Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xi măng The Vissa 3

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xi măng The Vissa 3


  Lời mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 1.1. Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 1.1.1 Khái niệm, bản chất của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 1.1.2 Nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 1.1.3 Chế độ tiền lương và các hình thức trả lương. 1.1.3.1 Chế độ tiền lương. 1.1.3.2 Các hình thức trả lương 1.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 1.2.1 Nhiệm vụ hạch toán tiền lương 1.2.2 Hạch toán số lượng, thời gian và kết quả lao động 1.2.3 Quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương. 1.2.4 Phương pháp hạch toán 1.2.4.1 Tài khoản sử dụng 1.2.4.2. Phương pháp hạch toán 1.3. Các hình thức kế toán sử dụng 1.3.1 Hình thức nhật ký – sổ cái 1.3.2 Hình thức nhật ký chứng từ 1.3.3Hình thức chứng từ ghi sổ 1.3.4 Hình thức nhật ký chung 1.3.5 Hình thức kế toán máy Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty 2.1. Tổng quan về công ty cæ phÇn xi m¨ng TheVissa 3 2.1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty 2.1.1.1Quá trình thành lập 2.1.2 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 2.1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh 3 năm gần đây 2.1.4 Tổ chức công tác kế toán của Công ty 2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận kế toán 2.1.5 Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty. 2.1.5.1 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty 2.1.5.2 Hệ thống chứng từ mà công ty áp dụng 2.1.5.3 Hình thức mà đơn vị áp dụng 2.2. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty. 2.2.1.Quy m« vµ c¬ cÊu lao ®éng 2.2.2. KÕ to¸n chi tiÕt tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. 2.2.3. Kế to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng Chương 3: Nhận xét và một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Tại Công Ty cæ phÇn xi m¨ng TheVissa 3 3.1> Nhận xét chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị. 3.1.1) Ưu điểm của Công ty 3.1.2) Nhũng hạn chế của Công ty. 3.2> Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty 3.2.1) Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương 3.2.2) Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 3.2.3) Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 3.2.4) Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương KẾT LUẬN


  Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xi măng The Vissa 3
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xi măng The Vissa 3 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status