Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công trình xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng số 1

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công trình xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng số 1


  TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. vii PHẦN MỞ ĐẦU viii CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1 1.1. Cơ sở lý luận của kế toán chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp 1 1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 1 1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 1 1.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí xây lắp và đối tượng tính giá thành. 3 1.1.4. Kế toán chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam 4 1.1.5. Đặc điểm, yêu cầu quản lý, nhiệm vụ kế toán của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 7 1.2. Nội dung kế toán chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp theo chế độ kế toán hiện hành. 10 1.2.1. Kế toán chi phí sản xuất xây lắp. 10 1.2.2. Kế toán giá thành sản phẩm xây lắp. 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CHIẾN SĨ CẢNH SÁT TRẬT TỰ CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (CBCS - CS113) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1. 22 2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công trình khu nhà ở cán bộ chiến sĩ cảnh sát trật tự công an thành phố Hà Nội (CBCS - CS113) tại công ty cổ phần xây dựng số 1. 22 2.1.1. Tổng quan tình hình về công ty cổ phần xây dựng số 1. 22 2.1.2. Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công trình khu nhà ở CBCS – CS113 tại công ty cổ phần xây dựng số 1. 27 2.2. Thực trạng của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công trình khu nhà ở CBCS – CS113 tại công ty cổ phần xây dựng số 1. 29 2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp công trình khu nhà ở CBCS – CS113 tại công ty cổ phần xây dựng số 1. 29 2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công công trình khu nhà ở CBCS – CS113 tại công ty cổ phần xây dựng số 1. 34 2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung công trình khu nhà ở CBCS – CS113 tại công ty cổ phần xây dựng số 1 37 2.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất công trình khu nhà ở CBCS – CS113 tại công ty cổ phần xây dựng số 1 41 2.2.6. Tính giá thành sản phẩm công trình khu nhà ở CBCS – CS113 tại công ty cổ phần xây dựng số 1 43 CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1. 46 3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành. 46 3.1.1.Những kết quả đã đạt được của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành. 46 3.1.2. Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 47 3.2. Các đề xuất, kiến nghị về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công trình tại Công ty cổ phần xây dựng số 1. 49 3.3. Điều kiện thực hiện các đề xuất 52 KẾT LUẬN 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công trình xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng số 1
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công trình xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status