Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Xây dựng thương

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Xây dựng thương


  LỜI NÓI ĐẦU

  Xây dựng cơ bản (XDCB) là một ngành sản xuất vật chất độc lập, có chức năng tái sản xuất tài sản cố định (TSCĐ) cho tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân (KTQD), nó tạo nên cơ sở vật chất cho xã hội, tăng tiềm lực kinh tế và quốc phòng của đất nước. Vì vậy một bộ phận lớn của thu nhập quốc dân nói chung và tích luỹ nói riêng cùng với vốn đầu tư từ nước ngoài được sử dụng trong lĩnh vực đầu tư XDCB. Bên cạnh đó đầu tư XDCB luôn là một “lỗ hổng” lớn làm thất thoát nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Vì vậy, quản lý vốn đầu tư XDCB đang là một vấn đề cấp bách nhất trong giai đoạn hiện nay.
  Tổ chức hạch toán kế toán, một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Quy mô sản xuất xã hội ngày càng phát triển thì yêu cầu và phạm vi công tác kế toán ngày càng mở rộng, vai trò và vị trí của công tác kinh tế ngày càng cao.
  Với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường, của nền kinh tế mở đã buộc các doanh nghiệp mà đặc biệt là các doanh nghiệp XDCB phải tìm ra con đường đúng đắn và phương án sản xuất kinh doanh (SXKD) tối ưu để có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường, dành lợi nhuận tối đa, cơ chế hạch toán đòi hỏi các doanh nghiệp XBCB phải trang trải được các chi phí bỏ ra và có lãi. Mặt khác, các công trình XDCB hiện nay đang tổ chức theo phương thức đấu thầu. Do vậy, giá trị dự toán được tính toán một cách chính xác và sát xao. Điều này không cho phép các doanh nghiệp XDCB có thể sử dụng lãng phí vốn đầu tư.
  Đáp ứng các yêu cầu trên, các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất phải tính toán được các chi phí sản xuất bỏ ra một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời. Hạch toán chính xác chi phí là cơ sở để tính đúng, tính đủ giá thành. Từ đó giúp cho doanh nghiệp tìm mọi cách hạ thấp chi phí sản xuất tới mức tối đa, hạ thấp giá thành sản phẩm – biện pháp tốt nhất để tăng lợi nhuận.
  Trong các doanh nghiệp sản xuất vật chất, khoản mục chi phí NVL – CCDC chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí của doanh nghiệp, chỉ cần một biến động nhỏ về chi phí NVL – CCDC cũng làm ảnh hưởng đáng kể đến giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp. Vì vậy, bên cạnh vấn đề trọng tâm là kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành, thì tổ chức tốt công tác kế toán NVL – CCDC cũng là một vấn đề đáng được các doanh nghiệp quan tâm trong điều kiện hiện nay.
  Công ty TNHH ĐT VÀ Xây dựng Thương mại anh thế với đặc điểm lượng NVL – CCDC sử dụng vào các công trình lại khá lớn thì vấn đề tiết kiệm triệt để có thể coi là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho Công ty. Vì vậy điều tất yếu là Công ty phải quan tâm đến khâu hạch toán chi phí NVL – CCDC.
  Trong thời gian thực tập, nhận được sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo Công ty, đặc biệt là các cán bộ trong phòng kế toán Công ty, em đã được làm quen và tìm hiểu công tác thực tế tại Công ty. Em nhận thấy kế toán vật liệu trong Công ty giữ vai trò đặc biệt quan trọng và có nhiều vấn đề cần được quan tâm. Vì vậy em đã đi sâu tìm hiểu về phần thực hành kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong phạm vi bài viết này, em xin trình bày đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Xây dựng thương mại Anh Thế’’
  Qua quá trình thực tập em thấy kinh nghiệm thực tế của mình không nhiều, tất cả những hiểu biết về đề tài em chọn đều là kiến thức lý thuyết nên đề tài của em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong sự chỉ bảo của giáo viên hướng dẫn và tập thể cán bộ công ty để em có thể hoàn thiện bài khoá luận và bổ xung thêm kiến thức thực tế cho mình.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài khoá luận của em chia làm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về kế toán NVL - CCDC trong doanh nghiệp
  Chương 2: Thực trạng kế toán NVL – CCDC tại Công ty TNHH ĐT Và Xây dựng thương mại Anh Thế
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán NVL - CCDC tại công ty TNHH ĐT Và Xây dựng thương mại Anh Thế

