 53
  2.2.2.4. Phân tích dư nợ theo thành phần kinh tế . 54
  2.2.2.5. Phân tích dư nợ theo mục đích 55
  2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh chi nhánh Tây Sài Gòn: . 57
  2.3. Thực trạng về chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển
  nông thôn chi nhánh Tây Sài Gòn . 59
  2.3.1. Thực trạng chất lượng tín dụng tại chi nhánh 59
  2.3.1.1. Chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn: . 59
  2.3.1.2. Tỷ trọng nợ xấu/ Tổng dư nợ cho vay: 59
  2.3.1.3. Dư nợ/ Vốn huy động: 62
  2.3.1.4. Chỉ tiêu hệ số thu nợ: . 64
  2.3.1.5. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 64
  2.3.2. Đánh giá chất lượng tín dụng tại ngân hàng . 65
  2.3.2.1. Kết quả đạt được: . 65
  2.3.2.2. Những hạn chế và nguyên nhân: 67
  a.Những hạn chế: . 67
  b.Nguyên nhân: 69


  CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI
  NHNo & PTNT CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN 71
  3.3. Dự báo các yếu tố tác động trong thời gian tới: 71
  3.4. Định hướng hoạt động tín dụng của ngân hàng trong thời gian tới: 72
  3.4.1. Phương hướng: 72
  3.4.2. Mục tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2012: . 72
  3.5. Sự cần thiết của nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng: 73
  3.6. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT Tây Sài Gòn:
  . 74
  3.6.1. Về huy động vốn: . 74  .


  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NH Nông nghiệp & PTNT chi nhánh Tây SG
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NH Nông nghiệp & PTNT chi nhánh Tây SG sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status