  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: 3
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 3
  1. Tổng quan về kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ. 3
  1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ. 3
  1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của NVL. 3
  1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của CCDC 3
  1.2. Phân loại NVL – CCDC 4
  1.2.1. Phân loại NVL. 4
  1.2.2. Phân loại CCDC 4
  1.3. Tính giá NVL – CCDC 5
  1.3.1. Đối với NVL – CCDC nhập kho. 5
  1.3.2. Đối với NVL – CCDC xuất kho. 5
  1.4. Chứng từ và sổ sách sử dụng. 6
  2. Phương pháp kế toán chi tiết NVL – CCDC 7
  2.1. Phương pháp thẻ song song. 7
  2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 8
  2.3. Phương pháp sổ số dư. 9
  3. Kế toán tổng hợp NVL – CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên. 10
  3.1. Khái niệm phương pháp kê khai thường xuyên. 10
  3.2. Kế toán biến động tăng, giảm NVL theo phương pháp KKTX 11
  3.3. Kế toán biến động tăng, giảm CCDC theo phương pháp KKTX 12
  4. Kế toán tổng hợp NVL – CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 13
  4.1. Khái niệm phương pháp kiểm kê định kỳ. 13
  4.2. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 14
  4.3. Kế toán tổng hợp CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 15
  5. Các hình thức ghi sổ kế toán. 16
  5.1. Hình thức kế toán nhật ký chung. 16
  5.2. Hình thức kế toán nhật ký sổ cái 17
  5.3. Hình thức kế toán nhật ký chứng từ. 19
  5.4. Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ. 21
  5.5. Hình thức ghi sổ kế toán trên máy vi tính. 22
  CHƯƠNG 2: 24
  THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH ĐT VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ANH THẾ 24
  1.Tổng quan về công ty TNHH ĐT và Xây dựng thương mại anh thế. 24
  1.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và quản lý kinh doanh ở công ty TNHH ĐT và Xây dựng thương mại anh thế. 24
  1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH ĐT Và Xây dựng thương mại anh thế. 24
  1.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của công Ty TNHH ĐT Và Xây dựng thương mại anh thế. 27
  1.1.3. Tổ chức hệ thống sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 30
  1.2. Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán trong công ty TNHH ĐT Và Xây Dựng Thương mại Anh Thế. 32
  1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh Thế. 32
  1.2.2. Một số nội dung khác liên quan đến chế độ kế toán áp dụng tại công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh Thế. 34
  1.2.3. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh Thế là hình thức “NHẬT KÝ CHUNG”. 36
  2. Thực trạng kế toán NVL – CCDC tại công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh Thế 37
  2.1. Chứng từ sổ sách sử dụng của công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh Thế. 37
  2.2.1. Khái niệm NVL – CCDC 37
  2.2.2. Phân loại NVL – CCDC 37
  2.2.3. Tính giá NVL – CCDC 38
  2.3. Hạch toán chi tiết NVL – CCDC tại công ty TNHH ĐT Và Xây Dựng Thương Mại Anh Thế. 39
  2.3.1. Chứng từ sử dụng gồm 39
  2.3.2. Thủ tục nhập kho, xuất kho NVL – CCDC cụ tại công ty TNHH ĐT Và Xây Dựng Thương Mại Anh Thế. 39
  2.3.3. Phương pháp hạch toán chi tiết NVL – CCDC tại công ty TNHH ĐT Và Xây Dựng Thương Mại Anh Thế. 47
  2.4. Hạch toán tổng hợp NVL – CCDC tại công ty công ty TNHH ĐT Và XD TM Anh Thế. 60
  2.4.1. Sổ nhật ký chung. 60
  2.4.2. Sổ nhật ký mua hàng. 66
  2.4.3. Sổ chi tiết thanh toán với người bán. 68
  2.4.4. Sổ cái TK152, TK153. 69
  CHƯƠNG 3: 74
  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ VÀ 74
  XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ANH THẾ 74
  1. Đánh giá ưu nhược điểm về kế toán NVL – CCDC tại công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh Thế. 74
  1.1. Đánh giá thực trạng NVL - CCDC tại công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh Thế 74
  1.1.1. Ưu điểm 75
  1.1.2. Nhược điểm 75
  2. Các kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán NVL – CCDC tại công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh Thế. 76
  KẾT LUẬN 80


  Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Xây dựng thương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Xây dựng thương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status